Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
DOMINIKA WOJTOWICZ

Katedra Ekonomii

dr DOMINIKA WOJTOWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia rozwoju
 • finanse publiczne
 • instytucje i zasady działania UE
 • kapitał społeczny
 • polityka gospodarcza
 • studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci
 • Unia Europejska
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie publiczne
 • polityka spójności
 • polityki publiczne
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • rozwój lokalny
Staże:
2007
CRIET Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, Włochy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2016), Reluctant to Learn? The Use of Evaluation to Improve EU Cohesion Policy Implementation in Polish and Spanish Regions, EVIDENCE & POLICY, November, s.1-18
 • WOJTOWICZ D., Olechnicka A. (2016), Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis, BAROMETR REGIONALNY, 3, s.25-33
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2016), Innowacje w kształceniu kadr analitycznych administracji. Przykład szkolenia opartego na grze, Studia z polityki publicznej, 3(11), s.175-189
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2015), Towards Better Regulations – The Role of Regulatory Impact Assessment in Modern State Lawmaking Systems, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.58-60
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2015), Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 3, s.15-23
 • WOJTOWICZ D., Wolański M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł. (2015), The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments, Transport Problems, 1, s.121-135
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOJTOWICZ D. (2014), Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2(56)/2014, s.28-51
 • WOJTOWICZ D. (2014), THE ROLE OF EUROPEAN UNION FUNDS IN LOCAL INVESTMENT POLICY: EVIDENCE FROM ŁODZKIE REGION, Journal of Applied Economic Sciences, Issue 3(29) Fall 2014, s.523-537
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2013), Complementarity between programmes and projects within the Regional Policy. The case of the Łódzkie Voivodship, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (54), s.44-63
 • WOJTOWICZ D. (2013), The Purposefulness and Effectiveness of Supporting Entrepreneurship with Public Funds - EU Funds of the Development of Self-Employment and Startups, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(123), s.69-85
 • WOJTOWICZ D., PACIOREK K. (2012), Systemy i narzędzia jakość zarządzania w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2, s.5-18
 • WOJTOWICZ D., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOLAŃSKI M. (2010), Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (42), s.83-104
 • WOJTOWICZ D., WOLAŃSKI M. (2010), Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(27), s.159-174
 • WOJTOWICZ D. (2009), Determinanty sprawności instytucji samorządowych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.87-100
 • WOJTOWICZ D., Fudala B. (2009), Doświadczenia ZPORR a Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2 (36), s.47-71
 • WOJTOWICZ D. (2006), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10(190), s.34-56
 • WOJTOWICZ D. (2006), Kompetencje liderów lokalnych w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych UE, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (16), s.153-166
 • WOJTOWICZ D. (2006), W stronę równości płci - projekt PARITEIA, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.26-28
 • WOJTOWICZ D. (2006), Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 1(23), s.83-104
 • WOJTOWICZ D. (2005), Uwarunkowania efektywnej absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3(9), s.138-152
 • WOJTOWICZ D. (2005), Antydestrukcyjna antyglobalizacja, TRANSFORMACJE,, 4, s.49-52
 • WOJTOWICZ D. (2001), Homoeconomicus, czyli co nam przyniosła cywilizacja, TRANSFORMACJE, 1, s.--
Monografie:
 • WOJTOWICZ D. (2019), Pomoc rozwojowa: sukces czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K., Śliwowski P., Domaradzka A., PŁOSZAJ A. (2014), Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warszawa, POLTEXT
 • WOJTOWICZ D., Bańka M. (2008), Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2006 i 2007–2013, Warszawa, DIFIN
Rozdziały w monografiach:
 • WOJTOWICZ D., Tsyrulnykova A. (2015), The Role of Social Networks in Establishing New Ventures w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the field, Svetlana Gudkova, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.37-64
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOJTOWICZ D. (2014), Włochy w: Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OEC, Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K., Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, s.129-136
 • WOLAŃSKI M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOJTOWICZ D. (2011), Applying system thinking to evaluation of structural funds w: Evaluating the effects of regional interventions, Bienias S., Kozak M., Olejniczak K., Warszawa, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, s.230-254
 • WOJTOWICZ D. (2010), Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., Warszawa, POLTEXT, s.158-168
 • WOJTOWICZ D. (2010), Metropolises and Big Cities as Regions’ Growth Locomotives: Analyses of Regional Strategies in Poland w: Big Cities, Capitals and City-Regions In Central and Eastern Europe, Soos G., Temmes M., Bratysława, NISPAcee, s.179-191
 • GORZELAK G., WOJTOWICZ D. (2009), Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., Warszawa, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, s.517-528
 • WOJTOWICZ D. (2009), Efekty terytorialne pomocy przedakcesyjnej UE w: Polska z Perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje, Gorzelak G., Olechnicka A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.140-152
 • WOJTOWICZ D. (2008), Rozwój regionalny i przestrzenny w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.,, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.517-528
 • WOJTOWICZ D. (2008), Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów w: Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Bokajło W., Pacześniak A., Wrocław, WYDAWNICTWO ALTA 2, s.213-224
 • WOJTOWICZ D. (2008), Fundusze unijne a zmiany układów regionalnych i wewnątrzregionalnych w: Fundusze unijne a rozwój regionalny, Gomółka K., Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s.4-19
 • WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), Fathers in Poland w: Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Woerds S., Stavenuiter M., Amsterdam, Amsterdam School of Social Science Research, s.---
 • WOJTOWICZ D. (2006), Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności konkurencyjnej regionów w: Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, Runiewicz M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2016 Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny skutków społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji - MORE
 • 2012–2014 Analiza wykorzystania ewaluacji jako narzędzia strategicznego zarządzania rozwojem na poziomie regionu (01.12.2012 - 30.05.2014)
 • 2010–2014 Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach
 • 2009–2009 Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • 2008–2008 Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • 2006–2007 Sprawność samorządów terytorialnych w wykorzystywaniu funduszy pomocowych
Udział w konferencjach:
 • 12th EES Biennial Conference- Evaluation Futurs in Europe and Beyond: Connectivity, Innovation and Use, 2016
 • International Conference on Public Policy, 2015
 • Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability - Piacenza, Italy Regional Studies Association Annual Conference 2015, 2015
 • Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life in the Polish and EU regions, 2014
 • Regional Studies Association European Conference 2014 Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories - Izmir, Turkey, 2014
 • Eighteenth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM) Intersections: Governance, Democracy, Accountability, 2014
 • First International Conference on Public Policy, 2013
 • The 21st NISPAcee Annual Conference: Regionalisation and Inter-regional Cooperation”, 2013
 • Regional Studies Association European Conference 2013, 2013
 • Czego nauczył nas kryzys? Polityka gospodarcza w kryzysie czy kryzys polityki gospodarczej?, 2012
 • NISPA CEE Conference on Public Administration East and West: Twenty Years of Development, 2012
 • RSA Global Conference 2012 Sustaining Regional Futures, 2012
 • III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna, 2010
 • The 17th NISPAcee Annual Conference State and Administration in Changing World, 2009
 • Fundusze unijne a rozwój regionalny, 2007
 • Kategoria równości w politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym wymiarze Unii Europejskiej, 2007
 • PARITEIA, 2007
 • Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, 2006
 • PARITEA, 2006
 • Analiza wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. Perspektywy pełniejszego wykorzystania środków w latach 2007-2013, 2005