Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ELŻBIETA JENDRYCH

dr
ELŻBIETA JENDRYCH

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

dr ELŻBIETA JENDRYCH

CV
Historia stanowisk naukowych:
2002
Kierownik Centrum Języków Obcych, Centrum Języków Obcych, ALK
1995
Lektor, Centrum Języków Obcych - zespół języka angielskiego, Akademia Leona Koźmińskiego
1988–1994
Starszy wykładowca, Centrum Doskonalenia Kadr
1987–1999
Starszy wykładowca, Akademia Medyczna
1974–1978
Lektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01
, Centrum Certyfikacyjne TOLES
2007.10–2009.10
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.10–2009.06
Komisja Dyscyplinarna, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.09–2009.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2003.06
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2002.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
1995.01–2002.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1992.01–1995.12
, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji i Technik Komputerowych
Zainteresowania badawcze:
 • zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL)
 • metodyka nauczania języków obcych
 • lingwistyka stosowana
 • Business English
 • e-learning
Staże:
1997
University of Cork, Irlandia
1992
Centrum Doskonalenia Kadr, Wielka Brytania
1994
University of Durham, Wielka Brytania
1990
Centrum Doskonalenia Kadr, Wielka Brytania
2012
University of Pennsylvania, Stany Zjednoczone
2011
International House Trainer, Hiszpania
1995
Newcastle University, Wielka Brytania
1993
Akademia Medyczna, Ireland
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Rektora za działalność naukową w 2014 roku (Rektor ALK).
2015
Nagroda specjalna Rektora za całokształt osiągnięć naukowych (Rektor ALK).
2014
Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe za 2013 rok (Rektor ALK).
2013
Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne za 2012 rok (Akademia Leona Koźmińskiego).
2012
Nagroda Rektora za prace badawcze w 2011 (Rektor ALK).
2011
Nagroda Rektora za działalność naukową (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JENDRYCH E. (2017), Metaphoric expressions in business communication, LINGWISTYKA STOSOWANA. APPLIED LINGUISTICS. ANGEWANDTE LINGUISTIK, 1, s.39-53
 • JENDRYCH E. (2014), High Frequency Business Terminology, Kultura i deławoj inostrannyj jazyk, 202, s.44-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JENDRYCH E. (2013), Przydatność minimum terminologicznego angielskiego jezyka biznesu w ocenie jego przyszłych użytkowników, LINGUODIDACTICA, XVI, s.73-93
 • JENDRYCH E. (2013), ESP: The Effectiveness of Teaching Materials, Journal of International Scientific Publications: Language, Individual and Society, 7/1, s.110-118
 • JENDRYCH E. (2013), Developments in ESP Teaching, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC, 1, s.43-58
 • JENDRYCH E. (2011), New Approach to Teaching English for Business Communication, SINO-US. ENGLISH TEACHING, 10, s.665-671
 • JENDRYCH E., Pułaska-Turyna B. (2011), Kompetencje studentów uczących się angielskiego języka biznesu i ich potrzeby (badanie ankietowe), LINGUODIDACTICA, XIV, s.-
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H., Pułaska-Turyna B. (2010), Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu - badanie ankietowe, LINGWISTYKA STOSOWANA, 2, s.93-112
 • JENDRYCH E., Pułaska-Turyna B. (2010), Kompetencje studentów uczących się angielskiego języka biznesu i ich potrzeby (badanie ankietowe), LINGUODIDACTICA, XIV, s.75-86
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), Dlaczego nie case studies?, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 3, s.42-46
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2009), Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English, LINGWISTYKA STOSOWANA, 1, s.127-140
 • JENDRYCH E. (2009), Minimum terminologiczne specjalistycznego języka biznesu dla potrzeb glottodydaktycznych, JĘZYKI SPECJALISTYCZNE, 9, s.---
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2009), O nauczaniu business english, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 1, s.85-88
 • JENDRYCH E. (2007), Profilowane nauczanie języka angielskiego, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 2/2007, s.85-88
 • JENDRYCH E. (2004), Języki obce w szkole biznesu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(68), s.---
Monografie:
 • JENDRYCH E. (2016), Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key, Warszawa, CH BECK
 • JENDRYCH E. (2015), Business English, Warszawa, C. H. Beck
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), Business Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Money Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), Business Topics, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008), Business English, Warszawa, SMART EDUCATION
 • JENDRYCH E. (2003), Key Business Words, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • JENDRYCH E. (2015), The Role of Pragmatics in Business English Courses: A Case Study w: Within Language, Beyond Theories. Studies in Applied Linguistics, Anna Bloch-Rozmej, Karolina Drabikowska, Newcastle-upon-Thyne, Cambridge Scholars Publishing, s.109-122
 • JENDRYCH E. (2015), Corpus studies as a prerequisite to e-materials development for business English students w: Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy, Anna Turula, Beata Mikołajewska, Danuta Stanulewicz, Frankfurt am Main, PETER LANG, s.119-128
 • JENDRYCH E. (2014), List of high frequency business English terms. A didactic perspective on its practical applications. w: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, G. Budin, V. Lusicky, Wieden, University of Viennax2_1, s.373-379
 • JENDRYCH E. (2014), Assessment of the e-learning component in new generation business English course-books made by its users w: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, R.Wawer, M.Pakuła, Lublin, Societas Scientiarum Lubliniensis, s.171-180
