Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. DOROTA DOBIJA

prof.
DOROTA DOBIJA

Katedra Rachunkowości

prof. DOROTA DOBIJA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • audyt
 • finanse
 • kapitał intelektualny
 • ład korporacyjny
 • rachunkowość
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
Staże:
2007
IESE Business School, Hiszpania
2002
University of Illinois, USA
1999
Lund University, Szwecja
1994
University of Hartford, USA
2009
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2015
CEEMAN Central and East European Management Development Association.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Cykle wykładów:
2003
International Institute of Business, brzozowski (Brzozów)
2002
International Institute of Business, brzozowski (Brzozów)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Argento D., DOBIJA D., GROSSI G. (2020), The disillusion of calculative practices in academia, QUALITATIVE RESEARCH IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT, Vol. 17 No. 1, s.1-17
 • DOBIJA D., PUŁAWSKA K. (2019), Linking diversity on audit committees and financial reporting quality in Poland, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, online, s.online
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2019), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 14, Issue 1, s.84-102
 • DOBIJA D., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), The impact of competing institutional pressures and logics on the use of performance measurement in hybrid universities, PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REVIEW, online, s.28
 • DOBIJA D. (2019), Institutionalizing Corporate Governance Reforms in Poland: External Auditors’ Perspective, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 3/2019, s.28–54
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities, ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s.750-781
 • DOBIJA D. (2018), The Early Evolution of Corporate Control and Auditing: The English East India Company (1600-1640), ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, 1, s.214-236
 • DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.75-95
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • PUŁAWSKA K., DOBIJA D. (2016), Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej w badaniach dotyczących rad dyrektorów i komitetów audytu. Przegląd systematyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 146, s.105-133
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • DOBIJA D. (2015), Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE., 1, s.113-143
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market valuein transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • DOBIJA D. (2011), Audyting jako element ładu korporacyjnego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64 (120), s.25-38
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2010), Intellectual entrepreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING AND INTELLECTUAL CAPITAL, 1(7), s.23-39
 • DOBIJA D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 113, s.5-14
 • DOBIJA D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 115, s.5-24
 • DOBIJA D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 50(106), s.37-49
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2009), Contracting for finances by entrepreneurial firms: the use of ICE information by credit analysts and business angels, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY, SYSTEMS, SCIENCE, 1(4), s.375-395
 • DOBIJA D. (2009), Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.87-96
 • DOBIJA D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.42-49
 • DOBIJA D. (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódźkiego. Zespół z liderem klasy światowej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 42(98), s.17-18
 • DOBIJA D. (2007), A Method for Comparing GDP per Capita, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 1(12), s.13-22
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.6-11
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(677), s.11-19
 • DOBIJA D. (2005), Metoda pomiaru kapitału kreatywności, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.77-85
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.8-16
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1(105), s.3-8
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 36, s.125-145
 • DOBIJA D. (2003), O naturze kapitału, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 18, s.3-15
 • DOBIJA D. (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(63), s.33-41
 • DOBIJA D. (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 9(64), s.31-41
 • DOBIJA D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5/2, s.27-39
 • DOBIJA D. (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 557, s.75-81
Redakcja Monografi:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DOBIJA D. (2004), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D., Dobija M. (1999), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • DOBIJA D., MAZUREK G., ROZTOCKI N., Weistroffer H. (2018), What Attracts the Best Information Technology Talents?Employer Brandingin Transition Economies w: Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018, -, SCHLOSS DAGSTUHL, s.10
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland w: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland w: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Higher Education in Management: The Case of Poland w: The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie, Durand, Thomas, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.277-294
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Challenges, changes and new paradigms facing executive education in Poland w: Contemporary University and Quality Academic Cultures, Sułkowski P., PETER LANG, s.79-98
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D. (2014), Organizacje i rachunkowość w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.17-50
 • DOBIJA D. (2014), Koszty wspólne w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.473-505
 • DOBIJA D. (2011), Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D., Koładkiweicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.460-484
