Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
LECHOSŁAW GARBARSKI

Katedra Marketingu

prof. LECHOSŁAW GARBARSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • koszty i efekty marketingu
 • marketing
 • zachowania konsumentów
Staże:
1991
Middlesex Business School, Wielka Brytania
1986
Ohio State University at Columbus, USA
1984
Swedish School of Economics and Business, Finlandia
1976
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
Stypendia/ Nagrody:
2012
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GARBARSKI L. (2018), Uwarunkowania kreatywności w działalności marketingowej, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, s.7-17
 • GARBARSKI L. (2016), Sukces marketingowy produktu w percepcji konsumentów, STUDIA EKONOMICZNE, 262, s.57-67
 • GARBARSKI L. (2016), Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, 15/64/2016, s.18-28
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GARBARSKI L. (2014), Teoretycy i praktycy marketingu. Jeden czy dwa światy?, MARKETING I RYNEK, 8, s.65-69
 • GARBARSKI L. (2014), Creating Value for the Organization through Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.60-69
 • GARBARSKI L. (2014), Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania marki, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 4, s.70-79
 • GARBARSKI L. (2013), Marketing - między Scyllą oczekiwań a Charybdą oskarżeń, TRANSFORMACJE, 1-2, s.343-357
 • GARBARSKI L. (2013), Recenzja książki: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych', MARKETING I RYNEK, 2, s.37-38
 • GARBARSKI L. (2012), Konsument a perspektywa instrumentalna i perspektywa klienta, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 2, s.18-26
 • GARBARSKI L. (2012), Oceny sprawności marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.68-77
 • GARBARSKI L. (2012), Zjawisko inercji w zachowaniach nabywczych, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.106-110
 • GARBARSKI L. (2012), Recenzja książki: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s.58-60
 • GARBARSKI L., Czarnecki A. (2007), Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2(16), s.83-96
 • GARBARSKI L. (2003), Customer Acquiring and Retaining - Loyalty Programmes, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 33, s.150-159
Redakcja Monografi:
 • GARBARSKI L., (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Monografie:
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GARBARSKI L., Kaynak E., KIRPALANI M. (2009), Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, New York, ROUTLEDGE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
 • GARBARSKI L., Wrzosek W. (2004), Strategie marketingowe, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GARBARSKI L. (2004), Marketing. Przewodnik, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • GARBARSKI L., Mruk H., Zalega T. (2020), Inwestycyjny wymiar konsumpcji w skali mikroekonomicznej w: Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., A. Olejniczuk-Merta, A. Noga, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.75-110
 • GARBARSKI L. (2018), Wyzwalanie kreatywności w kształceniu menedżerów w: Kreatywność w ponowoczesności, W. Karolak, M. K.Stasiak, K. Witerska, Łódź, WYDAWNICTWO AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI, s.29-44
 • GARBARSKI L., Białachowska A. (2018), Istota, uwarunkowania i efekty strategii kreowania rynku w: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach, K. Żyminkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s.70-82
 • OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), Segmentacja rynku - analiza krytyczna w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.227-246
 • GARBARSKI L. (2016), Moc sprawcza marketingu w realizacji działań rynkowych przedsiębiorstw w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.495-512
 • GARBARSKI L. (2016), ' Moc sprawcza marketingu w realizacji działań rynkowych przedsiębiorstw' w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech Zacher, Warszawa, POLTEXT, s.495-512
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GARBARSKI L. (2012), Etyczne aspekty działań marketingowych w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wojciech Gasparski, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, s.64-79
 • GARBARSKI L. (2012), Pożądane, rzeczywiste i niechciane oblicza marketingu w: Marketing- aktualne problemy i kierunki ewolucji, Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura, Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.91-99
 • GARBARSKI L. (2012), Słowo wstępne do wydania polskiego w: Marketing. Wprowadzenie, G. Armstrong, Ph. Kotler, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.16-17
 • GARBARSKI L. (2012), Klasa wyższa - atrakcyjny czy spędzający sen z powiek segment rynku? w: BADANIA POLSKIEJ KLASY WYŻSZEJ, Małgorzata Bombol, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.111-128
 • GARBARSKI L. (2012), Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku w: Strategie marketingowe, Wojciech Wrzosek, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.146-177
 • GARBARSKI L. (2011), Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych w: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.92-108
 • GARBARSKI L. (2011), Segmentacja rynku w: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.121-132
 • GARBARSKI L. (2011), Wybór rynku docelowego w: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.133-141
 • GARBARSKI L. (2011), Istota marketingu w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.17-36
 • GARBARSKI L. (2011), Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.111-137
 • GARBARSKI L. (2011), Segmentacja rynku w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.157-172
 • GARBARSKI L. (2011), Wybór rynku docelowego w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.173-181
 • GARBARSKI L. (2011), Pozycjonowanie w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.182-192
 • GARBARSKI L. (2011), Istota marketingu w: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.15-26
 • GARBARSKI L. (2011), Pozycjonowanie w: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Lechosław Garbarski, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.142-154
 • GARBARSKI L. (2009), Koszty zmiany dostawcy jako determinanta zachowań uczestników rynku w warunkach niepewności w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.148-157
 • GARBARSKI L., KIRPALANI V. (2009), Consumer behaviour w: Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E., New York, ROUTLEDGE, s.42-98
 • GARBARSKI L. (2009), Education Evolution: The Case of Leon Kozminski Academy of Enrepreneurship and Management. w: Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E., New York, ROUTLEDGE, s.126-133
 • GARBARSKI L. (2009), Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - nowych członków UE w: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, Kędzior Z., Jaciow M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.151-168
 • GARBARSKI L., TARANKO T. (2009), Koszty działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce w: Zeszyty Naukowe, -, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.-
 • GARBARSKI L., Czarnecki_ A. (2008), The financing of marketing activities in Poland's enterprises in the light of empirical studies w: Business environment in Poland: The selected managerial and economic aspects and their interconnections, Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.90-104
 • GARBARSKI L. (2007), Perspektywy rozwoju koncepcji nowego luksusu w Polsce w: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Kędzior Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.52-78
 • GARBARSKI L. (2007), Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce w: Problematyka Zarządzania. Pomiar efektywności marketingu, -, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.83-96
 • GARBARSKI L. (2006), Wpływ zmian w marketingu na obszary badań marketingowych w: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek - Łopacińska K., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.343-350
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • GARBARSKI L. (2005), Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu w: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.84-122
 • GARBARSKI L. (2004), Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku w: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.115-141
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Strategie konkurencji na rynku specjalistycznych usług medycznych Doktorant: Jończyk Przemysław
 • 2011 Kształtowanie oferty edukacyjnej wyższych szkół zawodowych a regionalny rynek pracy Doktorant: Łęska Monika
 • 2011 Kształtowanie wartosci nabywcy na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych Doktorant: Awdziej Marcin
 • 2010 Wpływ działań marketingowych na wartośc przedsiębiorstwa Doktorant: Miskiewicz Tomasz
 • 2007 Funkcje i metody badań marketingowych na rynkach wzrostowych i dojrzałych Doktorant: Marciniak Beata
 • 2007 Wartości uznawane przez młodzież a pozycjonowanie produktów Doktorant: Pogorzelski Jacek
 • 2007 Obdarowywanie prezentami jako zjawisko społeczne i jego marketingowe konsekwencje Doktorant: Tkaczyk Jolanta
 • 2006 Marketing ubezpieczeń gospodarczych dla małych i srednich przedsiębiorstw Doktorant: Duś Elwira
 • 2003 Marketing usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego Doktorant: Krzyżanowska Magdalena
 • 2002 Influence of sales promotions on the purchasing behavior of hyper-market shoppers for non-durable consumer goods in Poland Doktorant: Coughlin Patrick
Recenzje:
 • GARBARSKI L., (2009), recenzja: Marketing bezpośredni M. Trojanowski, PROBLEMY ZARZĄDZANIA wydawca: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: -
 • GARBARSKI L., (2009), Relacje z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa recenzja: Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa E. Rudawska, MARKETING I RYNEK wydawca: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, strony: Nr 4
 • GARBARSKI L., (2006), recenzja: Dobra gospodarka S. Kwiatkowski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: -
Udział w konferencjach:
 • Profesjonalizacja kreatywności. III Konferencja Naukowa, 2018
 • XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji: Perspektywy Rozwoju Marketingu, 2012
 • Polska klasa wyższa, 2012
 • Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. E-zachowania, 2011
 • Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, 2009
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, 2009
 • Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, 2007
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, 2004
 • Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 2004
 • Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2016–2018
, Polska Akademia Nauk
2000–2000
, American Academy of Marketing Science