Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. DOROTA DOBIJA

prof.
DOROTA DOBIJA

Katedra Rachunkowości

prof. DOROTA DOBIJA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Profesor, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2015
Profesor nadzwyczajny, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2005
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1996–1998
Wykładowca, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1992–1996
Doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zainteresowania badawcze:
 • rachunkowość
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • kapitał intelektualny
 • audyt
 • ład korporacyjny
 • finanse
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Euro*MBA, USA
2009
Euro*MBA, USA
2007
University of Greenwich, Wielka Brytania
2005
Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Anger, USA
2002
Sam Huston University, USA
2002
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
2001
Arizona State University, USA
1996
Grand Valley University, USA
Staże:
2007
IESE Business School, Hiszpania
2002
University of Illinois, USA
1999
Lund University, Szwecja
1994
University of Hartford, USA
2009
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2015
CEEMAN Central and East European Management Development Association.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Cykle wykładów:
2003
International Institute of Business, Ukraina
2002
International Institute of Business, Ukraina
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2018), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, online, s.20
 • DOBIJA D. (2018), The Early Evolution of Corporate Control and Auditing: The English East India Company (1600-1640), ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, 1, s.214-236
 • DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.75-95
 • SKORULSKA K., DOBIJA D. (2016), Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej w badaniach dotyczących rad dyrektorów i komitetów audytu. Przegląd systematyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 146, s.105-133
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • DOBIJA D. (2015), Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE, 1, s.113-143
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market valuein transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • DOBIJA D. (2011), Audyting jako element ładu korporacyjnego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64 (120), s.25-38
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2010), Intellectual entrepreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING AND INTELLECTUAL CAPITAL, 1(7), s.23-39
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • DOBIJA D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 115, s.5-24
 • DOBIJA D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 113, s.5-14
 • DOBIJA D. (2009), Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.87-96
 • DOBIJA D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 50(106), s.37-49
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2009), Contracting for finances by entrepreneurial firms: the use of ICE information by credit analysts and business angels, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY, SYSTEMS, SCIENCE, 1(4), s.375-395
 • DOBIJA D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.42-49
 • DOBIJA D. (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódźkiego. Zespół z liderem klasy światowej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 42(98), s.17-18
 • DOBIJA D. (2007), A Method for Comparing GDP per Capita, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 1(12), s.13-22
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.6-11
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(677), s.11-19
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.8-16
 • DOBIJA D. (2005), Metoda pomiaru kapitału kreatywności, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.77-85
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1(105), s.3-8
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 36, s.125-145
 • DOBIJA D. (2003), O naturze kapitału, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 18, s.3-15
 • DOBIJA D. (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(63), s.33-41
 • DOBIJA D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5/2, s.27-39
 • DOBIJA D. (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 9(64), s.31-41
 • DOBIJA D. (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 557, s.75-81
Redakcja Monografi:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DOBIJA D. (2004), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, -, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
 • DOBIJA D., Dobija M. (1999), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland w: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland w: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Challenges, changes and new paradigms facing executive education in Poland w: Contemporary University and Quality Academic Cultures, Sułkowski P., PETER LANG, s.79-98
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Higher Education in Management: The Case of Poland w: The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie, Durand, Thomas, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.277-294
 • DOBIJA D. (2014), Koszty wspólne w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.473-505
 • DOBIJA D. (2014), Organizacje i rachunkowość w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.17-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości w: Historia Katedr Rachunkowości w uczelniach polskich, Sławomir Sojak, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DOBIJA D. (2011), Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D., Koładkiweicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.460-484
 • DOBIJA D. (2010), Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa w: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska E., Messner Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.9-19
 • DOBIJA D. (2009), Koszty wspólne i ich alokacje w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D. Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.155-184
 • DOBIJA D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? w: Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.103-111
 • DOBIJA D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D, Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-45
 • DOBIJA D. (2008), Pomiar zysku w rachunkowości w: Teoria rachunkowości (w jęz. rosyjskim), -, Kijów, ---, s.188-240
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), New Challenges for Financing Business in the Knowledge-Based Economy w: Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz-Wardyn M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.63-83
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), Pomiar i wycena zasobów wiedzy w: Zarządzanie Wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.273-330
 • DOBIJA D. (2008), Developments of Corporate Governance in Poland. Implications for Accounting w: General Accounting Theory. Evolution and Design fof Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.121-137
 • DOBIJA D. (2006), Rola standardów rachunkowości w efektywnych systemach nadzoru korporacyjnego w: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.95-108
 • DOBIJA D. (2006), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny w: Teoria rachunkowości, ---, Żytomierz, UNIWERSYTET EKONOMICZNO-TECHNICZNY W ŻYTOMIERZU, s.---
 • DOBIJA D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.203-228
