Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK

dr hab.
BARTŁOMIEJ NOWAK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo energetyczne
 • prawo gospodarcze
 • prawo konkurencji
 • prawo UE
Staże:
2004
University of North Florida, USA
2004
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Włochy
2003
Ruhr Universität Bochum, Niemcy
2001
Handelhochschule Leipzig, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAK B. (2015), Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market, JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 7, s.517-527
 • NOWAK B. (2015), Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security, OIL, GAS & ENERGY LAW INTELLIGENCE, 2, s.27-41
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK B. (2014), Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu, STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s.75-91
 • NOWAK B. (2014), Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.39-53
 • NOWAK B. (2014), Energy market regulation and its impact on energy security, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s.14-17
 • NOWAK B. (2013), Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s.10-19
 • NOWAK B. (2012), Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – na przykładzie „ustawy o zapasach, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.10-22
 • NOWAK B. (2012), Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union, EUROPEAN PUBLIC LAW, 4, s.701–714
 • NOWAK B. (2011), Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.41-56
 • NOWAK B. (2011), Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s.30 - 48
 • NOWAK B. (2010), Forging the External Dimension of the Energy Policy of the European Union, THE ELECTRICITY JOURNAL, 1, s.57-66
 • NOWAK B. (2010), Energy Market of the Europen Union: Common or Segmented?, THE ELECTRICITY JOURNAL, 10, s.27-37
 • NOWAK B. (2010), Problemy polskiej energetyki w kontekście liberalizacji rynku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.92-102
 • NOWAK B. (2010), Equal access to the energy infrastructure as a precondition to promote competition in the energy market. The case of Europen Union, ENERGY POLICY, 7, s.3691-3700
 • NOWAK B. (2010), Niezależny organ regulacyjny na przykładzie sektora energetycznego, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9(747), s.2-8
 • NOWAK B. (2009), Challenges of Liberalisation – The Case of Polish Electricity and Gas Sectors, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 2, s.141-168
 • NOWAK B. (2009), Prawo konkurencji UE w liberalizacji rynku energii. Wybrane aspekty, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s.3-14
 • NOWAK B. (2008), Adaptation of the Polish Gas and Electricity Sector to the Requirements of the EU Internal Market Directives, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.90- 110
 • NOWAK B. (2007), The electricity and gas sector in the EU: the dilemmas of public service obligations in the context of state aid, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 10, s.100-120
Monografie:
 • NOWAK B. (2012), Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (2010), Swobodny przepływu towarów, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • NOWAK B. (2009), Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • NOWAK B. (2009), Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, Warszawa, CH BECK
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK B. (2015), Security of Supply and Solidarity: Challenges for the EU's Common Energy Policy w: Essays on global safety governance : challenges and solutions, Dąbrowska-Kłosińska, Patrycja, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.93-115
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK B. (2014), Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój gospodarczy państwa w kontekście członkowstwa Polski w UE. Wybrane aspekty. w: Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń, Dubel, Adamczyk, Warszawa, POLTEXT, s.61-77
 • NOWAK B. (2013), Organ regulacyjny jako nadzorca rynku energii a bezpieczeństwo energetyczne w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, Anna Walaszek-Pyzioł, CH BECK, s.45-57
 • NOWAK B. (2013), Energy policy of the European Union. Myth or Reality? w: Introduction to European Studies: A new approach to uniting Europe, Milczarek, Adamczyk, Zajączkowski, Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.367-385
 • NOWAK B. (2012), Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon w: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.405-415
 • NOWAK B., PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego w: Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.3 - 15
 • PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów, Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.376-396
 • NOWAK B. (2010), Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym w: Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym, Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.160-180
 • NOWAK B. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.219-238
 • NOWAK B. (2010), Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers w: The Critique of Law Independent Legal Studies, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-228
 • NOWAK B. (2008), Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K., Warszawa, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, s.59-75
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2018
, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
2015
, Instytut Lotnictwa
2015
, Instytut Technologii Elektronowej
2015
, Narodowe Centrum Badań Nuklearnych
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.