Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

dr
MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

Katedra Finansów

dr MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse międzynarodowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • rynki kapitałowe
 • ryzyko i instrumenty finansowe
Staże:
1997
University of Maryland, Stany Zjednoczone
1995
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
1993
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
2011
Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy programu Warsaw-Illinois Executive MBA (Warsaw-Illinois Executive MBA Program Coordinator).
Cykle wykładów:
2011
Uniwersytet Łódzki & University of Maryland at College Park (USA)
2011
Uniwersytet Łódzki & University of Maryland at College Park (USA)
2011
University of Illinois, polkowicki (Polkowice)
2011
University of Illinois at Urbana Champaign, proszowicki (Proszowice)
2011
University of Illinois at Urbana Champaign, proszowicki (Proszowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Egzotyka zabezpieczeń, CEO, 1-2, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Europejski bypass bankowy, CEO, 6, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Twarde lądowanie: Raport o polskim rynku IPO w 2008 roku, CEO, 3, s.36-49
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Premia za ryzyko, czyli kryzys zagląda tylnymi drzwiami, CEO, 3, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Kto zarabia na walutach?, CEO, 4, s.11
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), W powodzi derywatów, CEO, 5, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2009), Gotówka, CEO, 7, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Rola regulatora, CEO, 10, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Kiedy emitować obligacje zamienne?, CEO, 6, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Budowanie wartości akcjonariuszy, CEO, 5, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Koszt finansowania na giełdzie, CEO, 3, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Rozwój mimo bessy: Raport o polskim rynku IPO w I półroczu 2008, CEO, 9, s.20-31
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Uboczne skutki niskich stóp, CEO, 1-2, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Oddawanie gotówki akcjonariuszom, CEO, 12, s.13
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), NewConnect w rocznicę powstania: Raport o alternatywnym systemie obrotu NewConnect, CEO, 10, s.22-30
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Ryzyko parkietu GPW, CEO, 7-8, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Zmiany modelu biznesowego funduszu PE, CEO, 4, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Bełkot wyroczni, CEO, 11, s.13
 • GRUDZIŃSKI M. (2008), Wymierne efekty „wrogiego” przejęcia, CEO, 9, s.12
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Zmiany strategii firmy, CEO, 5, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Kiedy na giełdzie jest tanio?, CEO, 7, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Dochodowość kapitału, CEO, 9, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Komu powierzyć IPO?, CEO, 4, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Dekalog fuzji i obyczaje, CEO, 2, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Efekty przejęć, CEO, 3, s.---
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Kwity zamiast akcji, CEO, 6, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Możejki: Transgraniczne przejęcia, CEO, 1, s.17
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Rzeka kapitału, CEO, 8, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2007), Ryzyko narasta, CEO, 10, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Going private, CEO, 3, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Strategia dla skarbu państwa, CEO, 5, s.-
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Promocja oferty publicznej, CEO, 4, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Magiczny zabieg: SPLIT, CEO, 6, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Wyciskanie gotówki, CEO, 8, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Wykupy własnych akcji, CEO, 2, s.15
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Amerykański shift, CEO, 10, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Opcje menedżerskie, CEO, 1, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Dywidenda i inwestycje, CEO, 7, s.18
 • GRUDZIŃSKI M. (2006), Spin-off a sprawa polska, CEO, 9, s.16
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Do kogo płynie kapitał?, CEO, 10, s.30
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Koszty upublicznienia, CEO, 10, s.21
 • OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji, CEO, 10, s.52-59
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus, CEO, 11, s.26-34
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Wartość akwizycji kapitałowej, CEO, 12, s.14
 • GRUDZIŃSKI M. (2005), Tyle zysku ile ryzyka, CEO, 11, s.12
 • GRUDZIŃSKI M. (2003), Kurs walutowy i ryzyko kursowe w świetle teorii parytetu stóp procentowych, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 4, s.52-54
 • GRUDZIŃSKI M. (2003), Premia z tytułu ryzyka na polskim rynku kapitałowym, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 2, s.53-60
Rozdziały w monografiach:
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych w: Strategia organizacji, Obłój Krzysztof, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.147-168
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRUDZIŃSKI M. (2014), Zarządzanie finansami firmy międzynarodowej w: Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.179-214
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm w: Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.215-242
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7 w: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Obłój Krzysztof, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.175-197
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2012 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”
 • 2009–2012 Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe
Recenzje:
 • GRUDZIŃSKI M., (2010), Buffett inwestuje w to, co dobrze zna – recenzja książki Roberta G. Hagstroma “Na sposób Warrena Buffetta, RZECZPOSPOLITA wydawca: PRESSPUBLICA, strony: B12
Udział w konferencjach:
 • „Strategia – Umiędzynarodowienie” – podsumowanie badań „Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe”, 2012
 • Strategie wypłat dla akcjonariuszy, 2012
 • Nowoczesne formy kształcenia na poziomie akademickim. Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju edukacji, 2009
 • Rozwój mimo bessy: Strategie giełdowego debiutu w I półroczu 2008, 2008
 • Problemy oceny i zarządzania wartością budowaną dla akcjonariuszy w spółkach prywatnych i publicznych, 2008
 • Adekwatność sytuacyjna finansowania firmy, 2008
 • Strategie fuzji i przejęć, 2008
 • Liderzy IPO 2007, 2008
 • Strategie giełdowego debiutu, 2007
 • II Forum Dyrektorów Finansowych, 2006
 • Forum Dyrektorów Finansowych, 2005
 • Dyrektor finansowy, 2004
 • Strategie liderów: budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy, 2003
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiebiorstw – rozwiazania prawne i finansowe, 2002
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
SECO/WARWICK ThermAL SA, Świebodzin
Elektrobudowa S.A.
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych