Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

dr
MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

Katedra Finansów

dr MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Adjunct Professor, College of Business, University of Illinois, University of Illinois at Urbana Champaign
2009
Docent, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1997
Wykładowca, Uniwersytet Łódzki
1996–2009
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1993
Wykładowca, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1988–1993
Adiunkt, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
1977–1988
Asystent, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.05–2016.10
Komitet Finansowy ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • finanse międzynarodowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • rynki kapitałowe
 • ryzyko i instrumenty finansowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Uniwersytet Łódzki, Towson University, University of Baltimore & University of Maryland, Polska
2012
Uniwersytet Łódzki, Polska
2012
Uniwersytet Łódzki, Polska
2005
ESCP-EAP, Francja
2004
ESCP-EAP, Francja
2012
Uniwersytet Łódzki, Polska
2006
University of Illinois, USA
2005
University of Illinois at Urbana-Champaign & Uniwersytet Warszawski, Polska
1997
Uniwersytet Łódzki & University of Maryland at College Park (USA), Polska
1995
University of Illinois at Urbana-Champaign & Uniwersytet Warszawski, Polska
2011
Uniwersytet Łódzki, Polska
2011
Uniwersytet Łódzki, Polska
2009
Uniwersytet Łódzki, Towson University, University of Baltimore & University of Maryland, Polska
Staże:
1997
University of Maryland, Stany Zjednoczone
1995
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
1993
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
2011
Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy programu Warsaw-Illinois Executive MBA (Warsaw-Illinois Executive MBA Program Coordinator).
Cykle wykładów:
2011
Uniwersytet Łódzki & University of Maryland at College Park (USA), Polska
2011
Uniwersytet Łódzki & University of Maryland at College Park (USA), Polska
2011
University of Illinois, USA
2011
University of Illinois at Urbana Champaign, USA/Polska
2011
University of Illinois at Urbana Champaign, USA/Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Europejski bypass bankowy, CEO, 6, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Egzotyka zabezpieczeń, CEO, 1-2, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Kto zarabia na walutach?, CEO, 4, s.11
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Premia za ryzyko, czyli kryzys zagląda tylnymi drzwiami, CEO, 3, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Twarde lądowanie: Raport o polskim rynku IPO w 2008 roku, CEO, 3, s.36-49
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), W powodzi derywatów, CEO, 5, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Gotówka, CEO, 7, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Ryzyko parkietu GPW, CEO, 7-8, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Kiedy emitować obligacje zamienne?, CEO, 6, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Budowanie wartości akcjonariuszy, CEO, 5, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Zmiany modelu biznesowego funduszu PE, CEO, 4, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Uboczne skutki niskich stóp, CEO, 1-2, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Oddawanie gotówki akcjonariuszom, CEO, 12, s.13
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Rola regulatora, CEO, 10, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Rozwój mimo bessy: Raport o polskim rynku IPO w I półroczu 2008, CEO, 9, s.20-31
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), NewConnect w rocznicę powstania: Raport o alternatywnym systemie obrotu NewConnect, CEO, 10, s.22-30
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Bełkot wyroczni, CEO, 11, s.13
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Wymierne efekty „wrogiego” przejęcia, CEO, 9, s.12
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Koszt finansowania na giełdzie, CEO, 3, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Zmiany strategii firmy, CEO, 5, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Możejki: Transgraniczne przejęcia, CEO, 1, s.17
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Efekty przejęć, CEO, 3, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Kwity zamiast akcji, CEO, 6, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Dekalog fuzji i obyczaje, CEO, 2, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Kiedy na giełdzie jest tanio?, CEO, 7, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Rzeka kapitału, CEO, 8, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Dochodowość kapitału, CEO, 9, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Ryzyko narasta, CEO, 10, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Komu powierzyć IPO?, CEO, 4, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Dywidenda i inwestycje, CEO, 7, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Wykupy własnych akcji, CEO, 2, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Magiczny zabieg: SPLIT, CEO, 6, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Spin-off a sprawa polska, CEO, 9, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Strategia dla skarbu państwa, CEO, 5, s.-
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Going private, CEO, 3, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Promocja oferty publicznej, CEO, 4, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Wyciskanie gotówki, CEO, 8, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Amerykański shift, CEO, 10, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Opcje menedżerskie, CEO, 1, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Wartość akwizycji kapitałowej, CEO, 12, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Do kogo płynie kapitał?, CEO, 10, s.30
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Tyle zysku ile ryzyka, CEO, 11, s.12
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Koszty upublicznienia, CEO, 10, s.21
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus, CEO, 11, s.26-34
 • OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji, CEO, 10, s.52-59
 • GRUDZIŃSKI M. (2003), Kurs walutowy i ryzyko kursowe w świetle teorii parytetu stóp procentowych, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 4, s.52-54
 • GRUDZIŃSKI M. (2003), Premia z tytułu ryzyka na polskim rynku kapitałowym, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 2, s.53-60
Rozdziały w monografiach:
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych w: Strategia organizacji, Obłój Krzysztof, -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.147-168
 • GRUDZIŃSKI M. (2014), Zarządzanie finansami firmy międzynarodowej w: Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.179-214
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm w: Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.215-242
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7 w: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Obłój Krzysztof, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.175-197
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2010.01.01–2012.01.31 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”
 • 2009.01.01–2012.12.31 Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe
Recenzje:
 • GRUDZIŃSKI M., (2010), Buffett inwestuje w to, co dobrze zna – recenzja książki Roberta G. Hagstroma “Na sposób Warrena Buffetta, RZECZPOSPOLITA wydawca: PRESSPUBLICA, strony: B12
Udział w konferencjach:
 • „Strategia – Umiędzynarodowienie” – podsumowanie badań „Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe”, 2012
 • Strategie wypłat dla akcjonariuszy, 2012
 • Nowoczesne formy kształcenia na poziomie akademickim. Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju edukacji, 2009
 • Rozwój mimo bessy: Strategie giełdowego debiutu w I półroczu 2008, 2008
 • Problemy oceny i zarządzania wartością budowaną dla akcjonariuszy w spółkach prywatnych i publicznych, 2008
 • Adekwatność sytuacyjna finansowania firmy, 2008
 • Strategie fuzji i przejęć, 2008
 • Liderzy IPO 2007, 2008
 • Strategie giełdowego debiutu, 2007
 • II Forum Dyrektorów Finansowych, 2006
 • Forum Dyrektorów Finansowych, 2005
 • Dyrektor finansowy, 2004
 • Strategie liderów: budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy, 2003
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiebiorstw – rozwiazania prawne i finansowe, 2002
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
SECO/WARWICK ThermAL SA, Świebodzin
Elektrobudowa S.A.
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.05–2016.10
Komitet Finansowy ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2009.08–2011.09
Przewodniczący, Logistics Services SA w Urzucie
2006.01–2008.01
Członek, MacroSoft S.A.
2006.01
Członek Rady Nadzorczej, Macrologic S.A.
2001.01–2002.01
Członek, Holding PTS S.A.
1997.01–2002.01
Wiceprzewodniczący, ZO Bytom S.A.
1997.01–2004.01
Wiceprzewodniczący, Pabia S.A.
1994.01–2001.01
Wiceprezes, CDC Sp. z o.o.
1991.01–1992.01
Wiceprzewodniczący, THZ Confexim Sp. z o. o.
1990.01–1991.01
Członek, Próchnik S.A.
1990.01–2000.01
Przewodniczący, Wólczanka S.A.
1988.01–1994.12
Wiceprezes Zarządu, Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.