Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
IZABELA KOŁADKIEWICZ

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr hab. IZABELA KOŁADKIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ład korporacyjny
 • zarządzanie małą firmą
 • firmy rodzinne
Staże:
2007
Jönköping International Business School, Szwecja
2008
School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden
2009
Oxford Brookes University Business School, Wielka Brytania
2006
London School of Economics, Wielka Brytania
2003
University of Birmingham, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2014
nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za pracę habilitacyjną „Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego.Doświadczenia polskie i zagraniczne”. Poltext, Warszawa 2013 (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN).
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KĄCIAK E., KOŁADKIEWICZ I., WOJTYRA M., Thongpapanl N. (2020), The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies, INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online, s.online
 • KOŁADKIEWICZ I. (2017), The Quality of Explanations for Deviation from Principles of Corporate Governance. An Introduction, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 3, s.34-54
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, nr. 3 (62), s.89–106
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 6, Część II, s.121-145
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), Rada nadzorcza w firmach rodzinnych w Polsce – balast czy wartość dodana? Przegląd doświadczeń oraz oczekiwań, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 13, 1(51), s.114 - 134
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 7, Część I, s.23-38
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych, ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, Vol. 13, Nr. 1, s.165-180
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Practice and New Challenges, CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & GOVERNANCE: CORPORATE GOVERNANCE IN EMERGING MARKETS, XXXII/2014, s.311-330
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Spotkanie rodziny jako mechanizm family governance w polskich firmach rodzinnych. Wstępne obserwacje, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 7, s.157-168
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), The Family Meeting as a Mechanism of Family Governance: Review of the Experiences of Polish Family Companies, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 3, s.37-55
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, Tom XCI/2, s.193-212
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.68-87
 • KOŁADKIEWICZ I. (2013), The second generation in a family business: an agent of change or continuator of family tradition?, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT IN CHINA, 3, s.155-173
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(112), s.65-82
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2/1 2011, s.259-277
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Family governance – struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 7, s.19-33
 • KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.78-89
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Nadzór korporacyjny – nowe wyzwania po kryzysie finansowym? Polska i Świat, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104), s.3-6
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Polish Corporate Governance - The Case of Small and Medium Sized Companies, INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING ACCOUNTING AND FINANCE, 3, s.218-235
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy środkowo-wschodniej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 4 (142), s.49-64
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Historia kołem się toczy - czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104), s.86-95
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo - Wschodniej, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.181-200
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mWIG40) Badania pilotażowe, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4 (138), s.159-178
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum 2002-2007 Report Perspective, SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 5 (1), s.48-61
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Wykorzystanie Internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(101), s.66-77
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Innowacyjność – sposób na konkurencyjność . Doświadczenia “Małych Mistrzów”, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, -, s.s. 61-77
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Praktyka polskich rad nadzorczych – z perspektywy jej zagranicznych członków, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.-
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90) styczeń -luty, s.37-47
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Rady nadzorcze polskich spółek publicznych w oczach ich członków-obcokrajowców, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(15), s.63-70
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający „ciężar nowości rynkowej” spółki debiutującej na giełdzie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10/2007, s.33-36
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Firmy rodzinne w Polsce - Perspektywy badawcze, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3(129), s.39-57
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Komitet audytu - doświadczenia światowe a polska rzeczywistość, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, Nr 1(9), s.42-53
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Pułapki sukcesji - gdy rada nie chce, ale musi, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 4(8), s.19-31
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Rada nadzorcza jako czynnik warunkujący rozwój? Perspektywa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 1(5), s.43-49
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorów i rad nadzorczych pod lupą, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 2(6), s.37-45
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Planowanie sukcesji - konieczność czy wymysł?, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(7), s.17-27
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Wartości rodzinne w praktyce - przykład Auchan, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(56), s.6-11
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy - ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.100-112
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Globalizacja w czterech odsłonach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.46-51
Redakcja Monografi:
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J., (red.), (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Monografie:
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich, Warszawa, POLTEXT
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • KOŁADKIEWICZ I. (2013), Rady nadzorcze, dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa, POLTEXT
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŁADKIEWICZ I., Lutostański Ł. (2004), Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), Case Study w: Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, M. Ciesielska, D. Jemielniak, Palgrave Macmillan, s.1-32
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), A Review of the First Experiences of Polish Family Firms w: Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment, Aluchna Maria, Aras Güler, Gower Publishing, s.246
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Wprowadzenie w: Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik, Warszawa, POLTEXT, s.7-13
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), Studium przypadku w: Badania jakościowe. Podręcznik akademicki, Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.1-40
 • KOŁADKIEWICZ I. (2012), Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience w: Board Directors and Corporate Social Responsibility, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.101 -121
 • KOŁADKIEWICZ I. (2012), Ład korporacyjny w: Biznes, etyka odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.289-306
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), Getmor (Polen) w: Entrepreneurship – Fallstudien, Ed. S.Kraus, Niemcy, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, s.269-280
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik J., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.229 -244
