Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Doktoranta - stypendysty 

  

Rozstrzygnięcie konkursu

na stanowisko Doktoranta (neuroekonomia) - stypendysty

Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowisko Doktoranta (neuroekonomia) - stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” nr projektu 2017/26/D/HS6/01157 nie został rozstrzygnięty.

W przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym terminie do 31.07.2018 r wpłynęła 1 kompletna  aplikacja.

Komisja stypendialna w składzie: dr Łukasz Tanajewski - przewodniczący Komisji, dr hab. Artur Marchewka oraz  dr Konrad S. Jankowski dokonała weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem podstawowych wymagań zawartych w ogłoszeniu konkursowym.  Komisja uznała, że kandydatura nie spełnia podstawowych kryteriów konkursowych w odniesieniu do (1) wymaganego kierunku studiów, jaki kandydat  powinien ukończyć lub być absolwentem, oraz (2) udokumentowania przynajmniej  3 z 4 praktycznych umiejętności wymaganych w konkursie. W wyniku tej sytuacji Komisja nie mogła dopuścić kandydatury  do dalszego postępowania rekrutacyjnego i  w związku z brakiem innych chętnych podjęła decyzje  o zakończeniu konkursu  bez rozstrzygnięcia.

Dr Łukasz Tanajewski

Przewodniczący Komisji