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości w: Historia Katedr Rachunkowości w uczelniach polskich, Sławomir Sojak, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DOBIJA D. (2010), Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa w: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska E., Messner Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.9-19
 • DOBIJA D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? w: Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.103-111
 • DOBIJA D. (2009), Koszty wspólne i ich alokacje w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D. Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.155-184
 • DOBIJA D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D, Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-45
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), New Challenges for Financing Business in the Knowledge-Based Economy w: Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz-Wardyn M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.63-83
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), Pomiar i wycena zasobów wiedzy w: Zarządzanie Wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.273-330
 • DOBIJA D. (2008), Developments of Corporate Governance in Poland. Implications for Accounting w: General Accounting Theory. Evolution and Design fof Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.121-137
 • DOBIJA D. (2008), Pomiar zysku w rachunkowości w: Teoria rachunkowości (w jęz. rosyjskim), -, Kijów, ---, s.188-240
 • DOBIJA D. (2006), Rola standardów rachunkowości w efektywnych systemach nadzoru korporacyjnego w: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.95-108
 • DOBIJA D. (2006), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny w: Teoria rachunkowości, ---, Żytomierz, UNIWERSYTET EKONOMICZNO-TECHNICZNY W ŻYTOMIERZU, s.---
 • DOBIJA D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.203-228
 • DOBIJA D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.113-157
 • DOBIJA D. (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości w: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.11-42
 • DOBIJA D. (2005), Can Creativity be Measured in Monetary Terms? w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.1-7
 • DOBIJA D. (2005), A Method for Cooparing GDP per Capita w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.13-24
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji w: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), About nature of capital w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Accounting for Cost of Risk w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Human Capital Reporting in the Knowledge-based Economy w: The Knowledge Based Economy in Transition Countries. Selected Issues, Piech Krzysztof, Londyn, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.289-314
 • DOBIJA D. (2003), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.215-234
 • DOBIJA D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.181-196
 • DOBIJA D. (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.131-147
 • DOBIJA D. (2003), How to Place Intellectual Assets into a Balance Sheet w: General Accounting Theory in statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Rola kapitału intelektualnego organizacji w teorii kontraktów w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.---
 • DOBIJA D. (2002), Money and Exchange Value Concept as the Background for Accounting Measurement w: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Mieczysław Dobija, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Product. A Challenge for Accountants and a New Age Accounting w: Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Nieborów k Łowicza, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.209-236
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Capital, Intellectual Entrepreneurship - A Challenge for the Accounting Theory w: Report on Management: Knowledge Management: Information - Human Capital - Creativity, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2016–2018 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2016 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2014–2015 Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum
 • 2011–2013 Reformy systemu ładu korporacyjnego.Doświadczenia biegłych rewidentów
 • 2016–2018 Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej
 • 2016–2019 Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich
 • 2016–2016 Management and Leadership Development Needs
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych Doktorant: Barbara Kucharczyk
 • 2009 Intellectual Entrepreneurship in Latvia Doktorant: Sennikova Irina
Udział w konferencjach:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • EURAM 2016, 2016
 • Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawozdawczość i rewizja finansowa- uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, 2015
 • International Conference for Critical Accounting ICCA, 2015
 • Critical Perspectives on Accounting, 2014
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 2013 Auditing Section Midyear Conference, 2013
 • 9th Workshop On Corporate Governance, 2012
 • 35th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • Zagrożenia w działalości gospodarczej a prawo bilansowe, 2009
 • 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • 31th Annual Congress of the European Accounting Association, 2008
 • III Ogólnopolski Kongres MBA, 2007
 • European Accounting Congress, 2007
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, 2007
 • 1st Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2005
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2003
 • Wspólna Konferencja Wydziału Zarządzania UW i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2003
 • How to Report Human Capital and Intellectual Assets?, 2003
 • General Accounting Theory in statu nascendi, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in CEE, 2003
 • Going International from an Emerging Economy: Corporate Experience and the Business School Challenge, 2001
 • European Foundation for Management Development 9th Annual Conference, 2001
 • 24th Annual Congress of the European Accounting Association, 2001
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
2014
, EURAM Executive Committee
2004
, IESE Alumni Association
2004
, Polish Accounting Association
1996
, European Accounting Association
1996
, EURAM
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Dyplomowany Ksiegowy, SKWP
BDO
Polski Instytu Dyrektorów
Giełda Papierów Wartościowych
Narodowy Program Foresight Polska 2020
ABE Polska