Stopnie i tytuły naukowe  

Brak wyników do pokazania

Nadane stopnie doktora habilitowanego 

ZARZĄDZANIE 

2019

Anna Baczyńska 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • Dr hab. Bogusz Mikuła
 • Prof. dr hab. Czesław Zając
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak - członek Komisji
 • Dr hab. Małgorzata Striker - członek Komisji
 • Dr hab. Jacek Tomkiewicz - sekretarz Komisji
Data nadania26.09.2019
2018

Paweł Korzyński 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Jerzy Kiesielnicki
 • Dr hab. Rafał Mrówka
 • Prof. dr hab. Henryk Mruk
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak - członek Komisji
 • Dr hab. Elżbieta Jędrych - członek Komisji
 • Dr hab. Magdalena Krzyżanowska - sekretarz Komisji
Data nadania11.10.2018
2017

Teresa Bal-Woźniak 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Władysław Janasz
 • Dr hab. Marta Postuła
 • Dr hab. Maciej Zastempowski
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska - Przewodnicząca Komisji
 • Dr hab. Teresa Kraśnicka - członek Komisji
 • Prof. dr hab. Adam Noga - członek Komisji
 • Dr hab. Jerzy Cieślik - sekretarz Komisji
Data nadania27.04.2017
2016

Magdalena Krzyżanowska 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
 • Prof. dr hab. Aniela Styś
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Marek Stankiewicz - członek Komisji
 • Prof. dr hab. Krzysztof Obłój - członek Komisji
 • Dr hab. Grzegorz Mazurek - sekretarz Komisji
Data nadania25.02.2016
2015

Monika Golonka 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Zarządzanie z przewagą sztuki
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Jerzy Cieślik - członek Komisji
 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - członek Komisji
 • Dr hab. Tadeusz Winkler-Drews - sekretarz Komisji
Data nadania19.11.2015
2014

Wojciech Kozłowski 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Lechosław Garbarski
 • Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - członek Komisji
 • Dr hab. Robert Rządca, prof. ALK - członek Komisji
 • Dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK - sekretarz Komisji
Data nadania20.11.2014

Bolesław Rok 

Temat rozprawy habilitacyjnejPodstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Prof. ALK dr hab. Robert Rządca
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Data nadania05.06.2014

Katarzyna Gadomska-Lila 

Temat rozprawy habilitacyjnejDopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Prof. dr hab. Jolanta Szaban
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Data nadania22.05.2014

Izabela Koładkiewicz 

Temat rozprawy habilitacyjnejRady nadzorcze - dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska
Komisja habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki - członek Komisji
 • Prof. ALK dr hab. Witold Bielecki - członek Komisji
 • Prof. ALK dr hab. Dorota Dobija - sekretarz Komisji
Data nadania20.03.2014
2013

Izabela Kowalik 

Temat rozprawy habilitacyjnejOrientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • Prof. dr hab. Czesław Domański
Data nadania13.06.2013

Barbara Fryzeł 

Temat rozprawy habilitacyjnejBuilding Stakeholder Relations  and Corporate Social Responsibility
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Dr hab. Dorota Dobija
 • Dr hab. Czesław Mesjasz
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Prof. dr hab. Jan Jeżak
Data nadania21.02.2013
2012

Grzegorz Mazurek 

Temat rozprawy habilitacyjnejZnaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Henryk Mruk
 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska
Data nadania25.10.2012

Eugeniusz Kąciak 

Temat rozprawy habilitacyjnejTeoria środków-celów w segmentacji rynku: Studium metodologiczno−empiryczne
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Prof. dr hab. Lechosław Garbarski
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Komisja habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Andrzej Lisowski - członek Komisji
 • Prof. dr hab. Adam Noga - członek Komisji
 • Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta - sekretarz Komisji
Data nadania11.10.2012
2011

