Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
IRENA KONDRATOWICZ-GARBARSKA

Katedra Rachunkowości

dr IRENA KONDRATOWICZ-GARBARSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • rachunkowość
 • rachunkowość finansowa
 • wycena
 • sprawozdawczość finansowa
Stypendia/ Nagrody:
2013
Nagroda główna  IX Targów Wydawnictw Ekonomicznych za najlepszą publikację  w kategorii Rachunkowość i Księgowość.
Publikacje naukowe
Monografie:
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2013), Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., SZYSZKO L., SZCZEPAŃSKI J., ICKIEWICZ J., REDEL D., MARZEC A. (2005), Finanse Przedsiębiorstwa wyd.II, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., TURYNA J. (2005), Encyklopedia Rachunkowości, Warszawa, PWN LEXISNEXIS
Rozdziały w monografiach:
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2014), Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.51-110
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-96
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2007), Rachunek zysków i strat w: Finanse Przedsiębiorstwa wydanie III zmienione i rozszerzone, Szczepański J., Szyszko L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • KOPCZYŃSKA T., KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), Wpływ uregulowań MSR 38 na ocenę konkurencyjności firm w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom II – Analiza standardów rachunkowości, praca zbiorowa, Katowice, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.-
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2003), Sprawozdawczość finansowa w: Finanse przedsiębiorstwa, Szczepański Jan, Szyszko Lech, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005