Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ALEKSANDRA ŁUCZAK

dr
ALEKSANDRA ŁUCZAK

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

dr ALEKSANDRA ŁUCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • action research
 • Business English
 • edukacja
 • e-learning
 • komunikacja interpersonalna
 • zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL)
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej).
2015
Nagroda specjalna rektora za prace badawcze (Akademia Leona Koźmińskiego).
2012
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w roku 2011 (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w 2010 (Akademia Leona Koźmińskiego).
2004
Nagroda Rektora WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego).
2003
Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ŁUCZAK A. (2017), Using Memrise in Legal English Teaching, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, 1, s.141-152
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUCZAK A. (2013), Scaffolding the Writing Component of the English for Law Syllabus at University, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, 34, s.93-112
 • ŁUCZAK A. (2012), Czy używamy zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (CLIL) na zajęciach prawniczego języka angielskiego?, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Anglica I, 106, s.135-143
 • ŁUCZAK A. (2010), Legal English Courses at Universities. Should We Prepare Students For Certificate Exams or Communication in the Work Place?, International Journal of Arts and Sciences, 18, s.186-197
 • ŁUCZAK A. (2010), Innowacyjność uczenia się i nauczania języków obcych - szanse i bariery, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 5, s.48-55
 • ŁUCZAK A. (2010), Legal English Courses at Universities by Non-Lawyer Teachers. Pursuing the Professional Development, INTERNATIONAL CONFERENCE PHOENIX - PHE PROCEEDINGS, 1, s.253-258
 • ŁUCZAK A. (2010), English for Polish Lawyers, THE TEACHER, 1 (75), s.4
 • ŁUCZAK A. (2008), Lekcje języka prawniczego nr 1-14, THE TEACHER, 8-9(61) - 12(74), s.-
 • ŁUCZAK A. (2008), Civil Law versus Common Law, THE TEACHER, 8-9 (61), s.58-59
 • ŁUCZAK A. (2007), Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(85), s.39
Monografie:
 • ŁUCZAK A. (2005), Teaching English for Law w IATEFL Newsletter No. 26 Post-Conference Issue, Warszawa, IATEFL POLAND
 • ŁUCZAK A., Metera-Debaene E. (2002), Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków, Fraszka Edukacyjna
 • ŁUCZAK A., KOMOROWSKA H. (2001), Konstrukcja programu nauczania języka obcego dla celów specjalistycznych, IBE
Rozdziały w monografiach:
 • ŁUCZAK A. (2014), Poland: Through Golden and Dark Ages of History and Education w: International Handbook of Curriculum Research. 2nd Edition, WILLIAM F. PINAR, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.391-396
 • ŁUCZAK A. (2012), Tertiary Teachers as ELP Course Designers w: The Multiple Faces of an English Teacher, Richard Repka, Krzysztof Polok, Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, s.187-210
 • ŁUCZAK A., Vyushkina E. (2012), Developing Students' Commercial and Intercultural Awareness Using Web 2.0 Tools w: Informacjono-komynikadjonjie technologii w lingwiskikije lingwodidaktikije i mjeżkulturnoj komunikacji, Nazarenko A. L., Moskwa, Lomonosov Moscow State University, s.227-235
 • ŁUCZAK A. (2011), Identifying CLIL Competences for Legal English Teachers w: Legal English: Theory and Practice of Teaching, Khizhnyak S.P., Saratów, Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, s.45-54
 • ŁUCZAK A. (2011), To Translate or Not To Translate. On Use of the L1 in the Legal English Classroom w: Prawo i jewo realizacija w XXI wieke, S.N. Tumanov, Saratov, Ministerstwo Nauki Federacji Rosyjskiej, s.155
 • ŁUCZAK A. (2011), ESP Courses at Universities. Preparing Students for the Challenges of the European Market w: Issues in Promoting Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment., Komorowska H., Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s.59-79
 • ŁUCZAK A. (2010), Legal English Class of 2010. Teach, Learn and Integrate with Technology w: New Technologies - Old Teaching Methods?, Nazarenko L., Wiedeń, UAS Technikum Wien, s.127-135
 • ŁUCZAK A. (2010), Whose needs? Designing English for Legal Purposes Courses: a Negotiation Process w: Innostrannyje Jazyki w Kontestie Mierzdunarodnoj Komunikacji, Chirznjak S.P., Rodionowa O.S., Nazarowa R., Spiridonowa T.A., Saratów, Saratov State University, Teacher Training Institute, s.339-351
 • ŁUCZAK A. (2009), Lekcje języka specialistycznego z dorosłymi słuchaczami. Struktura i przebieg zajęć jezykowych w: Skuteczna nauka języka obcego, Komorowska H., Warszawa, CODN Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s.290-303
 • ŁUCZAK A. (2005), Teaching English for Law w: IATEFL Newsletter No. 26 Post-Conference Issue, -, Warszawa, IATEFL POLAND, s.-
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • ŁUCZAK A., (2010), recenzja: English for Polish Lawyers, THE TEACHER wydawca: THE TEACHER, strony: 4
 • ŁUCZAK A., (2008), The Lawyer's English Language Coursebook. New Tool for Legal English teachers recenzja: The Lawyer's English Language Coursebook, THE TEACHER wydawca: THE TEACHER, strony: 46-47
Udział w konferencjach:
 • EWCA Conference 2016 In the (he)art of success(ful) writing, 2016
 • Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2015: Doświadczenia, horyzonty, wyzwania, 2015
 • 2nd International Conference Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives, 2015
 • LANGUAGE AND LAW - TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES, 2013
 • Information and Communication Technologies in Linguistics, ELT and Crosscultural Communication, 2012
 • 5th International Conference of English as a Lingua Franca ELF5, 2012
 • Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects” (TEAW II), 2011
 • 2nd International PRISEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language, 2011
 • New Challenges in Foreign Language Teaching and Learning, 2010
 • International Conference PHOENIX - PHE 2010. Is it necessary a Phoenix Phenomenon in Higher Education?, 2010
 • Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice, 2010
 • International Journal of Arts & Sciences Multidisciplinary Conference, 2010
 • LawTerm 2010: Research and Practice, 2010
 • 6th Austrian UAS Language Instructor's Conference New Technologies - Old Teaching Methods?, 2010
 • 3rd International Legal English Conference, 2009
 • Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment, 2009
 • 2nd International Legal English Conference, 2008
 • IATEFL Warsaw Region Workshop, 2005
 • XIV Międzynarodowa Konferencja IATEFL Polska, 2005
 • 13 Międzynarodowa Konfernecja IATEFL Polska, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Szkoła Języków Obcych SAP