Dominika Latusek-Jurczak 

Temat rozprawy habilitacyjnejZarządzanie Międzyorganizacyjne
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Dr hab. Zbigniew Dworzecki
 • Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Prof. dr hab. Rafał Krupski
Data nadania13.12.2011

Jacek Woźniak 

Temat rozprawy habilitacyjnejModel zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Henryk Król
 • Prof. dr hab. Tadeusz Listwan
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • Prof. dr hab. Stanisław Sudoł
Data nadania14.04.2011
2009

Dariusz Jemielniak 

Temat rozprawy habilitacyjnejPraca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Matczewski
Recenzenci powołani przez CK
 • Prof. dr hab. Wiesław Grudzewski
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Data nadania02.07.2009
2004

Dorota Dobija 

Temat rozprawy habilitacyjnejPomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Recenzenci powołani przez Senat ALK
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Prof. dr hab. Alicja Jaruga
 • Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Data nadania06.10.2010

EKONOMIA 

2019

Domenico Buccella 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

The Choice of the Bargaining Agenda in Imperfectly Competitive Markets

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Elżbieta Czarny
 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Dr hab. Jacek Tomkiewicz
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Witold Jurek - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Bożena Borkowska - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński - Członek Komisji
 • Dr hab. Tadeusz Winkler-Drews - Sekretarz Komisji
Data nadania27.06.2019

Marcin Piątkowski 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Europe's Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Maciej Bałtowski
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
 • Prof. dr hab. Witold Orłowski
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Marek Ratajczak - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Zbigniew Hockuba - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz - Członek Komisji
 • Prof dr hab. Jerzy Cieślik - Sekretarz Komisji
Data nadania07.03.2019
2018

Jacek Tomkiewicz 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Ryszard Piasecki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
 • Prof. dr hab. Michał Woźniak
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Marek Ratajczak - Przewodniczący Komisji
 • Prof.dr hab. Jan Rymarczyk - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński - Członek Komisji
 • Dr hab. Łukasz Kozłowski - Sekretarz Komisji
Data nadania28.06.2018
2016

Mirosław Geise 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Prof. dr hab. Anna Lipka
 • Prof. dr hab. Adam Noga
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Witold Jurek - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Bazyli Samojlik - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski - Członek Komisji
 • Dr hab. Tadeusz Winkler-Drews - Sekretarz Komisji
Data nadania30.06.2016
2015

Sebastian Jarzębowski 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
 • Prof. dr hab. Adam Noga
 • Prof. dr hab. Janusz Żmija
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Witold Kasperkiewicz - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz - Członek Komisji
 • Dr hab. Hanna Kuzińska - Sekretarz Komisji
Data nadania19.11.2015
2014

Małgorzata Runiewicz-Wardyn 

Temat
rozprawy habilitacyjnej
Knowledge Flows, Technological Change and Regional Growth in the European Union
Recenzenci
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
 • Prof. dr hab. Witold Jurek
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
 • Dr hab. Oskar Kowalewski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Data nadania20.11.2014

PRAWO 

2019

Maciej de Abgaro Zachariasiewicz 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori

 

Recenzenci
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • Dr hab. Mateusz Pilich
 • Dr hab. Maciej Szpunar
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Jerzy Poczobut - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Jan Barcz - Członek Komisji
 • Dr hab. Monika Jagielska - Członek Komisji
 • Dr hab. Agnieszka Grzelak - Sekretarz Komisji
Data nadania25.04.2019
2018

Katarzyna Malinowska 

Temat
rozprawy habilitacyjnej

 

Space Insurance - International Legal Aspects

 

Recenzenci
 • Dr hab. Mariusz Fras
 • Dr hab. Jakub Pokrzywniak
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Komisja 
habilitacyjna 
 • Prof. dr hab. Teresa Mróz - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Dorota Maśniak - Członek Komisji
 • Prof. dr hab. Jan Barcz - Członek Komisji
 • Dr hab. Agnieszka Grzelak - Sekretarz Komisji
Data nadania28.06.2018