Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. KRZYSZTOF KALICKI

dr hab.
KRZYSZTOF KALICKI

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

dr hab. KRZYSZTOF KALICKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse międzynarodowe
 • ryzyko i instrumenty finansowe
 • zarządzanie ryzykiem
Stypendia/ Nagrody:
2016
Top 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa).
2016
MANAGER AWARD 2016 (Wydawnictwo Business Magazine Manager).
Cykle wykładów:
1997
DePaul University, polkowicki (Polkowice)
1992
Georgetown University, polkowicki (Polkowice)
1991
University of Kiel
1990
Wirtschaftsuniversitaet, wielkopolskie
1985
University of Duisburg
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KALICKI K., Krześniak A. (2011), Kryzys a stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych, KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 29, s.46-69
 • KALICKI K. (2009), Silnik bankowego biznesu, GAZETA BANKOWA, 23, s.42-43
 • KALICKI K. (2009), Moja opcja na opcje walutowe, RZECZPOSPOLITA, 1, s.b16
 • KALICKI K. (2008), Wędrujący świat, BANK, 5, s.104-115
 • KALICKI K. (2008), Czy Polska gospodarka jest trwale gotowa do wprowadzenia waluty euro?, FORUM BANKOWE, 12.03.2008, s.-
 • KALICKI K., Danilewicz A. (2007), Corporate Governance and Institutional Investors. Deutsche Bank - approach and practice, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), s.33-37
 • KALICKI K. (2007), Znaczenie SEPA dla klientów korporacyjnych polskich banków, BANKING, INSURANCE & CAPITAL MARKETS, 25-26.10.2007, s.---
 • KALICKI K. (2005), The most important market in Central Europe, Polish Market, POLISH MARKET, ---, s.---
 • KALICKI K. (2004), Growth will boost another wave, POLISH MARKET, ---, s.52
 • KALICKI K. (2003), Oblicza konsolidacji: I lokalnie i globalnie, GAZETA BANKOWA, ---, s.25
Monografie:
 • KALICKI K. (2003), Perspektywy przystąpienia do EMU nowych państw UE - spojrzenie DB, Warszawa, xxx
 • KALICKI K. (2003), Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • KALICKI K. (2019), Makroekonomiczne i branżowe uwarunkowania szoku regulacyjnego oraz obciążeń daninami publicznymi sektora bankowego w: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce: konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne, L. Kurkliński, B. Lepczyński, Warszawa, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s.31-50
 • KALICKI K. (2019), Strategia transformacji sektora bankowego w: Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, G. W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Warszawa, PWN, s.240-266
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KALICKI K., Antczak J. (2014), Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.239-268
 • KALICKI K., Antczak J. (2014), Impact of Basel III/CRD4 on the Situation in the Banking Sector w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.161-182
 • KALICKI K. (2012), Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska A., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.127-146
 • KALICKI K., Krześniak A. (2010), Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle kryzysu w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, G.W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.155-185
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Wyzwania bankowości 2016, 2016
 • Forum Bankowe 2016: Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju, 2016
 • X Warsaw International Banking Summit, 2015
 • III Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2015
 • Management and Economic Policy for Development, 2013
 • Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki, 2013
 • Nowe regulacje - konsekwencje dla sektora bankowego, 2012
 • Audyt wewnętrzny na tle dekady: jego znaczenie, wartość i perspektywy rozwoju w Polsce i na świecie, 2012
 • Europejski kongres gosporadczy, 2011
 • Banking Forum: Spotkanie Liderów Bankowości | Konferencja Banking Forum, 2011
 • Brzydkie słowo na cztery litery, zaczyna się na d: DŁUG, 2011
 • Zarządanie kapitałem w bankach, 2011
 • Banking Management Forum, 2009
 • XIX Forum Ekonomiczne. Solidarność europejska - 20 lat po rewolucji, 2009
 • Polska 2030 - jak sfinansować dalszy rozwój kraju, 2009
 • XVI Forum Gospodarcze - Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat po Okrągłym Stole, 2009
 • Forum Bankowe 2009, 2009
 • Warunki gospodarowania w 2005, 2004
 • Polska-Niemcy, 2004
 • 5 lat Euro, 2004
 • Dni Forexu, 2004
 • Basel II Conference, 2004
 • Warunki gospodarowania w 2004, 2003
 • Europa 2010 wyzwania przyszłości, 2003
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Związek Banków Polskich,
2011
Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa,
2011
Rada Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Zakład Naukowo - Badawczy Bankowości i Pieniądza NBP
Dyrektor Departamentu Zagranicznego, Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Narodowy Bank Polski