Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr IRENA NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA

mgr
IRENA NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

mgr IRENA NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
1993
Lektor, Centrum Języków Obcych - zespół języka niemieckiego, Akademia Leona Koźmińskiego
1989–2003
Starszy wykładowca, PAN
1987
Lektor, Instytut Austriacki
1980–1988
Asystent, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • Business German
 • metodyka nauczania języków obcych
 • action research
Staże:
1983
Justus-Liebig-Universitaet, Niemcy
2002
Oesterreich Institut Wien, Austria
1998
Universitaet Salzburg, Austria
1996
Goethe Institut Regensburg, Niemcy
1990
Universitaet Innsbruck, Austria
1986
Universitaet Hamburg, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej).
2013
order Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst (Prezydent Republiki Austrii).
2012
Nauczyciel miesiąca - Deutsche Welle 05.2012 (Deutsche Welle).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1988), Sprawozdanie z VIII Sympozjum ILS, PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY, VII, s.95-105
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1988), Błędy przyimkowe, ich źródła i akceptabilność w komunikacji językowej, PRZEGLĄD GLOTTODYDAKTYCZNY, IX, s.171-185
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1984), Polnisch-deutsche Gespraeche ueber interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht, KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY, XXXI/1, s.75-82
Monografie:
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (2007), Wirtschaftsdeutsch einfach, Warszawa, Langenscheidt - Langenscheidt Polska Sp. z o.o.
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., Izbicka M. (2004), Grundwortschatz Wirtschaftsdeutsch, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1992), Rund um den Hund, Warszawa, Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1988), Kunterbuntes auf Deutsch, Warszawa, Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I. (1987), Polnisch-deutsche Gespraeche ueber interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht, Giessen, Robert Bosch Stiftung
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1999), recenzja: Deutsch fuer Kinder,cz. II, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 279-280
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1997), recenzja: Einfacher als gedacht, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 381-382
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1996), recenzja: Polsko-niemiecki słownik form czasownikowych, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 82-83
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1996), recenzja: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Laender, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 275-276
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1996), recenzja: Mały praktyczny słownik biznesmena, niemiecko-polski, polsko-niemiecki, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 373-374
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1995), recenzja: Teste dich selbst, stereotype Zwillingsformeln im Deutschen, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 72-73
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1995), recenzja: Deutsch kommunikativ, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 180-181
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1994), recenzja: Deutsch kreativ und imaginativ, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 460-462
 • NAŁĘCZ-MOSZCZEŃSKA I., (1994), recenzja: Grammatik? Kein Problem! Teste dich selbst, JĘZYKI OBCE W SZKOLE wydawca: Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, strony: 176-178
Udział w konferencjach:
 • Internationale Deutschlehrertagung, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2002
, Gesellschaft fuer die Deutsche Sprache (GfdS)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Upowszechnienia Nauki Polskiej
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2001
, Akademia Leona Koźmińskiego