Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. HANNA KUZIŃSKA

dr hab.
HANNA KUZIŃSKA

Katedra Finansów

dr hab. HANNA KUZIŃSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
Profesor nadzwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2006
Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
2006–2006
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1997–2007
Adiunkt, Katedra Finansów, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1991
Adiunkt, Instytut Finansów
1982–1991
Asystent, Instytut Finansów
Zainteresowania badawcze:
 • bezpieczeństwo narodowe
 • gospodarka Polski
 • finanse publiczne
 • finanse
 • ekonomia
 • edukacja
 • opieka zdrowotna
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • polityka gospodarcza
 • polityka pieniężna
 • polityka społeczna
 • polityki publiczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
INE PAN, Polska
2009
Uniwersytet Warszawski, Polska
2009
Uniwersytet Warszawski, Polska
Staże:
1995
Federalna Szkoła Administracji Państwowej, RFN
1994
Biblioteka Kongresu USA, USA
Cykle wykładów:
2011
Collegium Civitas, Polska
2011
Uniwersytet Warszawski, Polska
2011
INE PAN, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUZIŃSKA H. (2016), Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol 50, No 1, s.681-690
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2013), Społeczne skutki dominujących w Polsce podatków pośrednich, DORADZTWO PODATKOWE BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH, 8, s.8-12
 • KUZIŃSKA H. (2013), Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.35-46
 • KUZIŃSKA H. (2013), Proinwestycyjne preferencje podatkowe w polskiej praktyce, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.147-168
 • KUZIŃSKA H. (2011), Ubezpieczenie społeczne z perspektywy państwa oraz emerytów i rencistów, MBA, 5, s.25-38
 • KUZIŃSKA H. (2010), Relacje między budżetem a polityką społeczną, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 2, s.30-35
 • KUZIŃSKA H. (2009), Wybrane czynniki wzrostu gospodarczego. Polska na tle Europy, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 4, s.77-87
 • KUZIŃSKA H. (2009), Reforma systemu finansów publicznych w Polsce, OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 1, s.7-17
 • KUZIŃSKA H. (2009), Rola państwa w czasie dekoniunktury, GAZETA UBEZPIECZENIOWA, 3, s.13
 • KUZIŃSKA H. (2009), Czy Polska za dużo wydaje na cele socjalne?, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6, s.31-39
 • KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2008), Uszczęśliwianie świata środkami publicznymi, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 5, s.21-28
 • KUZIŃSKA H. (2008), Wzrost roli podatków pośrednich w Polsce, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 218, s.329-346
 • KUZIŃSKA H., Majewicz M. (2008), Przykłady obliczania podatku od osób fizycznych za 1997 r., PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, -, s.-
 • KUZIŃSKA H. (2008), Kierunki zmian w systemie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, KONTROLA PAŃSTWA, 1(numer specjalny), s.8-14
 • KUZIŃSKA H. (2008), Zmiany w systemie finansów publicznych i ich kierunki, OLYMPUS, 2, s.60-75
 • KUZIŃSKA H. (2007), Obowiązek pracodawcy - PIT 11, PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, ---, s.---
 • KUZIŃSKA H. (2006), Jakie stawki podatkowe?, OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 2, s.13-23
 • KUZIŃSKA H. (2005), Kierunki przebudowy polskiego systemu finansów publicznych, PRZYSZŁOŚĆ - ŚWIAT, EUROPA, POLSKA, 2, s.---
 • KUZIŃSKA H. (2004), Jedna stawka, większe obciążenia, RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
Redakcja Monografi:
 • KUZIŃSKA H., (2015), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • KUZIŃSKA H. (2015), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2008), Znaczenie podatków dla sektora publicznego, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2008), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2008), Firmy i rynki finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2007), Gospodarka i Demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Warszawa, OLYMPUS
 • KUZIŃSKA H. (2005), Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • KUZIŃSKA H. (2018), Rodzaje, przyczyny i skutki ucieczki przed podatkami. Ile wynosi luka podatkowa? w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.19-32
