Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ILONA HUNEK

dr
ILONA HUNEK

Katedra Strategii

dr ILONA HUNEK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Adiunkt, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2014
Asystent, Katedra Strategii, Zakład Negocjacji, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • negocjacje
 • negocjacje międzynarodowe
 • globalizacja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.10-13
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • EURAM 2015, 2015
 • Tenth International Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi, 2012
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polskie Linie Oceaniczne
Cementownia Warszawa
PZL Hydral