Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

dr hab.
WITOLD T. BIELECKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
1999
Profesor nadzwyczajny, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2009
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania, Pracownia Modelowania Systemów Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1993–1999
Adiunkt, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1981–1999
Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1981–1985
Prodziekan, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1973–1981
Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • modele symulacyjne
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • informatyka
 • systemy wspomagania decyzji
 • zarządzanie operacyjne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1999
University of Greenwich, Wielka Brytania
1998
American University, USA
1997
University of Glasgow, Scotland
1996
University of Illinois, USA
1991
Central Connecticut State University, USA
1989
Strathclyde University Business School, Scotland
1984
Templeton College, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w r. ak. 2015/2016 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2015
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska).
2015
Nagroda Ministra indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2014
Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku ak. 2013/2014 (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2013
Nagroda Ministra indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2013
Złoty Medal Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP).
2012
Nagroda Ministra indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Cykle wykładów:
2002
IPM Business School, Białoruś
1991
Central Connecticut State University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BIELECKI W. T. (2012), Chosen Theoretical Problems of Current Management, PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION, 9, s.234-241
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • BIELECKI W. T. (2007), Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, E-MENTOR, 2, s.4-7
 • BIELECKI W. T. (2007), Looking for Hidden Demand: Simulation-Game System of Training Entrepreneurship (Theoretical Concept), TRANSFORMACJE, Special Issues 2006-2007, s.360-367
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
 • BIELECKI W. T. (2005), Heurystyczna pułapka decyzyjna globalnego optimum, DECYZJE, 3, s.103-110
 • BIELECKI W. T. (2005), Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.44-50
 • BIELECKI W. T. (2004), Nauczanie e-hybrydowe, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.16-19
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), The Warsaw Melody of Business Education, SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Tendencje rozwojowe europejskiego e-biznesu, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Szansa na e-sukces, TRANSFORMACJE, 21/2002, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Sklepy przyszłości. Wpływ e-commerce na formy sprzedaży, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Ocena e-handlowego potencjału produktów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Entrepreneurs in the Face of E-Businesss. Opportunities and Threats for the Polish E-conomy, EMERGO, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.---
 • BIELECKI W. T. (2000), Simulation of the perfect simulation?, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 1, s.---
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Warszawa, POLTEXT
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • BIELECKI W. T. (2001), Informatyzacja zarządzania, -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • BIELECKI W. T. (2015), Concluding Remarks by the Chairperson w: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.34
 • BIELECKI W. T. (2015), Introduction by the Chairperson w: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.8-9
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W. T. (2013), Wirtualna przedsiębiorczość w: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.323-332
 • BIELECKI W. T. (2012), Social Responsibility of Business Simulation Games w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warszawa, POLTEXT, s.27-34
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach w: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • BIELECKI W. T. (2009), Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie w: Komputerowe Systemy Zarządzania, Chmielarz W., Turyna J., Warszawa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
 • BIELECKI W. T. (2008), E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania w: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Balcerak A., Kwaśnicki W., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.268-278
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania w: Ksiega Jubileuszowa. Gospodarka i Przedsiębiorstwo, Nowe tendencje w zarządzaniu, xxx, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.203-211
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.265-275
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja Nauczania w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-327
 • BIELECKI W. T. (2001), Selected Aspects of e-ducation in the Virtual Environment w: Raport on Management. Knowledge Management, Gierszewska G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Menedżerskie gry symulacyjne w: Symulacja systemów gospodarczych. Prace szkoły Antałówka '2001, Malinowska E., Misiąg W., Warszawa, WSPiZ i INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.---
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2016 Problemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką Doktorant: Mirosław Szpakowski
 • 2013 Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania Doktorant: Marcin Wardaszko
 • 2013 Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na skuteczność organizacyjną powiatowych urzędów pracy Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2003 Kreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym Doktorant: Kossecki Paweł
Recenzje:
 • BIELECKI W. T., (2004), Nowa gospodarka a transformacja, EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: 442-443
Udział w konferencjach:
 • 40th ABSEL Conference, 2013
 • The 2012 International Conference on Business and Information, 2012
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
 • 41th Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2010
 • Kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie wyższą uczelnią, 2009
 • Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, 2008
 • 5th Global Conference on Business & Economics, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2017
, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
2012
, Kapituła rekomendująca warszawskie szkoły do Wyróżnień i Certyfikatów przyznawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy
2012
, European Foundation for Management Development
2010
, Euro*MBA
2005
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1991
, Association for Business Simulation & Experimental
1986–2011
, International Simulation and Gaming Association
Innowacje dydaktyczne:
 • 2016 Kapituła konkursu "Dyplom dla Warszawy"
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2016
Prezydent m.st. Warszawy,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pracowników Administracji Państwowej
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady
2011
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komitet Organizacyjny V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2011–2011
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Kapituła Medalu ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2005
-, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2001
-, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2018
Członek Rady Nadzorczej,
2016
Członek Rady Nadzorczej, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji
2009–2010
Członek, Energoplazma S.A.
2002–2003
Członek, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A
1999
Przewodniczący, Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa S.A.
1998–1999
Członek, PZU S.A.