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Super klej. Czy o wszsytkim powinien decydować przypadek? w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.41-54
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń? w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.133 - 142
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.95-104
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.149 - 158
 • KOŁADKIEWICZ I., Drabek M. (2011), Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.191- 200
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP - dominujące praktyki w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.201 - 228
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Rada dyrektorów (rada nadzorcza) jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D., Koładkiweicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-146
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Getmor (Poland) w: Cases in European Entrepreneurship, Cooney T. M., Dublin, Dublin Institute of Technology, s.340-354 (PDF -e-book)
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu - akceptacja skalkulowanego ryzyka w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.66- 81
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport - dodatek do głównej działalności w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.82- 94
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.113-121
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galenterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiwieicz I., Cieślik J., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.105-112
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D. Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.262-296
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji. Na przykładzie wybranych modeli w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.297-316
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Od konkurencji do współpracy Doświadczenia Inter Cars SA I JC Auto SA w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Adamik A., Lachiewicz S., Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.92-103
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów - doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku w: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu, Rokita J., Czakon W., Samborski A., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.355-370
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Instets w: Corporate Social Responsibility. A Case Sudy Approach, Mallin Ch. A., Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.98-122
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Rudolf S., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.447-464
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Internet – ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.230-243
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code w: Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 – Regional Issues, Aras G., Crowther D., Leicester, Social Responsibility Research Network, s.---
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku” w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacj organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Godziszewski B., Toruń, TNOIK TORUŃ, s.393-406
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries w: Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz - Wardyn M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.84-97
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Kuszenie inwestorów – czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku w: Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej, Lachiewicz L., Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.79-91
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rada nadzorcza – atrapa czy wartość dodana? w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.157-184
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.157-184
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Strategia – konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w: Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Płoszajski P., Bełz G., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.27-40
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Polish Supervisory Boards in Practice – A Few Snapshots” w: International Corporate Governance:A Case Study Approach, Mallin Christine, Cork, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.160-186
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań w: W stronę teorii i praktyki zarządzania, Ostaszewski J., Zaleska M., Warszawa, KATEDRA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, s.211-223
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko” w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.201-218
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-58
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione w: Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.111-144
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo PZN w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski J., Gierszewska G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.152-163
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Sara w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski J., Gierszewska G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.243-255
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów – założycieli przedsiębiorstw – liderów” w: Zarządzanie talentami, Borkowska S., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.147-159
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Mali Mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.290-306
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Globalizacja a nadzór korporacyjny w: Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.521-537
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.151-178
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych – zarys mapy problemów w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Jeżak J., Łódź, POLSKO-AMERYKAŃSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA (PAM CENTER) PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, s.473-486
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
 • 2011–2014 Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych
 • 2005–2006 Pierwsza rynkowa wycena struktury nadzoru spółki
 • 2017–2020 Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące
Recenzje:
 • KOŁADKIEWICZ I., (2007), recenzja: Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • 13th Workshop on Corporate Governance, EIASM, 2016
 • Small Business Institute 40th Annual Academic Conference Celebrating Business in the Big Easy, 2016
 • II Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość w XXI wieku, 2015
 • 11th Workshop on Family Firm Management Research 'Shifting Boundaries in Family Firm Research', 2015
 • Dzień Firm Rodzinnych na GPW, 2015
 • Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, 2015
 • Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego, 2015
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość w XXI wieku - oblicza i perspektywy, 2014
 • Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego., 2013
 • The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, 2012
 • 7th Workshop on family firms management research the challenge of family businesses to balance tradition and change, 2011
 • Nadzór korpotacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, 2010
 • 6th Workshop on Corporate Governance, 2009
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Rozwojem Organizacji Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, 2009
 • 5th WORKSHOP ON CORPORATE GOVERNANCE, 2008
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, 2008
 • Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 2008
 • 4th Workshop on Corporate Governance, 2007
 • 6th International Conference on Social Responsibility, 2007
 • 3rd EIASM Family Firms Workshop, 2007
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zarządzanie rozwojem organizacji, 2007
 • MANAGEMENT FORUM 2020 – współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, 2007
 • The 4th International Conference on Business Economics, Management & Marketing, 2006
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, 2006
 • Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Wiedza – Informacja –Marketing” edycja III, 2005
 • The Joint Conference of the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management and Yale University: “New trends in Corporate Governance American and Polish Perspective”, 2005
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polska Fundacja Promocji Kadr