 • KUZIŃSKA H. (2016), Finansowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce ze środków publicznych w: Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Stanisław Nowak, Alojzy Z. Nowak, Andrzej Sopoćko, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.28-39
 • KUZIŃSKA H. (2015), Celowość i oszczędność wydatków na oświatę. Finansowe skutki prywatyzacji szkół w: Celowość i oszczędność wydatków publicznych, H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.93-109
 • KUZIŃSKA H. (2015), Wprowadzenie w: Celowość i oszczędność wydatków publicznych, H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.7-16
 • KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2014), Innowacje społeczne w ochronie zdrowia w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.95-107
 • KUZIŃSKA H. (2014), Fundusze na emerytury zależą od bogactwa kraju w: Przemysł wydobywczo - przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy, S. Nowak, Warszawa-Bydgoszcz, OFICYNA WYDAWNICA EDWARD MITEK, s.272-278
 • KUZIŃSKA H. (2014), Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych w: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, P. Dubel, M. Winter, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.27-38
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2013), Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych w: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, Przemysław Dubel, Alicja Sobczak, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.19-28
 • KUZIŃSKA H. (2012), FISCAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ECONOMIC ACTIVITY AND STIMULATE REGIONAL DEVELOPMENT. SELECTED ISSUES. w: The strategy of banking and real sectors interaction in economy of Russia and Poland under modern conditions, Vagizova V.I., Lebedeva M.E., Gospodarowicz A., Kazań, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, s.249-259
 • KUZIŃSKA H. (2011), Wpływ deficytu publicznego i obciążeń podatkowych na wzrost gospodarczy. Prawda czy fałsz? w: Eseje o finansach publicznych. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak, Ostaszewski J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.161-180
 • KUZIŃSKA H. (2011), Podatki to sprawa polityczna w: Podatki. Przewodnik krytyki politycznej, opracowanie zbiorowe, -, OPOLGRAF, s.150-169
 • KUZIŃSKA H. (2009), Społeczne skutki Konsensusu Waszyngtońskiego w: Neoliberalizm a kryzys finansów w świecie i w Polsce, -, Warszawa, STOWARZYSZENIE RUCH SPOŁECZNY "PRACA - POKÓJ - SPRAWIEDLIWOŚĆ" INSTYTUT BADAŃ NAD SPOŁECZNĄ GOSPODARKĄ RYNKOWĄ IM. J.M. KEYNESA, s.53-57
 • KUZIŃSKA H. (2009), Polityka społeczna i budżetowa w warunkach globalnego kryzysu finansowego w: Rynki Finansowo-Ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Nowak A. Z. , Nowak S., Spoćko A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.46-53
 • KUZIŃSKA H. (2008), Rola stawki podatkowej oraz obliczeń i ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w: Znaczenie podatków dla sektora publicznego, Kuzińska H., Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, s.34-50
 • KUZIŃSKA H. (2007), Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? Polityka fiskalna w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Kuzińska H., Warszawa, OLYMPUS, s.165-181
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • KUZIŃSKA H., (2008), recenzja: Wędrujacy świat Kolodko G.W., GOSPODARKA NARODOWA wydawca: PRÓSZYŃSKI I S-KA, strony: nr 7-8, str 119-123
Udział w konferencjach:
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, 2017
 • W POSZUKIWANIU RACJONALNEGO SYSTEMU PODATKOWEGO, 2015
 • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
 • Międzynarodowa Konferencja pt. Współczesne relacje między sektorem bankowym i gospodarką w Rosji i w Polsce, 2012
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskeigo, 2011
 • Kierunki zmian systemu zabezpieczenia emerytalnego, 2011
 • Jakiej chcemy Europy i Polski?, 2009
 • Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej?, 2007
 • Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+, 2006
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Kancelaria Senatu RP
Centrum Edukacji w Płocku Grupa ORLEN
Związek Nauczycielstwa Poslkiego
Dział Ekspertyz Kancelarii Senatu
Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
1996–1997
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi S.A.