Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JAN DĄBROWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr JAN DĄBROWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • restrukturyzacja
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie w grupach kapitałowych
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie zmianą
 • zmiana organizacyjna
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DĄBROWSKI J. (2010), Zasoby, umiejętności, produkty-wyniki badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.90-101
Monografie:
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GIERSZEWSKA G., DĄBROWSKI J. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J. (2002), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J. (2002), Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • DĄBROWSKI J. (2006), Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ – aspekty metodyczne w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-51
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-58
 • DĄBROWSKI J., Banach R. (2005), Procesy zarządzania wiedzą-badania pogłębione w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.59-78
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione w: Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.111-144
 • DĄBROWSKI J. (2004), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą w: Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.351-367
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (2003), Knowledge Management and Strategic Profile of Enterprises w: Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, Gasparski Wojciech, Dąbrowski Jan, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), Editorial w: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.151-178
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Grupa Dla Domu S.A
LJ Group Sp. z.o.o
The White SC Sp. Z.o.o.
ESP S.A.
TNS
Siemens Sp. z.o.o
LOT Catering
TELZAM
PKO BP