Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PATRYCJA SZNAJDER

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr PATRYCJA SZNAJDER

CV
Zainteresowania badawcze:
 • coaching
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • zarządzanie projektami
 • systemy wspomagania decyzji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SZNAJDER P. (2016), Project management model for implementation of budgeting in the University - case study, Torun Business Review, 3, s.53-61
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZNAJDER P. (2014), Agencje wywiadu gospodarczego. Studium z perspektywy klienta, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, 1, s.523-543
Rozdziały w monografiach:
 • SZNAJDER P. (2011), Bankruptcy in simulating games w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Bielecki W., Gandziarowska - Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warszawa, ALK, s.141-152
 • SZNAJDER P. (2011), Organization Culture as a Source of Competitive Advantage w: 11th Global Conference on Business and Economics, Atul Gupta, Joy Grant, Manchester, MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, s.1-23
 • SZNAJDER P. (2010), Implementing coaching based on competencies w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.237-244
 • SZNAJDER P. (2008), Creating model of excellence of Polish Project Managers with using metaprogram-based tools w: Oxford Business & Economics Conference, Gupta A., Oxford, Oxford, s.1-3
 • SZNAJDER P. (2007), Towards Perfect Organization w: 2007 Oxford Business & Economics Conference, Gupta A., Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, s.1-3
 • SZNAJDER P. (2006), ROI z e-learningu w: Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Kiełtyka L., Kielce, DIFIN, s.250-258
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Nowe trendy i dobre praktyki w zarządzaniu organizacjami, 2016
 • 11th Global Conference on Business and Economics, 2011
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
 • OBEC, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2008–2011
, Polskie Stowarzyszenie Coachingu
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Trimtab Sp. z o. o.
javart sp. z o.o.