Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
TOMASZ GWIAZDA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr TOMASZ GWIAZDA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Docent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Zakład Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2003
Wykładowca, Polska Akademia Rachunkowości
1996–2008
Adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego
1995–2003
Wykładowca, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
1995–1995
Wykładowca, Gdańska Akademia Bankowa
1990
Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
1988–1993
Adiunkt, Uniwersytet Łódzki
1977–1988
Zainteresowania badawcze:
 • systemy wspomagania decyzji
 • informatyka
Publikacje naukowe
Monografie:
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 2, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 1, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2007), Genetic Algorithms Reference Volume 2 Mutation operator for numerical optimization problems, Warszawa, LIGHTNING SOURCE INC
 • GWIAZDA T. (2006), Genetic Algorithms Reference Vol.1 Crossover for single-objective numerical optimization problems, Łomianki, E-BOOK
 • GWIAZDA T. (2005), Virtual Branch Decision Support System based on Evolutionary Algorithms, Łomianki, E-BOOK
Rozdziały w monografiach:
 • GWIAZDA T. (2005), Organizacje Wirtualne formowane przez Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji w: Problemy Zarządzania - informatyka w zarządzaniu, ---, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Sieci i Mechanizmy Rozwoju w Gospodarce Globalnej, 2005
 • Informacja w Społeczeństwie XXI wieku, 2005
 • Górska Szkoła PTI, 2004
 • Informatyka Ekonomiczna, 2004
 • Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, 2004
 • Informacja w społeczeństwie XXI wieku, 2004
 • Informatyka Narzędziem Zarządzania XXI Wieku, 2003
 • Pozyskiwanie Wiedzy i Zarządzanie Wiedzą, 2003
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
1995
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie