Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ANNA MACKO

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr ANNA MACKO

CV
Zainteresowania badawcze:
 • psychologia
 • psychologia poznawcza
 • zachowania konsumentów
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MACKO A., Chmielewski K. (2017), Are evaluations of a training course proposal influenced by the gender of the instructor?, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 12, s.15-25
 • MACKO A. (2016), Jak ludzie z inkliniacjami deontologicznymi i utylitarystycznymi różnią się w rozumowaniu moralnym?, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2(88- 89), s.73-88
 • MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), Alcohol reduces aversion to ambiguity, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s.1-4
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
 • MACKO A. (2012), Intuicje moralne młodych polskich liberałów i konserwatystów, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 3, s.245-260
 • MACKO A. (2012), Szkoda wyrządzona bezpośrednio i pośrednio, DECYZJE, 18, s.w druku
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?, STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • MACKO A., TYSZKA T. (2009), Entrepreneurship and risk taking, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s.469-487
 • MACKO A. (2008), Złość a procesy oceniania i podejmowania decyzji, DECYZJE, 10, s.59-81
 • MACKO A., TYSZKA T. (2006), Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.12-17
 • MACKO A. (2005), Iluzja odwagi, czyli luki empatyczne w chłodnych/gorących stanach., DECYZJE, 4, s.85-88
 • TYSZKA T., MACKO A. (2005), Przedsiębiorczość i ryzykowanie, DECYZJE, 4, s.29-50
 • MACKO A. (2004), Podaruję ci cały świat, CHARAKTERY, 12 (95), s.31-32
 • MACKO A., TYSZKA T. (2002), Uwarunkowania przedsiębiorczości, TRANSFORMACJE, Listopad, s.55-61
Monografie:
 • MACKO A. (2018), Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • MACKO A., TYSZKA T. (2011), Oceny i decyzje moralne w: Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki., W. Gasparski, Warszawa, PWN, s.319-339
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
Udział w konferencjach:
 • X Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2016
 • 13th European Congress of Psychology., 2013
 • ASPE Psychologia Ekonomiczna, 2012
 • EGPROC 2012, 2012
 • Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?, 2012
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • SABE/IAREP/ICABEEP, 2011
 • IAREP, 2011
 • V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”, 2011
 • EGPROC 2011, 2011
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • From the Totalitarianism towards Democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • ICAP, 2010
 • 27th International Congress of Applied Psychology, 2010
 • Annual Meeting of European Gropu for Process Tracing Studies, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • IAREP, 2009
 • EGPROC, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • XXIX international Congress of Psychology, 2008
 • International Conference on Personality and Religion, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • IAREP, 2006
 • EGPROC Meeting Leeds 2006, 2006
 • EGPROC, 2006
 • 11th International Conference on Social Dilemmas, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • Workshop on Behavioral Finance and Economics, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej