Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

prof.
TADEUSZ WIŚNIEWSKI

Katedra Prawa Cywilnego

prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo cywilne
 • prawo upadłościowe
Stypendia/ Nagrody:
2010
Nagroda za publikację monografii "Przebieg procesu cywilnego" (Akademia Leona Koźmińskiego).
Cykle wykładów:
2009
PAN
2009
PAN
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego, POLSKI PROCES CYWILNY, 3, s.558-576
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), Czy potrzebne są zmiany w systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?, POLSKI PROCES CYWILNY, 2, s.7-19
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agentów ubezpieczeniowych., PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-48
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego., PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.23-39
 • WIŚNIEWSKI T. (2002), O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych, PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.14-30
 • WIŚNIEWSKI T. (2001), Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi, PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.46-68
 • WIŚNIEWSKI T. (2000), Wybrane problemy procesowe po majowej nowelizacji przepisów o postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach cywilnych, RADCA PRAWNY, 6, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), W kwestii właściwej wykładni art. 378 § 2 k.p.c, PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1992), W sprawie interpretacji art. 3581 kodeksu cywilnego, PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s....
Redakcja Monografi:
 • WIŚNIEWSKI T., (2016), Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji, , WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H., (red.), (2012), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
Monografie:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Przebieg procesu cywilnego, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H. (2012), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom IV. Artykuly 730-1088, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Przebieg procesu cywilnego, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych Tom 7, Warszawa, CH BECK
 • WIŚNIEWSKI T. (2001), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS
 • WIŚNIEWSKI T. (1999), Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Kraków, ---
 • WIŚNIEWSKI T. (1996), Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa, Wydawnictwo LIBRATA
 • WIŚNIEWSKI T. (1994), Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Zachodnie Centrum Organizacji
Rozdziały w monografiach:
 • WIŚNIEWSKI T. (2017), O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.519-541
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), Kolizyjność zasad procesu cywilnego w: Sine Ira Et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K., WOLTERS KLUWER, s.683-706
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.645-743
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Dział II Apelacja w: Środki zaskarżenia. System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, Jacek Gudowski, Warszawa, LexisNexis, s.119-386
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.744-761
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 -497) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J.Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.854-953
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.954-976
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 365) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J.Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XVII.Umowa leasingu (art. 709 - 709) w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.481-513
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), Immunitet parlamentarny z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w: Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Gudowski Jacek, Weitz Karol, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.717-752
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia w: Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, dr Krystian Markiewicz, Warszawa, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, s.119-130
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), Postępowanie arbitrażowe w: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, Szumański A., Warszawa, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego w: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, Szumański A., Warszawa, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym kodeksie cywilnym w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Gołaczyński J., Machnikowski P., Warszawa, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), Zażalenie w: Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wiśniewski T., Dolecki H., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), Apelacja w: Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wiśniewski T., Dolecki H., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XVII1 - Umowa leasingu (art. 709-709) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XXIII - Umowa agencyjna (art. 758 - 764) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), I - Przepisy ogólne (art. 353-365) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Kontrola dyskrecjonalizmu sędziowskiego przez sądy wyższego rzędu w: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K., Warszawa, CH BECK, s.99-110
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.325-332
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450-497) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XXIV - Umowa komisu (art. 765 - 773) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2008), art. 369 – 42412 i art. 4791 – 47922) w: Komentarza do k.p.c., -, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art.498-508) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), VIII – Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art.498 – 508) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XXIV - Umowa komisu (art.765-773) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Problematyka ogólna procesowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warszawa, CH BECK, s.13-24
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warszawa, CH BECK, s.25-64
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Szczególne odrębności postępowania w sprawach gospodarczych w: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warszawa, CH BECK, s.65-76
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Odrębności przebiegu postępowania rozpoznawcze go w sprawach gospodarczych w: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warszawa, CH BECK, s.77-102
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), I - Przepisy ogólne (art.353-365) w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązaniawyd. 8 zmienione, Bieńka G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XVII - Umowa leasingu [art.709(1-18)] w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Bieńka G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), System postępowania sądowego w sprawach gospodarczych w: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warszawa, CH BECK, s.1-12
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XXIII - Umowa agencyjna (art.758-764), w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2005), Problematyka instancyjności postępowania cywilnego w sprawach sądowych w: Ars et Usus. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Praca zbiorowa, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.289-331
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Skarga o uchylenie wyroku sądowego polubownego w polskim systemie prawnym w świetle idei przychylności arbitrażowi Doktorant: Szcześniak Alicja
 • 2014 Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doktorant: Daniel Pawluczuk
 • 2013 Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji w ujęciu prawnoporównawczym Doktorant: Bartosz Karolczyk
 • 2013 Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego Doktorant: Wojciech Tomalak
 • 2012 Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym Doktorant: Maciej Plebanek
 • 2011 Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Doktorant: Patryk Szafrański
 • 2010 Jurysdykcja krajowa w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Doktorant: Bartosz Merczyński
Udział w konferencjach:
 • Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego Polski i Litwy w Wilnie, 2011
 • Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 2010
 • Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Niechorzu, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Instytut Nauk Prawnych, PAN
2011–2015
, Ministerstwo Sprawiedliwości
2008–2011
, Zespół Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości
2008
, Międzynarodowa Rada Naukowa "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem"
2008–2016
, Rada Naukowa Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego