Stopnie i tytuły naukowe  

Brak wyników do pokazania

Nadane stopnie doktorskie 

ZARZĄDZANIE 

2017

Agnieszka Białachowska 

Temat rozprawy

The impact of market driving strategy on company development and financial performance

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr hab. Magdalena Sobocińska
Data nadania11.10.2017

Aliki Jaworska 

Temat rozprawy

Uwarunkowania i konsekwencje upełnomocnienia zespołów pracowniczych

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotordr hab. Czesław Szmidt
Recenzenci
 • dr hab. inż. Ewa Górska 
 • prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec
Data nadania16.03.2017

Barbara Kozierkiewicz 

Temat rozprawyDeterminanty tożsamości zawodowej pracowników branży badań klinicznych w Polsce
Promotorzy

prof. dr hab. Jolanta Szaban

Recenzenci
 • dr hab. Joanna Cewińska 
 • dr hab. Barbara Fryzeł
Data nadania09.02.2017
2016

Joanna Stalewska 

Temat rozprawy

Skuteczność zarządzania naukowymi projektami badawczymi

Promotordr hab. Jerzy Cieślik
Recenzenci
 • dr hab. Wiktor Adamus
 • prof. dr hab. Michał Trocki
Data nadania15.12.2016

Anna Olszewska 

Temat rozprawy

Communication in Multicultural Top Management Teams

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotorprof. dr hab. Andrzej K.Koźmiński
Recenzenci
 • dr hab. Maria Aluchna
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon
Data nadania13.10.2016

Krzysztof Chmielewski 

Temat rozprawy

Corporate brand management

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotor

Koromotor

dr hab. Grzegorz Mazurek

prof. dr Jan N. Saykiewicz

Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek
Data nadania13.10.2016

Florence Feldmann 

Temat rozprawyA new taxonomy of retailers strategies of internalization based on metaphors; the case of inernational retailers in Poland

Promotor

Kopromotor

prof. dr hab. Andrzej K.Koźmiński

prof. Franck Bournois

Recenzenci
 • prof. dr hab. Marian Gorynia
 • prof. Jean Francois Lemoine
Data nadania13.10.2016

Wioletta Małota 

Temat rozprawyCzynniki motywujące menedżera do pełnienia roli mentora w organizacji
Promotordr hab. Czesław Szmidt
Recenzenci
 • dr hab. Alicja Miś 
 • dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek
Data nadania13.10.2016

Jarosław Patrzyk 

Temat rozprawyTrendy konsumenckie w strategiach szkół wyższych

Promotor

Promotor pomocniczy

dr hab. Grzegorz Mazurek

dr Jolanta Tkaczyk

Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogdan Mróz
 • dr hab. Robert Wolny
Data nadania30.06.2016

Mikołaj Rogiński 

Temat rozprawyDyfuzja otwartego oprogramowania w przedsiębiorstwach informatycznych
Promotorprof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Data nadania19.05.2016

Marcin Tomaszewski 

Temat rozprawy

Wpływ zmian strategii wybranych firm z sektora zaopatrzenia rehabilitacyjnego na ich wyniki

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotordr hab. Czesław Szmidt
Recenzenci
 • dr hab. Piotr Bartkowiak 
 • prof. dr hab. Jan Jeżak
Data nadania19.05.2016

Mirosław Szpakowski 

Temat rozprawyProblemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką
Promotordr hab. Witold Bielecki
Recenzenci
 • dr hab. Kazimierz Krupa 
 • prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
Data nadania21.04.2016

Szymon Wierciński 

Temat rozprawy

Decision making logic in start-ups: positioning and construction approach

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotordr hab. Robert Rządca
Recenzenci
 • prof. dr hab. Beata Glinka 
 • dr hab. Krzysztof Wach
Data nadania21.04.2016

Tomasz Kupiec 

Temat rozprawy

Użyteczność i wykorzystanie ewaluacji w procesie zarządzania Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2007-2013

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotorprof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Recenzenci
 • dr hab. Adam Drobniak 
 • dr hab. Stanisław Mazur
Data nadania21.04.2016

Barbara Kulpińska 

Temat rozprawySystem informacyjny a sprawność jednostek administracji publicznej
Promotorzy

prof. dr hab. Witold Kieżun

prof. dr hab. Jolanta Szaban

Recenzenci
 • prof. dr hab. Barbara Kożuch 
 • prof. dr hab. Józef Oleński
Data nadania21.01.2016
2015

Julian Chojnacki 

Temat rozprawyWpływ siły przetargowej prosumenta na kreowanie nowych produktów
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. Anna Dąbrowska
 • prof. dr hab. Henryk Mruk
Data nadania17.12.2015

Adam Paweł Pietruszewski 

Temat rozprawyRóżnice kulturowe a standaryzacja procesów biznesowych
Promotordr hab. Jerzy Cieślik
Recenzenci
 • prof. dr hab. Tomasz A. Gołębiowski
 • prof. dr hab. Jerzy Schroeder
Data nadania28.05.2015
2014

Marta Czerwiec 

Temat rozprawyZałożone i rzeczywiste funkcje systemów okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwach
Promotorprof. ALK dr hab. Czesław Szmidt
Recenzenci
 • prof. PŁ dr hab. Elżbieta Jędrych
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Data nadania22.05.2014

Kaja Prystupa-Rządca 

Temat rozprawyZarządzanie wiedzą w organizacjach typu "born global"
Promotorprof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Witold Bielecki
 • prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska
Data nadania22.05.2014

Tomasz Maliszewski 

Temat rozprawyTworzenie przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej
Promotorprof. dr hab. Grażyna Gierszewska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Irena Hejduk
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Data nadania27.02.2014
2013

Grzegorz Radłowski 

Temat rozprawyRytuały w procesie zarządzania na przykładzie sprzedaży ubezpieczeń
Promotorprof. ALK dr hab. Dariusz Jemielniak
Recenzenci
 • prof. UW dr hab. Beata Glinka
 • prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt
Data nadania19.12.2013

Marcin Wardaszko 

Temat rozprawyWykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania
Promotorprof. ALK dr hab. Witold Bielecki
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Dariusz Jemielniak
 • dr hab. Jacek Woźniak
Data nadania19.12.2013

Magdalena Kępińska-Jasny 

Temat rozprawyInteligencja emocjonalna a kształtowanie sprawnych zespołów
Promotorprof. dr hab. Leszek Pasieczny
Recenzenci
 • prof. dr hab. Czesław Sikorski
 • prof. dr hab. Jolanta Szaban
Data nadania19.12.2013

Dorota Wydro 

Temat rozprawyOutsourcing w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Promotorprof. ALK dr hab. Włodzimierz Pańków
Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • prof. dr hab. Michał Trocki
Data nadania19.12.2013

Adam Krzyżanowski 

Temat rozprawyWpływ zintegrowanego systemu informatycznego na sprawność organizacyjną powiatowych urzędów pracy 
Promotor

prof. ALK dr hab. Witold Bielecki

prof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk

Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Zdzisława Janowska
 • prof. UW dr hab. Stanisław Piątek
Data nadania04.07.2013

Tymoteusz Radlak 

Temat rozprawyMetoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP
Promotorprof. ALK dr hab. Dariusz Jemielniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Irena Hejduk
 • prof. ALK dr hab. Witold Bielecki
Data nadania13.06.2013

Rafał Pesta 

Temat rozprawyCzynniki efektywnej realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych
Promotorprof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci
 • prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz
 • prof. dr hab. Michał Trocki
Data nadania21.03.2013

Joanna Woźniczko 

Temat rozprawyInstytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a praktyka zarządzania: przypadki polski i fiński
Promotorprof. dr hab. Wojciech Gasparski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Zdzisława Janowska
 • prof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
Data nadania21.03.2013
2012

Anna Świtek 

Temat rozprawyGlobalizacja czy lokalizacja strategii w korporacji międzynarodowej
Promotorprof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Dariusz Jemielniak
 • prof. dr hab. Andrzej Matczewski
Data nadania13.12.2012

Agnieszka Prokopczuk 

Temat rozprawyMotywowanie nauczycieli – stan i kierunki zmian
Promotorprof. dr hab. Leszek Pasieczny
Recenzenci
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt
Data nadania05.07.2012

Patrycja Ilasz - Kłoda 

 

Temat rozprawyRegulacje prawne a równowaga organizacyjna dostawców bezpiecznego podpisu elektronicznego
Promotordr hab. Wojciech Góralczyk prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
 • prof. UW dr hab. Stanisłąw Piątek
Data nadania05.07.2012

Przemysław Jończyk 

Temat rozprawyStrategie konkurencji na rynku specjalistycznych usług medycznych
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Henryk Mruk
 • prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Data nadania05.07.2012

Piotr Zielak 

Temat rozprawyKulturowa perspektywa motywowania w korporacji międzynarodowej
Promotordr hab. Jolanta Szaban prof. ALK
Recenzenci
 • prof. UW dr hab. Beata Glinka
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Data nadania05.07.2012

Marek Szczepański 

Temat rozprawyMotywacje i motywowanie w polskiej służbie cywilnej
Promotordr hab. Jolanta Szaban prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • prof. dr hab. Janusz Strużyna
Data nadania31.05.2012

Adam Płoszaj 

Temat rozprawySieci wspierania innowacyjności i transferu technologii w Polsce na tle europejskim
Promotorprof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
 • dr hab. Jerzy Cieślik prof. ALK
Data nadania26.04.2012

Monika Sak-Skowron 

Temat rozprawyStrategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym
Promotordr hab. Robert Rządca prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • prof. dr hab. Adam Noga 
Data nadania

26.04.2012

 

Anna Jakubowicz 

Temat rozprawyInstytucje wspierania biznesu a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
PromotorDr hab. Włodzimierz Pańków prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Adam Noga
 • dr hab. Zbigniew Olesiński
Data nadania12.01.2012
2011

Monika Golonka 

Temat rozprawyAlians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT)
Promotordr hab. Robert Rządca, prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. dr hab. Maria Romanowska
Data nadania06.10.2011

Magdalena Koczuba-Sobieraj 

Temat rozprawyModel rachunkowości szkoły wyższej
Promotorprof. dr hab. Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. dr hab. Edward Nowak
Data nadania30.06.2011

Małgorzata Denoue 

 

Temat rozprawyDeterminanty postrzeganej wartości marki
Promotorprof. dr Jan Napoleon Sajkiewicz
Recenzenci
 • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
 • prof. dr hab. Henryk Mruk
Data nadania30.06.2011

Marcin Awdziej 

Temat rozprawyKształtowanie wartości nabywcy na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. Edyta Rudawska
 • dr hab. Teresa Taranko
Data nadania30.06.2011

Monika Łęska 

Temat rozprawyKształtowanie oferty edukacyjnej wyższych szkół zawodowych a regionalny rynek pracy
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. Elżbieta J. Biesaga Słomczewska
 • dr hab. Czesław Szmidt
Data nadania30.06.2011

Renata Trochimiuk 

Temat rozprawyModele szkolenia pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
Promotorprof. dr hab. Henryk Król
Recenzenci
 • dr hab. Jerzy Cieślik
 • prof. dr hab. Małgorzata Gableta
Data nadania26.05.2011

Andrzej Kuśmierz 

Temat rozprawyStrategie adaptacji szpitali powiatowych
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Obłój
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. dr hab. Rafał Krupski
Data nadania14.04.2011

 

