Wizytówkawyszukaj pracownika

dr DOROTA  RUTKOWSKA

dr
DOROTA RUTKOWSKA

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr DOROTA RUTKOWSKA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • PRZYBYSZEWSKI K., RUTKOWSKA D. (2013), The Role of Cognitive Effort in Framing Effects, ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, 32, s.107-119
  • WOJNAROWSKA A., ROSA P., RUTKOWSKA D., SEROCZYŃSKI T. (2007), O trafności Assessment Center jako narzędzia oceny kompetencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), s.13-21
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • EGPROC 2009, 2009
  • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007