Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
HALINA WIŚNIEWSKA

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

dr HALINA WIŚNIEWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • Business English
 • metodyka nauczania języków obcych
 • zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL)
 • coaching
Stypendia/ Nagrody:
2013
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2012
Nagroda Rektora za osiagniecia naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2008
Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIŚNIEWSKA H. (2015), Communicative Competence in Professional Discourse, LINGUISTICS AND LITERATURE STUDIES, 2, s.50-57
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKA H. (2012), ESP Global Textbooks Modifications, Sino-US English Teaching, 1, s.864-871
 • WIŚNIEWSKA H. (2012), ESP Global Textbooks Modification, SINO-US. ENGLISH TEACHING, 1, s.864-871
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), International Business Communication: Metadiscourse in Business Writing, International Journal of Multidisciplinary Thought, 5, s.113-118
 • WIŚNIEWSKA H. (2010), Przydatność repetytorium językowego w procesie uczenia się/nauczania, ZESZYTY NAUKOWE WSEI, ---, s.---
 • WIŚNIEWSKA H. (2010), Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka specjalistycznego - badanie ankietowe, LINGUODIDACTICA, XIV, s.271-281
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H., Pułaska-Turyna B. (2010), Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu - badanie ankietowe, LINGWISTYKA STOSOWANA, 2, s.93-112
 • WIŚNIEWSKA H. (2009), Wybrane zagadnienia English for Specific Purposes w procesie glottodydaktycznym, JĘZYKI SPECJALISTYCZNE, 9, s.175-201
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), Dlaczego nie case studies?, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 3, s.42-46
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), O nauczaniu business english, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 1, s.85-88
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2009), Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English, LINGWISTYKA STOSOWANA, 1, s.127-140
Monografie:
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), Business Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Money Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), Business Topics, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), Business English, Warszawa, SMART EDUCATION
 • WIŚNIEWSKA H. (2004), Skrypt języka angielskiego dla studentów zaocznych. Poziom IIIA, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • WIŚNIEWSKA H. (2017), Learner Autonomy: The Role of Educational Materials in Fostering Self- evaluation w: Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources, Pawlak Mirosław, Anna Mystkowska-Wiertelak, Jakub Bielak, Springer International Publishing, s.85-98
 • WIŚNIEWSKA H. (2015), Communicative Competence in Global Business Communication w: Communicative Cpmpetence in Global Business Communication, Département de Linguistique de l’Université de Geneve, Switzerland, Département de Linguistique de l’Université de Geneve, s.-
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKA H. (2014), Professional communication in the world of diversity w: Languages for Special Purposes in a Multilingual,Transcultural World. Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes, Gerhard Budin, Vesna Lušicky, University of Viennax2_1, s.214-219
 • WIŚNIEWSKA H. (2013), International Business Communication:Towards more effective writing skills w: Language, Thought and Education: Across Systems, Marek Kuczynski, Leszek Szymanski, Zielona Gora, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, s.71-86
 • WIŚNIEWSKA H. (2013), Communicative Competence in Global Business Communication w: 19th ICL Papers, -, Genewa, Departement de Linguistique de l'Universite de Geneve, s.1-15
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2013), Case studies jako skuteczna technika zarządzania dyskursem na kursach business English w: Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, M. Pawlak, Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.157-174
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2012), BUSINESS CERTIFICATE EXAMINATIONS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) COURSES w: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ. An Answer to New Trends in the 21st Century, Kraków, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.62-70
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), Meeting the Linguistic and Non-linguistic Needs of Language Learners at Tertiary Level of Education w: International Technology, Education and Development, Gomez Chova L., Candel Torres I., Lopez Martinez A, Walencja, IATED, s.1093-1103
 • WIŚNIEWSKA H. (2012), Written business discourse in lingua franca: a pedagogical perspective w: Interdisciplinary Perspectives in Cross-Cultural Communication, Bednarek A., Munchen, LINCOM, s.-
 • WIŚNIEWSKA H. (2012), The role and effectiveness of Check Your Vocabulary books. w: IATEFL 2011 Brighton Conference Selections, Tania Pattison, Canterbury, IATEFL, University of Kent, s.73-75
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), Modern teaching materials: SWOT analysis of an ESP textbook w: The Future o Education, Volume 1, Harrington R., Florencja, SIMONELLI EDITORE, s.114-118
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), ESP: Finding new applications for ready-made tasks w: 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, -, Barcelona, International Association of Technology, Education and Development, s.605-610
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), ESP: Developing interpersonal communication skills for workplace interactions w: 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, -, Barcelona, IATED, s.509-604
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), Vocabulary self-assessment in adult language learning w: Language for Specific Purposes: Challenges and Perspectives. Book of Proceedings, Polovina V., Belgrad, Belgrade University, s.227-234
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), Revision books in ESP: Myths and Reality w: Languages for Specific Purposes in Theory and Practice, Akbarov A., Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.103-113
 • WIŚNIEWSKA H. (2011), Interdyscyplinarność komunikacji biznesowej w dobie globalizacji w: Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, K. Jaworska-Biskup, B. Kijek, A. Szwajczuk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.xxx
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Quality Standards in Teaching Business English at Universities w: ICT for Language Learning, Martelini L., Florencja, SIMONELLI EDITORE, s.563-568
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Designing Content-led Tasks for ESP Students w: International Conference of Education, Research and Innovation 2010, Gomez Chova L., Marti Belenguer D., Candel Torres I., Madryt, IATED, s.227-234
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), How to design challenging tasks for Adult Learners w: ICT for Language Learning, Martelini L., Florencja, SIMONELLI EDITORE, s.23-28
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • New Era of Expat, 2014
 • The Stockholm Metaphor Festival, 2014
 • 22 International IATEFL Poland Conference, 2013
 • 19th International Congress of Linguists, 2013
 • The 19th European Symposium on LSP, 2013
 • Sukces w Glottodydaktyce, 2013
 • 6 Konferencja Zarządzania Międzykulturowego, 2012
 • Migracje, mobilność, międzykulturowość, 2012
 • Dydaktyka języków obcych, a kompetencje ogólne, 2012
 • Issues in language teaching and learning, 2012
 • Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych- techniki, strategie, narzędzia, 2012
 • Język Medycyny- geneza, kultura i etyka, 2012
 • Interdyscyplinarność w metodyce nauczania języków obcych, 2011
 • Dyskurs edukacyjny w klasie językowej, 2011
 • Linguistic Conference: Language-Contact- Maintenance- and- Loss, 2011
 • International Conference on Education and New Learning Technologies, 2011
 • International Conference. The Future o Education., 2011
 • Language, Thought and Education, 2011
 • 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, 2011
 • INTERCOM – Intercultural Communication in the European Context: 2nd Lodz Meeting, 2011
 • 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied-Linguistics, 2011
 • 45th Annual IATEFL Conference, 2011
 • Pearson Longman International Conference, 2011
 • International Technology, Education and Development Conference, 2011
 • Language for Specific Purposes (LSP): Challenges and Prospects, 2011
 • Understanding by Communication, 2011
 • Pearson Longman International Conference, 2010
 • BESIG Annual Conference, 2009
 • BESIG Annual Conference, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2013
, SIETAR Polska
2013
, SIETAR Polska
2012
, Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
SIETAR Polska