Zygmunt Kuligowski 

Temat rozprawyUwarunkowania gotowości do naruszania norm moralnych przez przedsiębiorców
Promotorprof. dr hab. Tadeusz Tyszka
Recenzenci
 • prof. dr hab. Wojciech Gasparski
 • prof. dr hab. Zdzisława Janowska
Prof. dr hab. Janusz Reykowski
Data nadania14.04.2011

Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska 

Temat rozprawySpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Promotorprof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
Recenzenci
 • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Data nadania20.01.2011

 

Magdalena Krukowska 

Temat rozprawyPomiar odpowiedzialności społecznej polskich przedsiębiorstw
Promotorprof. dr hab. Wojciech Gasparski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • prof. dr hab. Jolanta Szaban
Data nadania20.01.2011
2010

Magdalena Żywot-Chabrzyk 

Temat rozprawyDysfunkcje procesów komunikacji w polskich filiach przedsiębiorstw globalnych
Promotorprof. dr hab. Leszek Pasieczny
Recenzenci
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski
 • prof. dr hab. Monika Neymann
Data nadania24.06.2010

Beata Karnat-Jasicka 

Temat rozprawyZarządzanie regionalnym systemem innowacji
Promotorprof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Recenzenci
 • dr hab. prof. ALK Jerzy Cieślik
 • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Data nadania24.06.2010

Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

Temat rozprawyWpływ niestandardowych form zatrudnienia na poziom kapitału społecznego
Promotorprof. dr hab. Jolanta Szaban
Recenzenci
 • dr hab. prof. UŁ Bogusława Urbaniak
 • dr hab. prof. ALK Włodzimierz Pańków
Data nadania28.01.2010

Barbara Sypniewska 

Temat rozprawyWpływ kompetencji indywidualnych na efekty sprzedaży bezpośredniej
Promotorprof. dr hab. Henryk Król
Recenzenci
 • dr hab. prof ALK Anna Olejniczuk-Merta
 • dr hab. Tadeusz Oleksyn
Data nadania28.01.2010
2009

Andrzej Jagodziński  

Temat rozprawyZmiany zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego
Promotorprof. dr hab. Henryk Król
Recenzenci
 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska
 • prof. SGH dr hab. Marta Juchnowicz
 • prof ALK dr hab. Czesław Szmidt
Data nadania03.12.2009

Urszula Wartoń 

Temat rozprawyInstytucjonalne bariery przedsiębiorczości w polskiej gospodarce
Promotorprof. dr hab. Wotold Kieżun
Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • prof. dr hab. Stanisław Sudoł
Data nadania03.12.2009

Irina Sennikova 

Temat rozprawyIntellectual Entrepreneurship in Latvia
Promotorzyprof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
prof ALK dr hab. Dorota Dobija
Recenzenci
 • prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (UJ)
 • prof ALK dr hab. Jerzy Cieślik
Data nadania15.10.2009

Paweł de Pourbaix 

Temat rozprawyWięzi rynkowe firm z młodymi konsumentami
Promotorprof ALK dr hab. Anna Olejniczuk - Merta
Recenzenci
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW)
 • prof. dr hab. Teresa Pałaszewska-Reindl (Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach)
Data nadania15.10.2009

Julita Sokołowska 

Temat rozprawyDoktryna podwójnego skutku w działalności gospodarczej
Promotorprof. dr hab. Wojciech Gasparski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Witold Kieżun
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
Data nadania28.05.2009
2007-2008

Łukasz Lutostański  

Temat rozprawyStrategie przedsiębiorstw małych mistrzów w warunkach luki konkurencyjnej
Promotorprof. dr hab. Grażyna Gierszewska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Pasieczny
 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska
Data nadania11.12.2008

Zdzisław Ingielewicz 

Temat rozprawy„Ugrzęźnięcie” firmy jako problem strategiczny
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Obłój
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jan Jeżak
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Data nadania11.12.2008

Grzegorz Banerski 

Temat rozprawyDziałania przedsiębiorcze w świetle teorii planowanego zachowania
Promotorprof. dr hab. Tadeusz Tyszka
Recenzenci
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
Data nadania08.05.2008 Uchwała nr…/2006/200

Karol Olejniczak 

Temat rozprawyEwaluacja w zarządzaniu programami INTERREG
Promotordr hab. prof. Grzegorz Gorzelak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta
Data nadania06.12.2007 Uchwała nr…/2006/2007

Iwona Rafaląt  

Temat rozprawyWpływ strategii firmy na motywowanie pracowników
Promotorprof. dr hab. Henryk Król
Recenzenci
 • prof. dr hab. Krzysztof Obłój
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Data nadania06.12.2007 Uchwała nr…/2006/2007

Dominika Latusek  

Temat rozprawyZaufanie i nieufność w relacji sprzedawca-nabywca w polskim sektorze IT
Promotorprof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Recenzenci
 • dr hab. Witold Bielecki prof. WSPiZ 
 • prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski
Data nadania05.07. 2007 Uchwała nr…/2006/2007

Jolanta Tkaczyk 

Temat rozprawyObdarowywanie prezentami jako zjawisko społeczne i jego marketingowe konsekwencje
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • prof. dr hab.Krystyna Mazurek-Łopacińska
 • dr hab. Ireneusz Rutkowski prof. SGH
Data nadania05.07. 2007 Uchwała nr…/2006/2007

Joanna Jończyk  

Temat rozprawyZmiany funkcji personalnej w ochronie zdrowia
Promotordr hab. Jolanta Szaban prof. WSPiZ
Recenzenci
 • dr hab. prof. WSPiZ Robert Rządca  
 • prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski
Data nadania22.03.2007 Uchwała nr 5/2006/200

Svetlana Gudkova 

Temat rozprawyNiematerialne uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Promotorprof. dr hab.  Stefan Kwiatkowski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Pasieczny
 • prof. dr hab. Irena Hejduk
Data nadania22.03.2007 Uchwała nr 3/2006/2007

