Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. KRZYSZTOF KALICKI

dr hab.
KRZYSZTOF KALICKI

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

dr hab. KRZYSZTOF KALICKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2011
Profesor nadzwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–2000
Adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
1989–1990
Adiunkt, Zakład Badania Pieniądza, Zakład Badania Pieniądza, NBP
1981–1991
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1976–1980
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie ryzykiem
 • ryzyko i instrumenty finansowe
 • finanse międzynarodowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1992
Georgetown University, USA
1990
Witrschaftuniversitaet, Austria
Stypendia/ Nagrody:
2016
Top 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa).
2016
MANAGER AWARD 2016 (Wydawnictwo Business Magazine Manager).
Cykle wykładów:
1997
DePaul University, USA
1992
Georgetown University, USA
1991
University of Kiel, Niemcy
1990
Wirtschaftsuniversitaet, Austria
1985
University of Duisburg, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KALICKI K., Krześniak A. (2011), Kryzys a stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych, KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 29, s.46-69
 • KALICKI K. (2009), Moja opcja na opcje walutowe, RZECZPOSPOLITA, 1, s.b16
 • KALICKI K. (2009), Silnik bankowego biznesu, GAZETA BANKOWA, 23, s.42-43
 • KALICKI K. (2008), Wędrujący świat, BANK, 5, s.104-115
 • KALICKI K. (2008), Czy Polska gospodarka jest trwale gotowa do wprowadzenia waluty euro?, FORUM BANKOWE, 12.03.2008, s.-
 • KALICKI K., Danilewicz A. (2007), Corporate Governance and Institutional Investors. Deutsche Bank - approach and practice, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), s.33-37
 • KALICKI K. (2007), Znaczenie SEPA dla klientów korporacyjnych polskich banków, BANKING, INSURANCE & CAPITAL MARKETS, 25-26.10.2007, s.---
 • KALICKI K. (2005), The most important market in Central Europe, Polish Market, POLISH MARKET, ---, s.---
 • KALICKI K. (2004), Growth will boost another wave, POLISH MARKET, ---, s.52
 • KALICKI K. (2003), Oblicza konsolidacji: I lokalnie i globalnie, GAZETA BANKOWA, ---, s.25
Monografie:
 • KALICKI K. (2003), Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KALICKI K. (2003), Perspektywy przystąpienia do EMU nowych państw UE - spojrzenie DB, Warszawa, xxx
Rozdziały w monografiach:
 • KALICKI K., Antczak J. (2014), Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.239-268
 • KALICKI K., Antczak J. (2014), Impact of Basel III/CRD4 on the Situation in the Banking Sector w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.161-182
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KALICKI K. (2012), Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska A., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.127-146
 • KALICKI K., Krześniak A. (2010), Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle kryzysu w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, G.W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.155-185
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek Rady Programowej, MIESIĘCZNIK FINANSOWY BANK
Udział w konferencjach:
 • Wyzwania bankowości 2016, 2016
 • Forum Bankowe 2016: Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju, 2016
 • X Warsaw International Banking Summit, 2015
 • III Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2015
 • Management and Economic Policy for Development, 2013
 • Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki, 2013
 • Nowe regulacje - konsekwencje dla sektora bankowego, 2012
 • Audyt wewnętrzny na tle dekady: jego znaczenie, wartość i perspektywy rozwoju w Polsce i na świecie, 2012
 • Europejski kongres gosporadczy, 2011
 • Banking Forum: Spotkanie Liderów Bankowości | Konferencja Banking Forum, 2011
 • Brzydkie słowo na cztery litery, zaczyna się na d: DŁUG, 2011
 • Zarządanie kapitałem w bankach, 2011
 • Banking Management Forum, 2009
 • XIX Forum Ekonomiczne. Solidarność europejska - 20 lat po rewolucji, 2009
 • Polska 2030 - jak sfinansować dalszy rozwój kraju, 2009
 • XVI Forum Gospodarcze - Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat po Okrągłym Stole, 2009
 • Forum Bankowe 2009, 2009
 • Warunki gospodarowania w 2005, 2004
 • Polska-Niemcy, 2004
 • Dni Forexu, 2004
 • 5 lat Euro, 2004
 • Basel II Conference, 2004
 • Warunki gospodarowania w 2004, 2003
 • Europa 2010 wyzwania przyszłości, 2003
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.08
 • 2011.08
 • 2011.08
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Związek Banków Polskich,
2011
Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa,
2011
Rada Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Zakład Naukowo - Badawczy Bankowości i Pieniądza NBP
Dyrektor Departamentu Zagranicznego, Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Narodowy Bank Polski
Udział w radach nadzorczych:
2004.01
Członek Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S. A.
2003.01
Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.
2002.11–2011.04
Członek, DB Securities
2002.04–2009.04
Członek, DB PBC
1999.01–2002.12
Członek, ProCapital Investment
1998.01–2002.12
Członek zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.
1997.01–1998.12
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie
1997.01–1998.12
Członek, Mittleeuropaeische Handelsbank we Frankfurcie
1994.01–1996.12
Przewodniczący, Bank Pekao S.A.
1993.01–1994.12
Członek, Bank Handlowy w Warszawie
1991.01–1994.12
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Depozytowo- Kredytowy w Lublinie S.A.