 • DOBIJA D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.113-157
 • DOBIJA D. (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.11-42
 • DOBIJA D. (2005), Can Creativity be Measured in Monetary Terms? w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.1-7
 • DOBIJA D. (2005), A Method for Cooparing GDP per Capita w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.13-24
 • DOBIJA D. (2004), About nature of capital w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Accounting for Cost of Risk w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji w: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Human Capital Reporting in the Knowledge-based Economy w: The Knowledge Based Economy in Transition Countries. Selected Issues, Piech Krzysztof, Londyn, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.289-314
 • DOBIJA D. (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.131-147
 • DOBIJA D. (2003), Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.181-196
 • DOBIJA D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), How to Place Intellectual Assets into a Balance Sheet w: General Accounting Theory in statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.215-234
 • DOBIJA D. (2003), Rola kapitału intelektualnego organizacji w teorii kontraktów w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.---
 • DOBIJA D. (2002), Money and Exchange Value Concept as the Background for Accounting Measurement w: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Mieczysław Dobija, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Product. A Challenge for Accountants and a New Age Accounting w: Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Nieborów k Łowicza, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.209-236
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Capital, Intellectual Entrepreneurship - A Challenge for the Accounting Theory w: Report on Management: Knowledge Management: Information - Human Capital - Creativity, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2016–2018 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2016 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2014–2015 Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum
 • 2011–2013 Reformy systemu ładu korporacyjnego.Doświadczenia biegłych rewidentów
 • 2016–2019 Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich
 • 2016–2018 Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej
 • 2016–2016 Management and Leadership Development Needs
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek rady redakcyjnej, JOURNAL OF BUSINESS CASE STUDIES
 • 2012, Redaktor naczelny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE
 • 2011, Członek rady redakcyjnej, Kozminski Working Papers
 • 2011, Recenzent, INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
 • 2009, Redaktor naczelny, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Redaktor naczelny, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Członek rady redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2009, Członek rady redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING
 • 2009, Członek rady redakcyjnej, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych Doktorant: Barbara Kucharczyk
 • 2009 Intellectual Entrepreneurship in Latvia Doktorant: Sennikova Irina
Udział w konferencjach:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • EURAM 2016, 2016
 • Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawozdawczość i rewizja finansowa- uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, 2015
 • International Conference for Critical Accounting ICCA, 2015
 • Critical Perspectives on Accounting, 2014
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 2013 Auditing Section Midyear Conference, 2013
 • 9th Workshop On Corporate Governance, 2012
 • 35th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • Zagrożenia w działalości gospodarczej a prawo bilansowe, 2009
 • 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • 31th Annual Congress of the European Accounting Association, 2008
 • III Ogólnopolski Kongres MBA, 2007
 • European Accounting Congress, 2007
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, 2007
 • 1st Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2005
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2003
 • Wspólna Konferencja Wydziału Zarządzania UW i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2003
 • How to Report Human Capital and Intellectual Assets?, 2003
 • General Accounting Theory in statu nascendi, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in CEE, 2003
 • Going International from an Emerging Economy: Corporate Experience and the Business School Challenge, 2001
 • European Foundation for Management Development 9th Annual Conference, 2001
 • 24th Annual Congress of the European Accounting Association, 2001
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
2014
, EURAM Executive Committee
2004
, IESE Alumni Association
2004
, Polish Accounting Association
1996
, European Accounting Association
1996
, EURAM
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Dyplomowany Ksiegowy, SKWP
BDO
Polski Instytu Dyrektorów
Giełda Papierów Wartościowych
Narodowy Program Foresight Polska 2020
ABE Polska
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015
Rada do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Członek
2015
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2014
Rada Programowa studiów II stopnia kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim Akademii Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Członek
2013–2015
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady
2012–2015
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Zastępca Przewodniczącego
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komitet Organizacyjny V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisji do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2013
, Vilnius University
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Zespołu
2010–2013
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2015
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2015
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2012
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Zastępca Przewodniczącego
2009–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Wydawnicza, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2008–2011
Kapituła Medalu ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2007
Kozmiński Business School Doctoral Committee, WSPiZ, Członek
2007–2007
Komisja do Spraw Badań Naukowych, WSPiZ, Kierownik
2007–2008
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", WSPiZ, Członek
2007
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, WSPiZ, Vice Przewodniczący
2007–2009
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Zastępca Przewodniczącego
2007–2008
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007–2010
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2008
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2006–2007
Rada programowa "Nitki Angielskiej", WSPiZ, Członek
2006–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2007
Koźmiński Business Graduate School Programs Committee, WSPiZ, Członek
2005
, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2007
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2000–2006
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", WSPiZ, Kierownik Katedry
Udział w radach nadzorczych:
2015
Członek Rady Nadzorczej, Pekao Investment Banking S.A.
2002–2004
Członek, XIII Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Fortuna"