Iwona Cieślak 

Temat rozprawyRachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie
Promotorprof. dr hab.  Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Pasieczny
 • prof. dr hab. Edward Nowak
Data nadania22.03. 2007 Uchwała nr 2/2006/2007

Jacek Pogorzelski  

Temat rozprawyWartości uznawane przez młodzież a pozycjonowanie produktów
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. prof. WSPiZ Anna Olejniczuk-Merta
 • dr hab. prof. UW Grzegorz Karasiewicz
Data nadania11.01.2007 Uchwała nr 1/2006/2007
2005-2006

Barbara Antczak 

Temat rozprawyKształtowanie się rynku usług edukacyjnych na terenie Warszawy
Promotorprof. dr hab. Lech Zacher
Recenzenci
 • dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
 • prof. WSPiZ, prof. dr hab. Ryszard Stępień
Data nadania 30.03.2006

Aleksander Chrostowski  

Temat rozprawy"Action research" w doradztwie strategicznym
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Obłój
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Data nadania30.03.2006

Paweł Mielcarz 

Temat rozprawyMetody wyceny projektów badawczo rozwojowych w Polsce
Promotorprof. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • dr hab. Krzysztof Kalicki prof. WSPiZ
 • prof. dr hab. Jerzy Żyrzyński
Data nadania30.03.2006

Mariola Ciszewska 

Temat rozprawy

Zdolności adaptacyjne szpitali

Promotorprof. dr hab. Krzysztof Obłój
Recenzenci
 • dr hab. Robert Rządca prof. WSPiZ
 • prof. dr hab. Rafał Krupski
Data nadania01.12.2005

Marek Arszułowicz 

Temat rozprawySygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach
Promotorprof. dr hab. Wojciech Gasparski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzalecka
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
Data nadania

01.12.2005

Jacek Tomkiewicz 

Temat rozprawyWpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych
Promotorprof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Recenzenci
 • dr hab. Robert Rządca prof. WSPiZ
 • dr hab Stanisław Flejterski prof. US
Data nadania01.12.2005

Elżbieta Szymańska  

Temat rozprawyReklama radiowa w pozyskiwaniu młodych konsumentów
Promotordr hab. Anna Olejniczuk-Merta prof. WSPiZ
Recenzenci
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski
 • prof. dr hab. Zofia Kędzior
Data nadania01.12.2005

Teresa Szot-Gabryś 

Temat rozprawyModelowanie rachunkowości dla małych firm w polskich uwarunkowaniach systemowych
Promotorprof. dr hab. Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • dr hab. Jan Turyna prof. WSPiZ
 • prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Data nadania17.03.2005
2003-2004

Marcin Piątkowsk 

Temat rozprawyWpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy krajów posocjalistycznych
Promotorprof. dr hab. Grzegorz Kołodko
Recenzenci
 • prof. dr hab. Witold Bielecki
 • dr hab. Adam Noga prof. WSUiB
Data nadania04.11.2004

Dariusz Jemielniak 

Temat rozprawyInformatycy w organizacjach. Studium kultury zawodowej programistów
Promotorprof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Recenzenci
 • dr hab. Witold Bielecki
 • prof. dr hab. Bohdan Jung
Data nadania17.06.2004

Władysław Grześkiewicz 

Temat rozprawyInstrumenty finansowe w zarządzaniu gminą
Promotorprof. dr hab. Kazimierz Ryć
Recenzenci
 • prof.dr hab. Alojzy Nowak
 • dr hab. Zbigniew Olesiński
Data nadania17.06.2004

Paweł Kossecki 

Temat rozprawyKreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym
Promotorprof. dr hab. Witold Bielecki
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
 • dr hab. Ireneusz Rutkowski
Data nadania27.03.2003

Oskar Kowalewski 

Temat rozprawyZmiany strukturalne we współczesnym systemie bankowym
Promotorprof. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • dr hab. Krzysztof Kalicki
 • prof. dr hab. Bogusław Pietrzak
Data nadania27.03.2003
2001-2002

Patrick Coughlin 

Temat rozprawyInfluence of sales promotions on the purchasing behavior of hyper-market shoppers for non-durable consumer goods in Poland
Promotorprof. dr hab. Lechosław Garbarski
Recenzenci
 • dr hab. Andrzej Wiśniewski
 • prof. dr hab. Henryk Mruk
Data nadania05.12.2002

André Helin 

Temat rozprawyModel sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a teoria i praktyka polskiej sprawozdawczości
Promotorprof. dr hab. Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • dr hab. Jan Turyna
 • prof. dr hab. Kazimiera Winiarska
Data nadania19.09.2002

Beata Kozyra 

Temat rozprawyFuzje i przejęcia jako wynik aliansów strategicznych
Promotorprof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Pasieczny
 • dr hab. Anna Fornalczyk
Data nadania20.06.2002

Maria Aggestam 

Temat rozprawyManagerial sensemaking in systemic change of Polish companies
Promotorprof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak
Recenzenci
 • dr hab. Monika Kostera
 • dr hab. Piotr Płoszajski prof. SGH
Data nadania31.01.2002

Renata Dyląg 

Temat rozprawyModel rachunkowości pracowniczych programów emerytalnych w kontekście polskich uwarunkowań systemowych
Promotorprof. dr hab. Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • dr hab. Jan Turyna prof. WSPiZ
 • prof. dr hab. Edward Nowak
Data nadania20.12.2001

Izabela Koładkiewicz 

Temat rozprawyNadzór korporacyjny w NFI
Promotorprof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 • prof. dr hab. Wiesław Grudzewski
Data nadania25.09.2001

Adrian Szumski 

Temat rozprawyLokalizacja w Polsce elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych
Promotorprof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Recenzenci
 • prof. dr hab. Witold Kieżun
 • prof. dr hab. Maria Romanowska
Data nadania01.02.2001

