Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JAN KRUSZEWSKI

Katedra Ekonomii

dr JAN KRUSZEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia rozwoju
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • mikroekonomia
 • polityka gospodarcza
Staże:
1998
Ecole Nationale d'Ingenieurs, Tunezja
1974
Ecole Nationale d'Administration, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KRUSZEWSKI J. (2019), Dwa dni w lepszym świecie: konferencja naukowa w Akademii Leona Koźmińskiego, EKONOMISTA, 3, s.374-377
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRUSZEWSKI J. (2004), Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego - w 100-lecie urodzin wielkiego polskiego uczonego, EKONOMISTA, 6, s.111-111
Monografie:
 • KRUSZEWSKI J. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • KRUSZEWSKI J. (2002), Stanisław Rączkowski: ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy. W 90. rocznicę urodzin., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • KRUSZEWSKI J. (2001), Możliwości i uwarunkowania współpracy w ochronie środowiska z sąsiadami z Północnego Wschodu w: Współpraca transgraniczna Polski z krajami Północnego Wschodu, ---, Białystok, ---, s.---
 • KRUSZEWSKI J., KOŚCIK M. (2000), Rozdział nt. finansowania ochrony środowiska w: Ochrona środowiska i ekorozwój, P. Jeżowski, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KRUSZEWSKI J. (2000), Ochrona środowiska a konkurencyjność w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Jan Bossak i in., Warszawa, WYDAWNICTWO INSTYTUTU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH, s.---
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2000–2009
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DOBI S.A.