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2013), Case studies jako skuteczna technika zarządzania dyskursem na kursach business English w: Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, M. Pawlak, Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.157-174
 • JENDRYCH E. (2012), Interdyscyplinarność w nauczaniu języka biznesu w uczelniach ekonomicznych w: Interdyscyplinarność w dydaktyce języków obcych, J. Kijek, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, s.235-254
 • JENDRYCH E. (2012), Linguistic and Pragmatic Routine in Business Communication w: International Academic Conference. Conference Proceedings, IISES, Lisbona, IISES, s.320-333
 • JENDRYCH E. (2012), Do Companies Need Routine in Business Communication? w: Interdisciplinary Perspectives in Cross-Cultural Communication, A. Bednarek, Monachium, LINCOM Europa Academic Publications, s.82-89
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2012), Meeting the Linguistic and Non-linguistic Needs of Language Learners at Tertiary Level of Education w: International Technology, Education and Development, Gomez Chova L., Candel Torres I., Lopez Martinez A, Walencja, IATED, s.1093-1103
 • WIŚNIEWSKA H., JENDRYCH E. (2012), BUSINESS CERTIFICATE EXAMINATIONS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) COURSES w: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ. An Answer to New Trends in the 21st Century, Kraków, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.62-70
 • JENDRYCH E. (2011), Business English course-books: What do users need? w: EDULEARN Education and new Learning Technologies Proceedings, IATED, Barcelona, International Association of Technology, Education and Development, s.621-626
 • JENDRYCH E. (2011), Business English Formula w: EDULEARN 11 Conference proceedings, EDULEARN, Barcelona, EDULEARN, s.627-631
 • JENDRYCH E. (2011), Business English Coursebooks: What Do Users Need? w: EDULEARN 11 Conference proceedings, EDULEARN, Barcelona, EDULEARN, s.621-626
 • JENDRYCH E. (2011), Case Studies in Business English w: The Future of Education, Simonelli Editore, Florencja, PIXEL, s.on line
 • JENDRYCH E. (2011), Selecting Business Terminology for ESP Courses w: Teaching English for Specific Purposes:Challenges and Needs, V. Polovina, M. Jankovic, M. Bieleva, Belgrad, Uniwesytet w Belgradzie, s.788-792
 • JENDRYCH E. (2011), Selecting Business Vocabulary for ESP Courses w: Language for Specific Purposes: Challenges and Prospects. Book of Proceedings, V. Polovina, Belgrad, Belgrade University, s.788-792
 • JENDRYCH E. (2011), Business English Courses: Towards Sociolinguistic and Pragmatic Competence w: Proceedings of 1st International Conference on Foreign language Teaching and Applied Linguistics, Azamat Akbarov, Sarajewo, INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, s.407-412
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Quality Standards in Teaching Business English at Universities w: ICT for Language Learning, Martelini L., Florencja, SIMONELLI EDITORE, s.563-568
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), How to design challenging tasks for Adult Learners w: ICT for Language Learning, Martelini L., Florencja, SIMONELLI EDITORE, s.23-28
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2010), Designing Content-led Tasks for ESP Students w: International Conference of Education, Research and Innovation 2010, Gomez Chova L., Marti Belenguer D., Candel Torres I., Madryt, IATED, s.227-234
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek Rady Naukowej, Wielki słownik angielsko-polski Wiedza Powszechna
Udział w konferencjach:
 • CEFRiTES: The Common European Framework of Reference in Tertiary Education System – Interpretations and Implementations, 2017
 • First International Conference on Sociolinguistics, 2016
 • Conference on Linguistic and Intercultural Education - CLIE 2016, 2016
 • Linguistics Beyond And Within 2015 - Mind, Language, Society: Towards a Unified Theory of Language Structure and Use, 2015
 • PL-CALL 2014, 2014
 • Culture and Business Foreign Language 2014, 2014
 • Linguistics Beyond and Within, 2013
 • Language, Individual and Society, 2013
 • Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives, 2013
 • Global Advances in Business Communication, 2013
 • Language Across Curriculum: CLIL in foreign language classrooms, 2013
 • Speaking in a Foreign Language, 2013
 • PL-CALL conference, 2013
 • Metaphor, Metonymy and Emotions, 2013
 • 4.Bremen Symposion, 2013
 • Autonomy and Assessment, 2013
 • International Academic Conference, 2012
 • Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych, 2011
 • The Future of Education 2011, 2011
 • Classroom-oriented research: Achievements and challenges, 2011
 • Dyskurs edukacyjny w klasie językowej, 2011
 • International Journal of Arts and Science conference, 2011
 • International Conference: Language, Thought and Education, 2011
 • EDULEARN11 - 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 2011
 • INTERCOM 2011, 2011
 • Testing in Certificate Exams, 2011
 • International Conference on Foreign language Teaching and Applied linguistics, 2011
 • Language for Specific Purposes - Challenges and Needs, 2011
 • Understanding by Communication 5, 2011
 • Pearson Longman International Conference, 2010
 • BESIG Annual Conference, 2009
 • BESIG Annual Conference, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2011.11
, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
2010.05
, Polskiew Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.01
, Centrum Certyfikacyjne TOLES
2007.10–2009.10
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004.10–2009.06
Komisja Dyscyplinarna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004.09–2009.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2003.06
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2002.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
1995.01–2002.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1992.01–1995.12
, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji i Technik Komputerowych