Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WOJCIECH GÓRALCZYK

prof.
WOJCIECH GÓRALCZYK

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

prof. WOJCIECH GÓRALCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo administracyjne
 • prawo bankowe
Stypendia/ Nagrody:
2006
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1999
Srebrny Krzyż Zasługi.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GÓRALCZYK W. (2018), Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2, s.522-542
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2012), Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku, KRYTYKA PRAWA, 4, s.187-206
Redakcja Monografi:
 • GÓRALCZYK W., (2014), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • GÓRALCZYK W. (2019), Podstawy prawa i administracjiw wyd. 2, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • GÓRALCZYK W. (2016), Kierownictwo w prawie administracyjnym, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2014), Podstawy prawa i administracji, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • GÓRALCZYK W. (2014), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • GÓRALCZYK W. (2009), Podstawy prawa - wydanie III, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2007), Przyczynek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2006), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2006), Podstawy Prawa wyd II, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2004), Podstawy Prawa, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (1999), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa, TWIGGER
 • GÓRALCZYK W. (1991), Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, TWIGGER
 • GÓRALCZYK W. (1986), Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • GÓRALCZYK W. (1979), Organy kolegialne państwowych organizacji gospodarczych, Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Rozdziały w monografiach:
 • GÓRALCZYK W. (2019), Akty administracyjne "wydawane" przez komputer w: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Korczak J., Sobieralski K., Wrocław, Presscom, s.139-149
 • GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.283-300
 • GÓRALCZYK W. (2018), Wolność vs kompetencyjność w prawie administracyjnym w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, M. Rogalski, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA UCZELNI ŁAZARSKIEGO, s.85-98
 • GÓRALCZYK W. (2017), Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej w: Aksjologia prawa administracyjnego, J. Zimmermann, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.745-763
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2012), Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku w: Prywatyzacja władzy publicznej. Publicyzacja sfery prywatnej, Jabłońska-Bonca J., POLTEXT, s.18
 • GÓRALCZYK W. (2009), Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji w: Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Sieniawska K., Warszawa, MUINICIPIUM SA, s.220 - 238
 • GÓRALCZYK W. (2009), Kierownictwo w administracji - aspekty prawne w: 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Parchomiuk J., Kruk E., Ulijasz B., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • GÓRALCZYK W., GÓRALCZYK Z. (2006), Środowisko audytu sektora publicznego. w: Podręcznik audytu wewnętrznego, -, Warszawa, KSAP, s.-
 • GÓRALCZYK W. (2006), Tajemnica bankowa w: Prawo informacji. Prawo do informacji, Góralczyk W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.247-276
 • GÓRALCZYK W., LAM J. (2001), Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company w: Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Bogdan Wawrzyniak, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ, s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2013 Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na sprawność organizacyjną powiatowych urzędów pracy Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2005 Stosunek członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych Doktorant: Mariusz Maciejewski
 • 2004 Współczesne kierunki analizy języka prawnego Doktorant: Joanna Jemielniak
Udział w konferencjach:
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, 2016
 • XXV Lat odrodzonego samorządu w Polsce, 2015
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego nt.: „Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?”, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Zebranie Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego ALK, 2009
 • Seminarium Interdyscyplinarne ALK, 2009
 • Konferencja francusko - niemiecko - polska poświęcona współpracy transgranicznej, 2009
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, 2009
 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, 2008
 • 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, 2008
 • Zebranie Katedr, 2008
 • Zebranie Katedry 2007/2008, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2007–2010
, Institut International des Sciences Administartive
1998
, Towarzystwo Naukowe KUL
1993
, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
PKO Bank Polski S.A.
PKO Bank Polski SA
PKO Bank Polski S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Komisja Papierów Wartościowych
Jeantet & W. Góralczyk Kancelaria prawnicza
Rada Legislacyjna
Przedsiebiorstwo Doradztwa Gospodarczego "Partner"
Spółdzielnia Doradztwa Gospodarczego "Ekspert"