Jan Dąbrowski 

Temat rozprawyStrategie zmian w teorii i praktyce zarządzania
Promotorprof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
Data nadania01.02.2001

EKONOMIA 

2017

Jerzy Toborowicz 

Temat rozprawyPrzydatność ekonomii behawioralnej dla polityki społecznej
Promotorprof. dr hab. Grzegorz Kołodko
Recenzenci
 • dr hab. Robert Kozielski
 • dr hab. Marta Postuła
Data nadania25.05.2017
2016

Artur Kwaśniewski 

Temat rozprawyWpływ kompetencji menadżerów na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw
Promotorprof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz 
Recenzenci
 • prof. dr hab. Adam Noga
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
Data nadania01.01.2016
2015

Paul Valdivieso Gonzalez 

Temat rozprawyTransfer pricing and internal financing in multinational groups
Promotorprof. dr hab. Adam Noga 
Recenzenci
 • dr hab. Bogdan Mróz
 • dr hab. Wojciech Bieńkowski
Data nadania19.11.2015

Łukasz Marek Socha 

Temat rozprawyDyktat operacji finansowych w działalności polskich spółek giełdowych. Zjawisko finansyzacji
Promotordr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Recenzenci
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
 • prof. dr hab. Jan Turyna
Data nadania28.05.2015

Grzegorz Mateusz Malinowski 

Temat rozprawyNierówności w podziale dochodu a wzrost gospodarczy (rozprawa wyróżniona)
Promotorprof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Recenzenci
 • dr hab. Monika Bąk
 • prof. dr hab. Michał G. Woźniak
Data nadania23.04.2015

Paweł Bombola 

Temat rozprawyOsobliwości konkurencji w polskiej branży budowlanej
Promotorprof. dr hab. Adam Noga
Recenzenci
 • dr hab. Maria Drozdowicz-Bieć
 • dr hab. Barbara Jankowska
Data nadania26.03.2015
2013

Paweł Wnuczak 

Temat rozprawyControlling w instytucjach kultury
Promotorprof. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Krzysztof Jackowicz
 • prof. SGH dr hab. Adam Glapiński
Data nadania04.07.2013

Przemysław Sawicki 

Temat rozprawyDyskontowanie niepewnych oraz odroczonych wypłat
Promotorprof. SGGW dr hab. Piotr Zielonka
Recenzenci
 • prof. UEP dr hab. Adam Szyszka
 • prof. PWr dr hab. Rafał Weron
Data nadania25.04.2013

Michał Sztokfisz 

Temat rozprawyKonsolidacja sektora bankowego w Polsce
Promotorprof. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • prof. SGH dr hab. Adam Glapiński
 • prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Data nadania21.03.2013
2012

Agnieszka Zasikowska 

Temat rozprawyEfektywność Jednostek badawczo-rozwojowych  w Polsce w okresie transformacji
Promotorprof. dr hab. Adam Noga
Recenzenci
 • prof. SGH dr hab. Maria Drozdowska-Bieć
 • prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska
Data nadania13.12.2012

 

Piotr Osiński 

Temat rozprawyModele pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego w zarządzaniu ryzykiem ekspozycji wobec klientów detalicznych
Promotorprof. ALK dr hab. Krzysztof Jackowicz
Recenzenci
 • prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
 • prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Data nadania13.12.2012

 

Bartłomiej Iwanowicz 

Temat rozprawyCzynniki determinujące wydajność pracy w przemyśle szkła kryształowego w Polsce
Promotorprof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
Recenzenci
 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 • prof. dr hab. Adam Noga
Data nadania26.04.2012

 

2010

Konrad Trzonkowski 

Temat rozprawyEfektywność spółek publicznych w okresie spowolnienia gospodarczego
Promotorprof. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Adam Noga
 • prof. dr hab. Kazimierz Ryć
Data nadania24.06.2010

Barbara Kucharczyk 

Temat rozprawyWartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych
Promotordr hab. prof. ALK Dorota Dobija
Recenzenci
 • dr hab. prof. SGH Jacek Grzywacz
 • prof. dr hab. Monika Marcinkowska
Data nadania24.06.2010

Hubert Piasecki 

Temat rozprawyFazy informacyjne rynku akcji. Akcje indeksu WIG5 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Promotordr hab. prof. ALK Bazyli Samojlik
Recenzenci
 • prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
 • dr hab. prof. SGGW Piotr Zielonka
Data nadania24.06.2010

Monika Walicka 

Temat rozprawySystem podatkowy a zarządzanie małymi przedsiębiorstwami 
Promotordr hab. prof. ALK Bazyli Samojlik
Recenzenci
 • dr hab. prof ALK Hanna Kuzińska
 • prof. dr hab. Jerzy Sikorski
Data nadania24.06.2010

Wojciech Przychodzeń 

Temat rozprawyWzrost gospodarczy w Polsce w okresie transformacji systemowej – uwarunkowania, czynniki, potencjał 
Promotorprof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Recenzenci
 • prof. dr hab. Wiesław Łuczyński
 • prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
Data nadania20.05.2010

Justyna Przychodzeń 

Temat rozprawySozologiczne cele przedsiębiorstw
Promotorprof. ALK dr hab. Adam Noga
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
 • prof. SGH dr hab. Bogdan Mróz
Data nadania20.05.2010

Dariusz Filip 

Temat rozprawyZjawisko powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych w Czechach, Polsce i na Węgrzech 
Promotorprof. ALK dr hab. Krzysztof Jackowicz
Recenzenci
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak
 • prof. dr hab. Bogusław Pietrzak
Data nadania18.03.2010
2009

