Projekty realizowane w ramach programu Santander Universidades 

Dr Dominika Wojtowicz

Analiza wykorzystania ewaluacji jako narzędzia strategicznego zarządzania rozwojem na poziomie regionu (01.12.2012 - 30.05.2014)

 

Tytuł projektu: Analiza wykorzystania ewaluacji jako narzędzia strategicznego zarządzania rozwojem na poziomie regionu

Czas trwania: 1 grudnia 2012 - 30 maja 2014

Źródło finansowania: Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach programu Santander Universidades

Głównym celem projektu jest ocena stopnia wykorzystania ewaluacji, jako narzędzia zarządzania strategicznego na poziomie regionalnym. Badanie skupi się na porównaniu wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu programami operacyjnymi polityki spójności perspektywy 2007-2013, w wybranych województwach Polski i wybranych wspólnotach autonomicznych w Hiszpanii oraz zjawisku dyfuzji praktyk ewaluacyjnych na inne niż finansowane programami polityki spójności obszary działalności samorządów regionalnych. W konsekwencji wskazane zostaną kluczowe czynniki dyfuzji i skutecznego wykorzystania ewaluacji.
Kluczowym komponentem badania będą studia przypadków wybranych regionów Polski i Hiszpanii mające wykazać jak proces ewaluacji instrumentów rozwoju regionalnego i całych polityk publicznych wpływa na poprawę skuteczności i efektywności zarządzania rozwojem.

 

Konferencja prezentująca wyniki projektu

 

       

Kierownik projektu: Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz

Wykonawca: Mgr Paweł Dziekański

Santander Universidades ALK Street Law (01.12.2012 - 30.09.2016)

 

Tytuł projektu: Santander Universidades ALK Street Law

Czas trwania: 1 grudnia 2012 - 30 września 2016

Źródło finansowania: Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach programu Santander Universidades

Program "Street Law" polega na prowadzeniu przez studentów studiów prawniczych warsztatów o prawie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub osób przebywających w zakładach karnych. Jego celem jest poszerzanie świadomości prawnej obywateli, a także doskonalenie wiedzy i umiejętności studentów prowadzących zajęcia (umiejętności retorycznych, opanowania stresu przed wystąpieniami, itp.).

Program konferencji

Konferencja podsumowująca projekt