Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BOLESŁAW ROK

dr hab.
BOLESŁAW ROK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr hab. BOLESŁAW ROK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • etyka biznesu
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Etyka biznesu - Inwencje i innowacje, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • ROK B. (2009), Ethical context of the participative leadership model: taking people into account, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY, 4, s.461-472
 • ROK B. (2009), Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?, PRAKSEOLOGIA, 149, s.187-204
 • ROK B. (2008), Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.V-VIII
 • ROK B. (2008), Społeczny wymiar gospodarki, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.XVI
 • ROK B. (2008), Badania to podstawa, CR NAVIGATOR, 1, s.20-22
 • ROK B. (2008), Etyczna edukacja, GAZETA BANKOWA, 38, s.56-58
 • ROK B. (2007), CSR to nie filantropia. Komentarz do artykułu M.E. Portera i M.R. Kramera, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.92-93
 • ROK B. (2007), Etyczny lider, GAZETA BANKOWA, 8(956), s.---
 • ROK B. (2007), Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, czerwiec, s.---
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), Corporate responsibility and competitiveness, CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • ROK B. (2005), Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością, WROCŁAWSKI BIULETYN GOSPODARCZY PTE, 35, s.6-9
Redakcja Monografi:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warszawa, POLTEXT
 • Coutinho de Arruda M., ROK B., (red.), (2016), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Berlin, Springer International Publishing
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
Monografie:
 • Coutinho de Arruda M., ROK B. (2016), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Berlin, Springer International Publishing
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ROK B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Warszawa, POLTEXT
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej, Warszawa, POLTEXT
 • ROK B. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Warszawa, STUDIO EMKA
 • ROK B., KURASZKO I., PANEK-OWSIAŃSKA M., Wieciech L., Brzozowski A. (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Warszawa, UNDP
 • ROK B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Rozdziały w monografiach:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., Mockałło Z. (2017), Workplace Innovation Context in Poland: Between Structure and Agency w: Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, P. Oeij, D. Rus, F. Pot, Berlin, Springer International Publishing, s.227-243
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland w: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ROK B. (2014), Nowe podejście do odpowiedzialnego przywództwa w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.138-150
 • ROK B. (2014), Społeczna innowacyjność biznesu - wymiar etyczny w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.52-67
 • ROK B. (2013), Introduction: Redesigning the Transition w: Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.13-26
 • ROK B. (2012), Teoria cnót w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.450-459
 • ROK B. (2012), Tackling Environmental Degradation and Poverty. New Agenda for Entrepreneurs in Transition Economics w: Environmental Political Philosophy, W. Gasparski, O. Loukola, TRANSACTION PUBLISHERS, s.20
 • ROK B. (2012), Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.354-365
 • ROK B. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.423-432
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce w: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • ROK B. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.71-88
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis w: The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portret polskiej etyki biznesu w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • ROK B. (2009), Przedmowa do wydania polskiego w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Smith N.C., Lenssen G., Warszawa, STUDIO EMKA, s.13-15
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka w: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • ROK B. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.76-85
 • ROK B. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka w: Ekonomia społeczna a rozwój, Jerzy Hausner (red.), Kraków, MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, s.157-172
 • ROK B. (2008), Responsible business: The challenge for the management education w: Responsible Management Education, Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.52-64
 • ROK B. (2008), Danone Pologne, des aliments «santé» abordables pour les familles a faible revenu w: Responsabilité sociale de l'entreprise. Enjeux de gestion et cas pédagogiques, Raufflet E., Batellier P., Montreal, Presses internationales Polytechnique Montréal, s.148-160
 • ROK B. (2008), Przedmowa do wydania polskiego w: Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Laszlo C., Warszawa, STUDIO EMKA, s.13-15
 • ROK B. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka w Polsce w: Przedsiębiorstwo społeczne a nowoczesne zarządzanie, Hausner J., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.165-197
 • ROK B. (2007), Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.239-254
 • ROK B. (2007), Równość płci a społeczna odpowiedzialność biznesu w: Firma równych szans, UNDP, Warszawa, UNDP w Polsce, s.21-25
 • ROK B. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.300-310
 • ROK B. (2005), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przekształceń własnościowych w Polsce w: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, ---, Warszawa, MINISTERSTWO SKARBU RP, s.168-200
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia w: Uczciwość w świecie finansów, Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • ROK B. (2004), Państwo jako 'trzecia strona' w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim w: Dobre państwo, Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • ROK B. (2004), Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska - Bobińska L., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.73-102
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2016–2019 R2Pi. Transition from Linear 2 Circular: Policy and Innovation
 • 2014–2016 Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy
 • 2014–2016 EU-InnovatE
 • 2010–2013 Impact Measurement and Performance Analysis of CSR
Udział w konferencjach:
 • Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy, 2016
 • 6th ISEBEE World Congress 2016: Ethics, Innovation and Well-Being in Business and the Economy, 2016
 • 7th Annual International Conference on Psychology, 2013
 • 9th EABIS Annual Colloquium Corporate Responsibility and Emerging Markets i EABIS Annual Meeting, 2010
 • EBEN Annual Conference, 2010
 • 23rd Annual Conference of the European Business Ethics Network, 2010
 • Stakeholders Panel, 2010
 • 8th Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society (EABIS), 2009
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
 • The 7th Annual Colloquium of the Europea Academy of Business in Society - Coroprate Responsibility, Sustainability, Leadership &Organisational Change, 2008
 • The CSR Navigator. Public Policies in Africa, the Americas, Asia and Europe, 2007
 • The Emerging Global Governance Paradigm: The Role of Business and its Implications for Companies, Stakeholders and Society, 2007
 • Regional CSR Conference for business and stakeholders. CSR in the New Europe: Challenges and Solutions, 2007
 • Responsible Entrepreneurship Exchange Small enterprises, big value's tomorrow's competitiveness, 2007
 • EABIS Colloquium 2006, 2006
 • Równouprawnienie jako społeczna odpowiedzialność biznesu, 2006
 • Forbes Executive Forum/ Premium Brand, 2006
 • Normative foundations of corporate responsibility, 2006
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • XXIII Sympozjum - Współczesna gospodarka i administracja publiczna, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2011
, International Society for Business, Economy and Ethics
2009
, Fundacja BRE Banku
2005
, European Academy of Business in Society
2001
, Stowarzyszenie Peacemaker Community Poland
2001
, Fundacja "Sztuka i Współczesność"
2000
, Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska
2000
, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
1999–2001
, Social Accountability International
1997–1999
, Social Venture Network Europe
1995–1997
, Social Venture Network Europe
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Rozwoju
Instytut Innowacyjna Gospodarka
Sieć Sensownego Biznesu
UN Global Compact
MedKompas
Ranking Odpowiedzialnych Firm
UNDP w Polsce
DG Enterprise, European Commission
UNGC Polska