Upowszechnianie nauki 

Kontakt:
Dr Karol Klimczak
 

Koordynatorzy:

Dr Karol Klimczak

dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK

Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego 

Najbliższe seminarium 

Seria Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego została zawieszona decyzją władz uczelni w 2015 roku. Dziękujemy autorom i członkom publiczności za siedem lat inspirujących spotkań i dyskusji. W ramach serii zrealizowaliśmy 66 spotkań z naukowcami z ośrodków polskich i zagranicznych. Archiwum znajduje się poniżej.

Cel i fromuła 

Celem seminarium jest stworzenie forum do dyskusji na temat nowych trendów w naukach zarządzania i naukach prawniczych integrującego środowisko naukowe Akademii. Seminarium umożliwia wymianę koncepcji i wyników badań pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin. Seminarium wspiera rozwój badań interdyscyplinarnych i nawiązanie współpracy między badaczami. Zapraszani są autorzy referatów naukowych z ośrodków polskich i zagranicznych na podstawie zgłoszeń zainteresowanych pracowników Akademii Leona Koźmińskiego.

Formuła seminarium: 

Seminaria odbywają się raz w miesiącu. Seminarium rozpoczyna 30-minutowa prezentacja referatu zaproszonego gościa. Po niej występuje koreferent i przedstawia swoje stanowisko w czasie około 15 minut. Pozostały czas jest przeznaczony na otwartą dyskusję. Ze względu na interdyscyplinarny charakter seminarium, koreferent jest przedstawicielem innej dyscypliny niż autor referatu, a w trakcie dyskusji większą uwagę przyciągają problemy założeń i interpretacji wyników badań niż metody badawcze. Referaty są udostępniane na stronie internetowej seminarium, gdzie znajduje się archiwum prezentacji. Finansowany jest przyjazd i pobyt autora referatu lub koreferenta w ramach dostępności środków.

Uczestnicy seminarium:

Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego jest adresowane do pracowników naukowych naszej Uczelni oraz słuchaczy studiów doktoranckich. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, więc często uczestniczą w nich pracownicy innych uczelni, studenci i przedstawiciele praktyki. Informacje o seminarium rozpowszechniane są za pomocą strony internetowej w języku polskim i angielskim, profilu na portalu Facebook, plakatów rozwieszanych na uczelni oraz informacji na stronach akademii i w newsletterze.

Dotychczasowy dorobek:

W latach 2008-2014 zorganizowane zostały 62 seminaria, na których prezentowane były referaty z zakresu nauk ekonomicznych, nauk społecznych i nauk prawnych. Referaty wygłosili przedstawiciele ośrodków polskich:Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Narodowego Banku Polskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Występowali również przedstawiciele ośrodków zagranicznych:Cornell University, University of Gothenburg, Aalborg University, CSU Northridge, Erasmus University Rotterdam, Goethe University, IESEG Business School, Jönköping International Business School, Observatoire de la France, University of Copenhagen, University of Nevada, University of North Carolina, University of Zurich, Yale School of Management.

Archiwum Seminarium 

2015
Nr/data seminarium ReferentTytułKoreferent

Nr 66

12.05.2015

dr Joanna Krasodomska (UEK)Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek

Nr 65

10.03.2015

dr Krzysztof Grabowski (I. Allerhanda)Badanie efektywności implementacji dyrektywy o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE)prof. Jerzy Okólski (ALK)

Nr 64

03.02.2015

prof. Frederick Lindhal (GWU)What Happened to Accounting Quality in Eastern Europe after the Communists Retired Early?dr Jan Michalak (UŁ)

Nr 63

20.01.2015

prof. Piotr Zielonka (SGGW)Impulsywność a skłonność do ryzyka. Dwa konstrukty czy jeden?dr Przemysław Sawicki (ALK)
2014
Nr/data seminarium ReferentTytułKoreferent

Nr 62

17.12.2014

dr Julian Daszkowski, ALKO retoryczności i nielogiczności statystykidr Anna Bielecka (ALK)

Nr 61

19.11.2014

dr Joanna Jemielniak (University of Copenhagen), Dr. Stefanie Pfisterer (University of Zurich)Should arbitrators know the law? The iura novit curia principle in international commercial arbitrationdr Maciej de Abgaro Zachariasiewicz (ALK)

Nr 60

22.10.2014

Panel dyskusyjnyProfesor Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacjiModrator prof. dr hab. Adam Noga
nr 59 10.06.2014dr Łukasz Woźny (SGH)On incentives, temptation and self-controlProf. dr hab.Joanna Sokołowska-Pohorille (SWPS)

nr 58

7.05.2014

dr Piotr Pilch (ALK) Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika zjawiska i jego konsekwencje dla rozwoju wiedzy naukowej dr Joanna Wylężałek (SGGW)

nr 57

5.05.2014

Prof. Mariah. D. Evans (The University of Nevada, Reno, USA) oraz Prof. Jonathan Kelley (International Survey Program, USA)A triumph of the few or social progress for all: Images of inequality in post-communist worldprof. dr hab. Krzysztof Zagórski (ALK)

nr 56

15.04.2014

dr Paweł Niszczota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)"Neuroticism, uncertainty, and foreign investment"dr Karol M. Klimczak (ALK)

nr 55

12.03.2014

prof. dr Steven van de Walle (Erasmus University, Rotterdam)Perception of public sector reforms among top officialsprof. dr hab. Bazyli Samojlik (ALK)

nr 54

22.01.2014

Ilona Hunek, Katedra Strategii (ALK)„Praktyki zarządzania ludźmi w bankach zagranicznych w Polsce w okresie transformacji”Profesor Czesław Szmidt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ALK)
2013

 

 

Nr/data seminarium ReferentTytułKoreferent

 

04.12.2013

dr Michał Zdziarski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego„Analiza sieci relacji w radach nadzorczych polskich spółek publicznych"dr Izabela Koładkiewicz z Centrum Studiów Zarządzania ALK.
12.11.2013, godz. 16:00-17:30, sala D/206dr Paweł Krzyworzeka, Centrum Badań Organizacji i Miejsc Pracy CROW, ALK"Nagrody międzyorganizacyjne: między darem a towarem"prof.  Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński oraz Społeczna Akademia Nauk
23.10.2013, sala D/215, godz. 12:15-13:45dr inż. Dominika Fijałkowska i dr Marek Pauka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"Reakcje cen po wprowadzeniu akcji na NewConnect w ujęciu krótko i długookresowym"
04.06.2013, sala D/206, godz. 16:00-17:30prof. Mariach Evans i Jonathan Kelley, University of Nevada, USA"Inequality, Happines and Welfare State"
15.05.2013, sala senatu, godz. 16:00-17:30dyskusję prowadził: prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALKdebata nt. tematyki najnowszej książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" paneliści: prof. Michał Klieber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. Leszek Kubicki, Kierownik Katedry Prawa Karnego, ALK
07.05.2013, sala D/218, godz. 16:00-17:30prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK, prof. Adam Noga, prof. Krzysztof Zagórski, ALKprezentacja pierwszych wyników badań pt. "Syntetyczny wskaźnik równowagi społeczno-ekonomicznej", prowadzonych przez w/w interdyscyplinarny zespółmgr Katarzyna Piotrowska, mgr Maciej Rządca, ALK
24.04.2013, sala D/200, godz. 14:00-15:30dr Daria Gołębiowska-Tataj, Politechnika Warszawska"Sieci innowacji, czyli narzędzia wspomagające rozwój nowych technologii oraz ich komercjalizację"dr Paweł Krzyworzeka, Akademia Leona Koźmińskiego
21.03.2013. sala D/218, godz. 14:00-15:30dr Bartłomiej Kurcz, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług"Egzekwowanie reguł rynku wewnętrznego - wyzwania"dr Anna Pudło, Akademia Leona Koźmińskiego
27.02.2013, sala D/304, godz. 12:15-13:45Prof. Paul Dembinski,Dyrektor Observatoire de la France, Szwajcaria "Financjalizacja - co nam kryzys pokazał, czego nas nauczył, co dalej?"Prof. Wojciech Gasparski, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
17.01.2013, sala D/207, godz. 15:00-16:30dr Karol M. Klimczak, Akademia Leona Koźmińskiego"Rola informacji rachunkowej w wycenie akcji spółek"

 

 

 

2010-2012

Data/Godzina

Referent

Tytuł

Koreferent

12.12.2012, sala D/305, godz. 12:15-13:45

dr Mieszko Mazur, IESEG Business School

"Internal Capital Markets, Non-Cash Divestitures and Managerial Incentives" 

dr Karol M. Klimczak, Akademia Leona Koźmińskiego 

14.11.2012, sala D/305, godz. 16:00-17:30

Prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

"Hierarchia w niehierarchicznych organizacjach open collaboration"

dr Sebastian Skolik, Politechnika Częstochowska

23.10.2012, sala B/5, godz. 12:15-13:45

Prof. Dianne H.B. Welsh, The University of North Carolina - Greensboro, USA

„The Future of Women Enterpreneurs around the World: A Look at Saudi Arabia, Sudan, and Japan”

20.06.2012, sala D/207, godz. 12:00-13:00

Prof. Shyam Sunder, Yale School of Management 

"Engaging Auditors: Field Investigation of a Courtship"

30.05.2012, sala D/200, godz. 16:00-17:30

dr Małgorzata Pawłowska, Narodowy Bank Polski

 „Konkurencja na polskim rynku bankowym (przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu) – wyniki empiryczne z wykorzystaniem trzech modeli”

dr Aneta Hryckiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

18.04.2012, sala D/305, godz. 10:15-11:45

dr Annika Hall, Jönköping International Business School

„The Human Side of Business Transfer: A Role Transition Perspective on Succession in Family Firms”

dr Svetlana Gudkova, Akademia Leona Koźmińskiego

27.03.2012, sala D/218, godz. 10:00-11:30

Ambasador Tadeusz Szumowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

"Azjatyckie procesy integracyjne"

dr Jacek Tomkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

07.03.2012, sala konferencyjna, godz. 14:30-16:00

dr Marcin Awdziej, Akademia Leona Koźmińskiego

"Wartość nabywcy na rynku B2B w Polsce"

dr Tymoteusz Doligalski, Szkoła Główna Handlowa

11.01.2012, sala D/207, godz. 16.00-17.30

dr Renata Trochimiuk, Akademia Leona Koźmińskiego, 

“Kultura szkoleniowa wybranych małych i średnich firm”

dr Anna Bugalska, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

07.12.2011,sala D/304, godz.16.00-17.30

Dr Joanna Kielin-Maziarz, Akademia Leona Koźmińskiego

"Zasada zrównoważonego rozwoju-narzędzia przewidziane do jej realizacji w Planie Działania Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji oraz Zrównoważonej Polityki Przemysłowej" 

Dr Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego 

18.11.2011,sala D/305, godz.15.00-16.30

dr Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki

"Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast" 

Prof. dr hab. Lech W. Zacher, Akademia Leona Koźmińskiego 

12.10.2011, D/304, godz.16:00-17:30

dr Oskar Kowalewski, Szkoła Główna Handlowa

"Corporate Governance and Intra-Group Transactions in European Bank Holding Companies During the Crisis"

11.05.2011, D/207, godz.17:30-19:00

Dr Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Aalborg University

"Stories of material storytelling - A storytelling perspective on technology and technology management"

Dr Dominika Latusek-Jurczak, Akademia Leona Koźmińskiego

05.04.2011, D/207, godz.17:30-19:00

Alexandra Gerbasi, CSU Northridge

"Network Predictors of turnover amongst knowledge workers"

Prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

09.03.2011,  D/207, godz.16:00-17:30

Prof. Marek Gruszczyński, Szkoła Główna Handlowa

"Mikroekonometria finansowa. Problemy metodyczne"

dr Karol M. Klimczak, Akademia Leona Koźmińskiego 

16.02.2011,  D/207, godz.15:00-16:30

Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania UW, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego

"Prawa człowieka jako prawa przedsiębiorców" - referat Macieja Bernatta

Jacek Kowalewski, LLM, Forum Obywatelskiego Rozwoju

"Odpowiedzialność karna przedsiębiorców za poważne naruszenia praw człowieka"  - referat Jacka Kowalewskiego

12.01.2011,  D/207, godz.16:00-17:30

dr Anna Macko, prof. Tadeusz Tyszka, dr Marcin Malawski, Akadamia Leona Koźmińskiego

 "Zaufanie deklarowane a przejawiane - wyniki empiryczne"

dr Szymon Czarnik, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

08.12.2010,  D/207, godz.16:00-17:30

dr Jacek Woźniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

"Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego"

Prof. Czesław Szmidt, Akademia Leona Koźmińskiego

17.11.2010,  D/207, godz.16:00-17:30

dr Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

"Wykorzystanie wiedzy o sposobie działania sprawcy w procesie wykrywania i dowodzenia zabójstw"

dr Rafał Cieśla, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Wrocławski

13.10.2010,  D/207, godz.16:00-17:30

Prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego

"Wykorzystanie badań dla celów polityki gospodarczej"

05.10.2010, D/303, godz.10:00-12:00

prof. Barbara Czarniawska, Professor of Management Studies GRI, School of Business, Economics & Law, University of Gothenburg

 "Konstruktywizm a teoria organizacji"

25.05.2010,godz. 16:00, B/17godz. 16:00

Prof. Davydd Greenwood, Cornell University (Ivy League)

"Action research"

12.05.2010, D/207, godz. 16:00

dr Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

"Klastry odpowiedzialności. CSR jako radykalna innowacja”

Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

14.04.2010, D/207, godz. 16:00

prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa, prof. dr inż. Wiesław Grudzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski  

„Zaufanie w biznesie”

dr Dominika Latusek-Jurczak, Akademia Leona Koźmińskiego

10.03.2010, D/207, godz. 16:00

Prof. Włodzimierz Pańków, mgr Marta Strumińska-Kutra, Akademia Leona Koźmińskiego

 „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w polskim kontekście instytucjonalnym. Wyniki badań jakościowych”

Prof. Piotr Gliński ,Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

17.02.2010, D/207, godz. 16:00

dr Magdalena Ulrichs, Uniwersytet Łódzki

Modele i prognozy cen równowagi rynku kapitału finansowego

dr Tadeusz Winkler-Drews, Akademia Leona Koźmińskiego

13.01.2010,  D/218, godz. 16:00

dr Aneta Hryckiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego, Goethe University

Przyczyny wycofywania się zagranicznych banków

dr Małgorzata Burzyńska, Członek Panelu Przeglądowego przy Europejskim Komitecie Nadzorców Bankowych