Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. FRYDERYK ZOLL

prof.
FRYDERYK ZOLL

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

prof. FRYDERYK ZOLL

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego
2006
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński
2003–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Prywatnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2005
Adiunkt, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach
1997–2006
Adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński
1997–2000
Adiunkt, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
1993–1997
Asystent, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze:
 • prawo upadłościowe
 • prawo cywilne
 • prawo bankowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Uniwersytet w Caen, Francja
2003
Uniwersytet Wileński, Litwa
2007
Johannes Gutenberg Universitat, Niemcy
2003
Politechnika w Pskowie, Polska
2002
Instytut Prawa przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Rosja
2002
Wirtschaftsuniversitaet, Austria
2001
Durban University of Technology, RPA
2009
Uniwersytet w Muenster, Niemcy
Staże:
1997
Catholic University of America, USA
1995
Wirtschaftsuniversitaet, Austria
Cykle wykładów:
2005
Christian Albert Universitaet zu Kiel, Niemcy
1995
Wirtschaftsuniversitaet, Austria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZOLL F. (2010), Przyszłość kształcenia prawników w Polsce, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.19-28
 • ZOLL F. (2009), Consumer Law Compendium: A Comparison with the Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) - Selected Issues, EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW, 20/2009, s.391 - 398
 • ZOLL F. (2008), Grundregeln der Acquis – Gruppe im Spannungsverhältnis zwischen acquis commun und acquis communautaire, GPR, 3/2008, s.106-117
 • ZOLL F. (2008), Remedies for Discrimination: A Comparison of the Draft Common Frame of Reference and the Acquis Principles, ERA -Forum, Special Issue, s.87-93
 • ZOLL F. (2008), Unfair Terms in the Acquis Principles and Draft Common Frame of Reference: A Study of Differences between the Two Closest Members of One Family, Law Review University of Tartu, 2008, s.ss.69-77
 • ZOLL F. (2008), Die Abschaffung der Habilitationen in Polen in der Diskussion, POLEN-ANALYSEN, 30, s.5-7
 • ZOLL F. (2008), Europejski kodeks cywilny – wokół wizji nowego prawa prywatnego dla Europy, Nowa Europa, 1/2008, s.16-34
 • ZOLL F. (2007), UN - Kaufrecht und Common Frame of Reference im Bereich der Leistungsstorungen: Ein Beitrag aus der Perspective der Acquis Group, ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES PRIVATRECHT, 3, s.229-246
 • ZOLL F. (2007), Das Konzept Des Neuen Polnischen Konkursrecht, KIELER OSTRECHTS NOTIZEN, 1, s.---
 • ZOLL F. (2007), The Impact of the Vienna Convention on the International Sale of Goods on Polish Law, with some References to other Central and Eastern European Countries, RABELS ZEITSCHRIFT, 1, s.81-98
 • ZOLL F. (2006), Forma odstąpienia od umowy w umowach konsumenckich, Ks. pamiątkowa ku czci Adama Uruszczaka, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, 96, s.195-205
 • ZOLL F. (2006), Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstapienia przez syndyka od umowy wzajemnej., TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.113-120
 • ZOLL F. (2006), Testament, STUDIA Z PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.80-126
 • ZOLL F. (2006), The future of European Contract Law from the Perspective of a Polish Scholar, SCRIPTA IURIS EUROPAEI, Special Issue: European Contract Law, s.90-95
 • ZOLL F. (2006), Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej przez syndyka, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.-
 • ZOLL F. (2003), Unieważnienie umowy zawartej w wyniku przetargu, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.71
 • ZOLL F. (2003), O zasadzie numerus clausus wierzycielskich papierów wartościowych, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.9-22