Mateusz Bonca 

Temat rozprawyMożliwość aplikacji islamskich instrumentów finansowych w gospodarce rynkowej
Promotorprof. zw. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • dr hab. Jerzy Żyżynski, prof. UW
 • prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
Data nadania03.12.2009

Bartłomiej Cegłowski 

Temat rozprawyDeterminanty kreowania wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Promotorprof. zw. dr hab. Alojzy Nowak
Recenzenci
 • prof. zw. dr hab. Jan Turyna (UW)
 • prof. dr hab. Adam Noga (ALK)
Data nadania15.10.2009
2008

Małgorzata Kucharczyk 

Temat rozprawyModel rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych
Promotorprof. dr hab. Mieczysław Dobija
Recenzenci
 • prof ALK dr hab. Krzysztof Jackowicz
 • prof. dr hab. Edward Nowak
Data nadania11.12.2008

FINANSE 

2017

Marcin Ocieszak 

Temat rozprawy

Ocena skutków procesów konsolidacyjnych w Polsce na podstawie danych księgowych

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotor

Promotor pomocniczy

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

dr Paweł Mielcarz

Recenzenci
 • dr hab. Katarzyna Byrka-Kita
 • dr hab. Marcin Gospodarowicz
Data nadania29.06.2017
2016

Adrian Struciński 

Temat rozprawy

Dobrowolne wycofywanie spółek z obrotu giełdowego w Polsce. Motywy oraz wpływ na bogactwo akcjonariuszy

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotor   Promotor pomocniczy 

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

dr Łukasz Kozłowski 

Recenzenci
 • dr hab. Małgorzata Pawłowska 
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Data nadania17.03.2016

Anna Malinowska 

Temat rozprawy

Niekonwencjonalna polityka pieniężna a zmiany rynkowych stóp procentowych w strefie euro i USA w latach 2008-2013

Promotor

dr hab. Bazyli Samojlik

Recenzenci
 • dr hab. Zbigniew Korzeb 
 • prof. dr hab. Bogusław Pietrzak
Data nadania17.03.2016

Błażej Podgórski 

Temat rozprawy

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Anomalie w kształtowaniu się stóp zwrotu na rynkach giełdowych krajów Europy Środkowej

Promotor

Promotor pomocniczy

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz

dr Łukasz Kozłowski 

Recenzenci
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski 
 • dr hab. Paweł Niedziółka
Data nadania21.01.2016
2015

Tomasz Iwanowicz 

Temat rozprawy

Prognozowanie upadłości przez biegłych rewidentów przy ocenie założenia o kontynuacji działalności

Promotor

prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz

dr Karol Klimczak - promotor pomocniczy

Recenzenci
 • prof. dr hab. A. Cwynar
 • prof. dr hab. M. Garbicz
Data nadania19.11.2015
2014

Mirosław Marian Jeżowski 

Temat rozprawy

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Rachunkowość jako czynnik redukcji skutków asymetrii informacyjnej na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych

Promotordr hab. Dorota Dobija
Recenzenci
 • prof. dr hab. Teresa Martyniuk
 • dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska 
Data nadania9.10.2014

PRAWO 

2017

Izabela Lipińska ( z d. Szmit) 

Temat rozprawy

Realizacja naczelnych zasad procesowych w postępowaniu dowodowym w sądzie arbitrażowym

Promotor

prof. dr hab. Józef Okolski

Recenzenci
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
 • dr hab. Andrzej Wach
Data nadania

11.10.2017

Daniel Małdachowski 

Temat rozprawyKonwergencja prawnych form reglamentacji działalności gospodarczej

Promotor

dr hab. Waldemar Hoff

Recenzenci
 • dr hab. Ewa Czech
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Data nadania

11.10.2017

Łukasz Dynysiuk  

Temat rozprawyModel opodatkowania papierosów podatkiem akcyzowym w prawie polskim

Promotor

prof. dr hab. Jan Głuchowski

Recenzenci
 • dr hab. Dominik Gajewski
 • dr hab. Beata Kucia-Guściora
Data nadania

29.06.2017

Jakub Szczupakowski 

Temat rozprawyDopuszczalność pomocy publicznej a celowość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Promotorprof. dr hab. Alicja Pomorska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
Data nadania

29.06.2017

Krzysztof Szaniawski 

Temat rozprawy

Prawo używacza uprzedniego jako ustawowe ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotorprof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Recenzenci
 • dr hab. Gabriela Jyż
 • dr hab. Marcin Trzebiatowski
Data nadania

29.06.2017

Michał Czarnecki 

Temat rozprawyPrawne aspekty działalności gospodarczej fundacji
Promotordr hab. Waldemar Hoff
Recenzenci
 • prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • prof. dr hab. Paweł Fajgielski
Data nadania

29.06.2017

Dorota Jakubowska 

Temat rozprawyPolsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania: analiza i ocena
Promotorprof. dr hab. Jan Głuchowski
Recenzenci
 • dr hab. Mariola Lemonnier
 • dr hab. Agnieszka Olesińska
Data nadania27.04.2017

Iwona Jaroszewska-Ignatowska 

Temat rozprawy

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Promotordr hab. Teresa Wyka
Recenzenci
 • dr hab. Anna Kosut
 • dr hab. Krzysztof Walczak
Data nadania27.04.2017

Katarzyna Eger 

Temat rozprawyAspekty prawne korzystania z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
Promotordr hab. Waldemar Hoff
Recenzenci
 • dr hab. Anna Piszcz
 • dr hab. Tadeusz Stanisławski
Data nadania09.02.2017

Łukasz Wojcieszak 

Temat rozprawyZasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w doktrynie i praktyce
Promotor   Promotor pomocniczy

dr hab. Bartłomiej Nowak

dr Aleksander Maziarz

Recenzenci
 • dr hab. Filip Elżanowski
 • dr hab. Łukasz Gruszczyński
Data nadania09.02.2017
2016

