Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

dr hab.
WITOLD T. BIELECKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • informatyka
 • modele symulacyjne
 • zarządzanie operacyjne
 • systemy wspomagania decyzji
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w r. ak. 2015/2016 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2015
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska).
2015
Nagroda Ministra indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2014
Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku ak. 2013/2014 (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2013
Nagroda Ministra indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2013
Złoty Medal Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP).
2012
Nagroda Ministra indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Cykle wykładów:
2002
IPM Business School, Podlaska
1991
Central Connecticut State University, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BIELECKI W. T. (2012), Chosen Theoretical Problems of Current Management, PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION, 9, s.234-241
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • BIELECKI W. T. (2007), Looking for Hidden Demand: Simulation-Game System of Training Entrepreneurship (Theoretical Concept), TRANSFORMACJE, Special Issues 2006-2007, s.360-367
 • BIELECKI W. T. (2007), Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, E-MENTOR, 2, s.4-7
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
 • BIELECKI W. T. (2005), Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.44-50
 • BIELECKI W. T. (2005), Heurystyczna pułapka decyzyjna globalnego optimum, DECYZJE, 3, s.103-110
 • BIELECKI W. T. (2004), Nauczanie e-hybrydowe, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.16-19
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), The Warsaw Melody of Business Education, SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Szansa na e-sukces, TRANSFORMACJE, 21/2002, s.---
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Tendencje rozwojowe europejskiego e-biznesu, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Sklepy przyszłości. Wpływ e-commerce na formy sprzedaży, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Entrepreneurs in the Face of E-Businesss. Opportunities and Threats for the Polish E-conomy, EMERGO, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Ocena e-handlowego potencjału produktów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W. T. (2000), Simulation of the perfect simulation?, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 1, s.---
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Warszawa, POLTEXT
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • BIELECKI W. T. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • BIELECKI W. T. (2015), Introduction by the Chairperson w: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.8-9
 • BIELECKI W. T. (2015), Concluding Remarks by the Chairperson w: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W. T. (2013), Wirtualna przedsiębiorczość w: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.323-332
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach w: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • BIELECKI W. T. (2012), Social Responsibility of Business Simulation Games w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warszawa, POLTEXT, s.27-34
 • BIELECKI W. T. (2009), Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie w: Komputerowe Systemy Zarządzania, Chmielarz W., Turyna J., Warszawa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
 • BIELECKI W. T. (2008), E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania w: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Balcerak A., Kwaśnicki W., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.268-278
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja Nauczania w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-327
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania w: Ksiega Jubileuszowa. Gospodarka i Przedsiębiorstwo, Nowe tendencje w zarządzaniu, xxx, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.203-211
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.265-275
 • BIELECKI W. T. (2001), Menedżerskie gry symulacyjne w: Symulacja systemów gospodarczych. Prace szkoły Antałówka '2001, Malinowska E., Misiąg W., Warszawa, WSPiZ i INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Selected Aspects of e-ducation in the Virtual Environment w: Raport on Management. Knowledge Management, Gierszewska G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2016 Problemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką Doktorant: Mirosław Szpakowski
 • 2013 Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania Doktorant: Marcin Wardaszko
 • 2013 Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na skuteczność organizacyjną powiatowych urzędów pracy Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2003 Kreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym Doktorant: Kossecki Paweł
Recenzje:
 • BIELECKI W. T., (2004), Nowa gospodarka a transformacja, EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: 442-443
Udział w konferencjach:
 • 40th ABSEL Conference, 2013
 • The 2012 International Conference on Business and Information, 2012
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
 • 41th Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2010
 • Kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie wyższą uczelnią, 2009
 • Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, 2008
 • 5th Global Conference on Business & Economics, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2017
, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
2015
, Euro*MBA
2014
, Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
2012
, Kapituła rekomendująca warszawskie szkoły do Wyróżnień i Certyfikatów przyznawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy
2012–2019
, European Foundation for Management Development
2010–2019
, Euro*MBA
2005
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1991
, Association for Business Simulation & Experimental
1986–2011
, International Simulation and Gaming Association
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2016
Prezydent m.st. Warszawy,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pracowników Administracji Państwowej