Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
ELŻBIETA WATRAS-DMOCH

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

mgr ELŻBIETA WATRAS-DMOCH

CV
Zainteresowania badawcze:
  • metodyka nauczania języków obcych
  • zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL)
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • XV Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 2013, 2013
Członkostwo w organizacjach:
2012–2014
, Stowarzyszenie Nauczucieli Języka Angielskiego w Polsce