Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Doktoranta/studenta - stypendysty 

  

Rozstrzygnięcie konkursu

na stanowisko Doktoranta/studenta (neuroekonomia) - stypendysty

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu mającego na celu wyłonienie doktoranta/studenta - stypendysty w ramach projektu badawczego pt.: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” (nr projektu 2017/26/D/HS6/01157), komisja konkursowa wybrała kandydaturę Pani Anny Kovbasiuk.

Wybrana osoba będzie zatrudniona od 01.10.2019 w Akademii Leona Koźmińskiego, na potrzeby realizacji projektu, po potwierdzeniu spełniania warunków określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr Łukasz Tanajewski

Przewodniczący Komisji