 • ZOLL F. (2003), Wpływ ogłoszenia upadłości na czynności bankowe, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s.-
Monografie:
 • ZOLL F., v. Barem C., Schulte - Noelke H., Clivem E., Bealem H., Veneziano A., Herre J., Huetem J., Stormem M., Swannem S., Varulem P. (2009), Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, ---, SELLIER
 • ZOLL F., Czyszek J., Czyszek S. (2009), Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, ---, KLUWER
 • ZOLL F. (2009), Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZOLL F. (2006), Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna. Casebook, Kraków, ZAKAMYCZE
 • ZOLL F. (2006), Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, Niemcy, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS
 • ZOLL F. (2005), Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, ---, C.H. BECK
 • ZOLL F. (2004), Jaka szkoła prawa?, ---, ABC Dom Wydawniczy
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa, ABC WARSZAWA
Rozdziały w monografiach:
 • ZOLL F. (2010), Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, Olejniczak A., Warszawa, C.H. BECK, s.1-218
 • ZOLL F. (2010), Die Abhängigkeit der beschränkten dinglichen Rechtevom schuldrechtlichen Grundverhältnis w: Festschrift fur Stanisława Kalus, Habdas M.,Wudarski A., Frankfurt am Main, PETER LANG GMBH, s.699-709
 • ZOLL F. (2009), Das polnische Erbrecht im Wandel - die geplanten Reformen w: Erbrechtsentwicklung in Zentral - und Osteuropa, Herausgegeben von Welser R., Wieden, Manz'Sche Verlags- U. Universitätsbuchhandlung, s.33 - 37
 • ZOLL F., Pisuliński J. (2009), Komentarz do art I:25-30, art II:1, art II:2 w: Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Fryderyka Zoll i Jerzego Pisulińskiego, M. Pecyna, Kraków, Wydawnictwo UJ, s.29-41, 198-217, 249-265
 • ZOLL F. (2009), The Remedies for Non - Performance in the Proposed Consumer Rights Directive and the Europeanisation of the Private Law w: Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, R. Schulze, G.Howells, ---, SELLIER, s.279 - 286
 • ZOLL F. (2009), Rozdział IV, Testament, rozdział V, Rozrządzenia na wypadek śmierci w: System Prawa Prywatnego. Prawo spadkowe, B. Kordasiewicz, ---, CH BECK, s.271 - 348, 351 - 396
 • ZOLL F. (2009), The Draft Common Frame of Reference an Instrument of the Autonomous Qualification In the Context of Rome I Regulation w: Rome I Regulation, F. Ferrari, S. Leible, ---, SELLIER, s.17-25
 • ZOLL F. (2009), Das Ostrecht aus polnischer Perspektive unter besondere Berücksichtigung der russichen Rechtsordnung w: Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, K. Lankosz, P. Müller-Graff, U. Fink, ---, NOMOS, s.---
 • ZOLL F. (2008), Article 8:101: Definition of non-performance w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Schulze R., Munchen, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS, s.302-305
 • ZOLL F. (2008), The Remedies for Non-Performance in the System of the Acquis – Group w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Schulze R., Munchen, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS, s.189-204
 • ZOLL F. (2008), Article 8:303: Effects of termination w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Schulze R., Munchen, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS, s.324-328
 • ZOLL F. (2008), Article 8:301: Grounds for termination and reduction w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Schulze R., Munchen, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS, s.311-322
 • ZOLL F. (2008), Article 8:302: Notice of termination (grey letter rule from III.–3:507 paragraph (1) DCFR) w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Schulze R., Munchen, SELLIER, EUROPEAN LAW PUBLISHERS, s.323
 • ZOLL F. (2008), Problem struktury przyszłego polskiego Kodeksu cywilnego w: Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wandy Stojanowskiej, -, Warszawa, CH BECK, s.635-656
