Stopnie i tytuły naukowe  

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych  

Od 1998 roku Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych  w zakresie nauk o zarządzaniu.

W 2003 roku, jako jedyna uczelnia niepubliczna Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

25 lutego 2008 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźminskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

25 maja 2009 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

20 czerwca 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania  stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

24 czerwca 2013 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

25 kwietnia 2016 roku  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Doktorat honoris causa 

W maju 2006 roku Akademia Leona Koźmińskiego nadała profesorowi Witoldowi Kieżunowi doktorat honoris causa. Jest to pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną.