Kadra i badania 

Upowszechnianie nauki 

Akademia Leona Koźmińskiego, obok szeroko zakrojonej działalności badawczej prowadzi także działalność upowszechniającą naukę, która nie ogranicza się jedynie do publikacji wyników badań  w czasopismach i na konferencjach, ale obejmuje także m.in. organizację cyklicznych seminariów, międzynarodowych konferencji na światowym poziomie oraz działalność wydawniczą.
Kilka razy do roku  w ALK organizowany jest cykl Seminariów Krytycznej Teorii Organizacji oraz cykl Interdyscyplinarne Seminarium u Koźmińskiego, które na trwałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń Uczelni. 

Wyniki badań rozpowszechniane są także poprzez liczne publikacje wydawane we współpracy Akademii Leona Koźmińskiego z wydawnictwami zarówno polskimi (Wydawnictwo naukowe PWN, Wolters Kluwer Polska, Poltext), jak i zagranicznymi (Nova Publishers, Peter Lang). ALK wydaje również punktowane czasopisma naukowe, takie jak: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Decyzje, Coaching Review, Tamara: Journal for Critical Organization Inquiry.