 • ZOLL F. (2008), Metoda Acquis – Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie w: Europeizacja prawa prywatnego, Pazdan M., Popiołek W., Rott – Pietrzyk E., Szpunar M., Warszawa, KLUWER, s.751-771
 • ZOLL F. (2006), Pre-contractual Duties to Perform Information and Their Violation form the Perspective of Polish Private Law-Selected Issues w: The Architecture of European Codes and Contract Law, S. Grundmann, M. Schauer, Hague, KLUWER, s.339-358
 • ZOLL F. (2006), Chapters on Polish Law w: Contract Law in Practice, Whincup M., Ithaca, KLUWER, s.-
 • ZOLL F. (2006), Odwołalność oferty w procesie harmonizacji umów w: Prawo-władza-społeczeństwo-polityka. Księga jubileuszowa Krzysztofa Pałeckiego, Kubiak R., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.239 – 259
 • ŁYSZCZARZ B., ZOLL F. (2005), Schiedsgerichtsbarkeit in Polen w: Schiedsgerichtsbarkeit in Zentraleuropa, Oberhammer Paul, Wiedeń, CLC WIEN, s.375-529
 • ZOLL F. (2004), Die Haftugsfrage des Abschlussprufers gegenuber den Glaubigern eines insolventen Unternahmens im polonischen Recht w: Festschrift, Doralt P., Wiedeń, Manz'Sche Verlags- U. Universitätsbuchhandlung, s.743-751
 • ZOLL F. (2004), Beschleunigung des zivilgerichtlichenverfahrens in Polen. w: Beschleunigung des zivilgerichten Verfahrens in Mittel - und Osteuropa, Schreiber S., Liebschera M., Berlin, BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, s.-
 • ZOLL F. (2004), Die vorvertraglichen Informationspflichten im polnischen Recht - eine Frage des Bestehens einer generellen Verpflichtung zur Erteilung vertragsrelevanter Informationen w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts, Stelmach J., Schmidt R., Kraków, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE, s.-
 • ZOLL F. (2004), Część ogólna w: Prawo papierów wartościowych, Włodyka S., Warszawa, C.H. BECK, s.1-79
 • ZOLL F. (2003), Czy profesor nauk prawnych powinien być jednocześnie praktykującym prawnikiem? w: Studia z filozofii prawa., Stelmach J., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, "Członek Rady Programowej", HUK
 • 2000, "Redaktor naczelny", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO
Udział w konferencjach:
 • Deutsch-Polnische Juristen Tagung, 2010
 • Konferencja Europejskiego Instytutu Prawa, 2010
 • The Perspectives of the Europeanization of the Law of Succession, 2009
 • The Perspectives of the Europeaization of the Law of Succession, 2009
 • Symposium Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa, 2009
 • Conference of Plurality of Sources in European Private Law, or: How to Live with Legal Diversity?, 2009
 • Das Kieler Institut für Osteuropäisches Recht und aktuelle Tendenzen der Ostrechtsforschung, 2009
 • Conference of Private Law in Eastern Europe - Autonomous Developments or Legal Transplants?, 2009
 • Conference of Rome I Regulation, 2009
 • Online Distance Learning Module in EU Basic Law Education, 2008
 • Sprostać wyzwaniom przyszłości edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym, 2008
 • Independence of the Judiciary, 2008
 • Draft Common Frame of Reference in Acquis Principles, 2007
 • Future of European Contract Law, 2007
 • Future of the European Consumer Law, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Międzynarodowa Akademia Prawa Porównawczego
2009
, Deutsch Polnische Juristen Vereinigung
2008
, Acquis Group on Existing Principles of European Contract Law
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Drafting Team for the Restatement of the European Succession Law at the Max Planck Institute chaired by R. Zimmermann
Krajowa Izba Gospodarcza
Zespół ds. Wykonania i Niewykonania zobowiązań Komisji Kodyfikacyjnej RP
Scientific liaison for Polen at The German Research Foundation
Drafting Team for the Rules of the Judiciary Independence
Drafting and Compilation Team of Draft Common Frame of Reference
Komitet Redakcyjny Acquis Group
Rządowe Centrum Legislacyjne
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2005
, Akademia Leona Koźmińskiego