Maciej Macenowicz 

Temat rozprawy

Kontrola handlu bronią w świetle Traktatu o handlu bronią-wybrane zagadnienia prawne

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Promotor

dr hab. Waldemar Hoff

Recenzenci
 • dr hab. Jan Izdebski
 • dr hab. Maciej Perkowski
Data nadania

15.12.2016

Bartosz Mendyk 

Temat rozprawyPatentowanie metod leczniczych w kontekście międzynarodowych standardów prawa do zdrowia

Promotor

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • dr hab. Bogumił Szmulik
Data nadania

15.12.2016

Paweł Bartosiewicz 

Temat rozprawyOdpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec kredytobiorcy w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu

Promotor

dr hab. Przemysław Drapała

Recenzenci
 • dr hab. Jacek Jastrzębski
 • dr hab. Andrzej Szlęzak
Data nadania

15.12.2016

Jakub Majewski 

Temat rozprawyAdministracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej

Promotor

Promotor pomocniczy

dr hab. Andrzej Kabat

dr Jan Chmielewski

Recenzenci
 • dr hab. Jarosław Dobkowski
 • dr hab. Jan M. Izdebski
Data nadania

30.06.2016

Rafał Bernat 

Temat rozprawyOpodatkowanie spółek kapitałowych z siedzibą w innym państwie unijnym z tytułu udziału w zyskach polskich spółek kapitałowych
Promotorprof. dr hab. Jan Głuchowski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski 
Data nadania

30.06.2016

Robert Draba 

Temat rozprawyPolskie regulacje dotyczące tzw. oaz podatkowych na tle przepisów UE i dorobku OECD
Promotorprof. dr hab. Jan Głuchowski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Witold Modzelewski 
 • prof. dr hab. Paweł Smoleń
Data nadania

30.06.2016

Karolina Sawczuk-Skibińska 

Temat rozprawyRozkład pożycia małżeńskiego a możliwość pojednania małżonków w procesie o rozwód
Promotorprof. dr hab. Wanda Stojanowska
Recenzenci
 • dr hab. Grzegorz Jędrejek
 • prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko
Data nadania

19.05.2016

 

Jarosław Lichocki 

Temat rozprawyProcedura notyfikacyjna dotycząca pomocy publicznej jako element postępowania ustawodawczego w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej
Promotorprof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
Data nadania21.04.2016

Konrad Czech 

Temat rozprawy

ROZPRAWA WYRÓŻNIONA

Postępowanie dowodowe przed sądem polubownym w międzynarodowym arbitrażu

Promotorprof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci
 • dr hab. Andrzej Torbus
 • prof. dr hab. Karol Weitz
Data nadania17.03.2016

Jolanta Pawlicka 

Temat rozprawyProcedura kładki jako uproszczona procedura zmiany Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej
Promotorprof. dr hab. Jan Barcz
Recenzenci
 • dr hab. Anastazja Gajda
 • dr hab. Anna Zawidzka
Data nadania25.02.2016

Krzysztof Kandut 

Temat rozprawyZasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w doktrynie i praktyce
Promotor

prof. dr hab. Alicja Pomorska

Recenzenci
 • dr hab. Irena Czaja-Hliniak
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Data nadania21.01.2016
2015

Rafał Żebrowski 

Temat rozprawyUchwały zgromadzeń spółek kapitałowych – charakter prawny i sankcje ich wadliwości
Promotorprof. dr hab. Józef Okolski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • prof. dr hab. Adam Opalski 
Data nadania

17.12.2015

Justyna Zajdel 

Temat rozprawyZakres informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych jako podstawa niewadliwego oświadczenia pacjenta o zgodzie lub sprzeciwie
Promotorprof. dr hab. Fryderyk Zoll
Recenzenci
 • dr hab. Przemysław Drapała 
 • dr hab. Paweł Księżak
Data nadania

08.10.2015

Mikołaj Goss 

Temat rozprawyPrawna regulacja działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
Promotordr hab. Helena Kisilowska, prof. PW
Recenzenci
 • prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
 • prof. dr hab. . Marian Zdyb
Data nadania

08.10.2015

wyróżnienie

Remigiusz Bogusław Mróz 

Temat rozprawyCyfryzacja sfery władztwa publicznego
Promotorprof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Recenzenci
 • dr hab. Wojciech Orłowski
 • dr hab. Ryszard Piotrowski
Data nadania25.06.2015

Jakub Jan Zagrajek 

Temat rozprawyPrawo akcjonariusza do informacji w polskim i niemieckim prawie spółek
Promotorprof. dr hab. Józef Okolski
Recenzenci
 • dr hab. Aleksander Chłopecki
 • dr hab. Tomasz Sójka
Data nadania25.06.2015

Maciej Niezabitowski 

Temat rozprawyMediacja jako metoda rozwiązania sporu w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
Promotorprof. dr hab. Leszek Kubicki
Recenzenci
 • dr hab. Eleonora Zielińska
 • prof. dr hab. Lech Paprzycki
Data nadania28.05.2015

Marta Dominika Duraj 

Temat rozprawyNadzór nad transgraniczną działalnością w Polsce banków spoza Unii Europejskiej
Promotor

dr hab. Wojciech Góralczyk

Recenzenci
 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Data nadania15.01.2015
2014

Marta Mackiewicz 

Temat rozprawyOchrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych
Promotorprof. dr hab. Józef Okolski
Recenzenci
 • dr hab. Aleksander Kappes
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
Data nadania18.12.2014

Grażyna Pelewicz 

Temat rozprawyInstytucja nadpłaty podatku w podatkach dochodowych i jej skutki prawne
Promotorprof. dr hab. Alicja Pomorska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski
 • dr hab. Paweł Smoleń
Data nadania18.12.2014

