Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
TOMASZ GWIAZDA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr TOMASZ GWIAZDA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • informatyka
 • systemy wspomagania decyzji
Publikacje naukowe
Monografie:
 • GWIAZDA T. (2007), Genetic Algorithms Reference Volume 2 Mutation operator for numerical optimization problems, Warszawa, LIGHTNING SOURCE INC
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 2, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 1, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2006), Genetic Algorithms Reference Vol.1 Crossover for single-objective numerical optimization problems, Łomianki, E-BOOK
 • GWIAZDA T. (2005), Virtual Branch Decision Support System based on Evolutionary Algorithms, Łomianki, E-BOOK
Rozdziały w monografiach:
 • GWIAZDA T. (2005), Organizacje Wirtualne formowane przez Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji w: Problemy Zarządzania - informatyka w zarządzaniu, ---, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Sieci i Mechanizmy Rozwoju w Gospodarce Globalnej, 2005
 • Informacja w Społeczeństwie XXI wieku, 2005
 • Górska Szkoła PTI, 2004
 • Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, 2004
 • Informatyka Ekonomiczna, 2004
 • Informacja w społeczeństwie XXI wieku, 2004
 • Informatyka Narzędziem Zarządzania XXI Wieku, 2003
 • Pozyskiwanie Wiedzy i Zarządzanie Wiedzą, 2003