Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JAN KRUSZEWSKI

Katedra Ekonomii

dr JAN KRUSZEWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starzy wykładowca, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2015
Docent, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2008
Adiunkt, Katedra Ekonomii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1981–2003
Adiunkt, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1972–1981
Asystent, Wydział Finansów i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia rozwoju
 • mikroekonomia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • polityka gospodarcza
Staże:
1998
Ecole Nationale d'Ingenieurs, Tunezja
1974
Ecole Nationale d'Administration, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KRUSZEWSKI J. (2004), Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego - w 100-lecie urodzin wielkiego polskiego uczonego, EKONOMISTA, 6, s.111-111
Monografie:
 • KRUSZEWSKI J. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • KRUSZEWSKI J. (2002), Stanisław Rączkowski: ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy. W 90. rocznicę urodzin., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • KRUSZEWSKI J. (2001), Możliwości i uwarunkowania współpracy w ochronie środowiska z sąsiadami z Północnego Wschodu w: Współpraca transgraniczna Polski z krajami Północnego Wschodu, ---, Białystok, ---, s.---
 • KRUSZEWSKI J., KOŚCIK M. (2000), Rozdział nt. finansowania ochrony środowiska w: Ochrona środowiska i ekorozwój, P. Jeżowski, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KRUSZEWSKI J. (2000), Ochrona środowiska a konkurencyjność w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Jan Bossak i in., Warszawa, WYDAWNICTWO INSTYTUTU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH, s.---
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2003, "Członek Rady Programowej", E-MENTOR
 • 2003, Stały recenzent czasopisma, E-MENTOR
Członkostwo w organizacjach:
2000–2009
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DOBI S.A.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2008–2011
Komisja BHP, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007–2009
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2007
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2001
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Członek Komisji Programowej
Udział w radach nadzorczych:
2003–2005
Dyrektor Generalny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zarząd Krajowy