Łukasz Jerzy Żabik 

Temat rozprawyZasada pacta sunt servanda w umowach o roboty budowlane
Promotorprof. dr hab. Józef Okolski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Janusz A.Strzępka
 • dr hab. Przemysław Drapała
Data nadania18.12.2014

Zofia Snażyk 

Temat rozprawyŚwiadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku
Promotorprof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Data nadania05.06.2014

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk 

Temat rozprawyOdpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim na tle porównawczym. Koncepcja modelowa
Promotorprof. dr hab. Fryderyk Zoll
Recenzenci
 • prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
 • prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Data nadania20.03.2014

Filip Uziębło 

Temat rozprawySkutki czynności prawnej rzekomego piastuna zarządu spółki kapitałowej
Promotorprof. dr hab. Józef Okolski
Recenzenci
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Data nadania20.03.2014

Igor Amarowicz 

Temat rozprawyFormy wykorzystania mienia komunalnego a działalność nadzorcza państwa
Promotorprof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
 • prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
Data nadania23.01.2014
2013

Joanna Rucińska 

Temat rozprawyOpodatkowanie rolnictwa podatkiem VAT w Polsce na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej
Promotorprof. dr hab. Alicja Pomorska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leonard Etel
 • prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
Data nadania19.12.2013

Wojciech Tomalak 

Temat rozprawyStatus ustrojowy i procesowy komornika sądowego
Promotorprof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci
 • prof. KPSW dr hab. Henryk Dolecki
 • dr hab. Andrzej Jarocha
Data nadania19.12.2013

Rafał Woźniak 

Temat rozprawyEmisja obligacji zamiennych przez banki jako emitenta szczególnego rodzaju
Promotorprof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk
Recenzenci
 • dr hab. Jacek Jastrzębski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
Data nadania19.12.2013

Katarzyna Jabłonowska 

Temat rozprawyDwie procedury wykonywanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontroli nowouchwalonej ustawy: wniosek do Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. weto ustawodawcze
Promotorprof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk
 • prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak
Data nadania04.07.2013

Jan Chmielewski 

Temat rozprawyNadrzędny interes publiczny w prawie ochrony przyrody
Promotorprof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Data nadania23.05.2013

Bartosz Karolczyk 

Temat rozprawyKoncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji w ujęciu prawnoporównawczym
Promotorprof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci
 • prof. UWM dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
 • prof. UŁ dr hab. Sławomir Cieślak
Data nadania21.02.2013

Ksenia Kakareko 

Temat rozprawyPozycja Prezydenta w systemie konstytucyjnym Białorusi
Promotorprof. dr hab. Jacek Sobczak
Recenzenci
 • prof. UŁ dr hab. Krzysztof Skotnicki
 • prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Data nadania21.02.2013
2012

Małgorzata Król 

Temat rozprawyPrawne gwarancje ochrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji- fikcja, czy rzeczywistość?
Promotorprof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Skoczylas
Data nadania13.12.2012

Przemysław Wołowski 

Temat rozprawyOptymalizacja postępowań sanacyjnych na tle ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
Promotorprof. ALK dr hab. Fryderyk Zoll
Recenzenci
 • prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała
 • prof. UJ dr hab. Grzegorz Tracz
Data nadania15.11.2012

Michał Pawłowski 

Temat rozprawyPrzejęcie banku – spółki publicznej jako szczególny przypadek nabycia znacznych pakietów akcji
Promotordr hab. Wojciech Góralczyk prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski
 • prof. dr hab. Alicja Pomorska
Data nadania26.04.2012

Anna Panasiuk 

Temat rozprawyOpodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Analiza porównawcza wybranych krajów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych zmian regulacji podatkowych w Polsce
Promotorprof. dr hab. Jan Głuchowski
Recenzenci
 • dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG
 • prof. zw. dr hab. Leonard Etel 
Data nadania26.04.2012

 

Anna Krawiec 

Temat rozprawyMałoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym
Promotordr hab. Lech Paprzycki prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • dr hab. Maria Rogacka Rzewnicka prof. UW
Data nadania26.04.2012
2011

Joanna Buchalska 

Temat rozprawyUstanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Promotor dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. ALK
Recenzenci
 • dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
Data nadania13.12.2011

Iwona Długoszewska 

Temat rozprawyPrzesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
Promotorprof. dr hab. Wanda Stojanowska
Recenzenci
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. ALK
 • prof. dr hab. Stanisław Stadniczenko
Data nadania24.11.2011

Robert Zieliński 

Temat rozprawyZakres i formy uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce
Promotorprof. dr hab. Alicja Pomorska
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski
Data nadania30.06.2011

Bartłomiej Opaliński 

Temat rozprawyRozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej pomiędzy prezydenta RP oraz Radę Ministrów
Promotorprof. zw. dr hab. Wojciech Sokolewicz
Recenzenci
 • prof. dr hab. Ryszard Mojak
 • prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Data nadania20.01.2011
2010

Tomasz Lewandowski 

Temat rozprawyZarzut jako środek zaskarżenia służący obronie zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Promotordr hab. prof. ALK Wojciech Góralczyk 
Recenzenci
 • prof. dr hab. Jan Tarno
 • prof. dr hab. Andrzej Kabat
Data nadania18.11.2010

Michał Hudzik 

Temat rozprawyPrzejęcie kary pozbawienia wolności i kary grzywny w polskim prawie karnym materialnym
Promotordr  hab. Lech Paprzycki prof. ALK
Recenzenci
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
Data nadania18.11.2010

SOCJOLOGIA 

2016

Maria Pasło-Wiśniewska 

Temat rozprawyAnatomia przywództwa charyzmatycznego
Promotorprof. dr hab. Piotr Sztompka
Recenzenci
 • prof. dr hab. Antoni Kamiński
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski
Data nadania

30.06.2016