Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MIROSŁAW SOSNOWSKI

Katedra Strategii

dr MIROSŁAW SOSNOWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • konkurencja
 • strategie organizacji
 • struktury i procesy organizacji
Staże:
2000
University of California, Szwecja
1997
University of Illinois, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SOSNOWSKI M. (2006), Analiza SWOT, STRATEGIA ORGANIZACJI, ---, s.---
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.-
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.3-20
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s.3-20
 • SOSNOWSKI M. (2000), Sesja strategiczna – studium przypadku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.27-30
Rozdziały w monografiach:
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej w: Informatyka gospodarcza. Tom 1, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Warszawa, C.H. BECK, s.27-38
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), Analiza SWOT w: Strategia organizacji, Obój K., PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy w: Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • SOSNOWSKI M. (2002), Jak planować rozwój firmy w: Poradnik menadżera, ---, Warszawa, WIEDZA I PRAKTYKA, s.---
 • SOSNOWSKI M., KIROV N. (2002), Pudło w: Zarządzanie strategiczne, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (1998), Konkurencja i strategie firm w: Raport o zarządzaniu, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2016
Fundacja Miłośników Sportów Motorowych "Racing Driving Program",
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kross S.A.
PTWP S.A.
Stadion Śląski
Euroimpex Polska Sp. z o.o.
Poczta Polska S.A.
Roche Polska Sp. z o.o.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
At Media Sp. z o.o.
Foresight „Akademickie Mazowsze”
Xelion
InfoVide-Matrix S.A.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Polska Agencja Rozwoju Przemysłu
Generali
PWPW S.A.
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
BRE Bank S.A.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Komisja Europejska
ESP S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Mazowsza
ITI Group
PWPW S.A.
DDB Warsaw
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”
Bank BPH
Bertelsmann
LOT Catering
TNS OBOP