Projekt INVENTORUM - Nabór ekspertów do I panelu eksperckiego 

           

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o naborze ekspertów do panelu eksperckiego dotyczącego pomiaru kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw.

Panel ekspertów jest powołany na potrzeby realizacji projektu INVENTORUM (Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym „Inventorum” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), realizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Akademia odpowiada za wyodrębnienie wskaźników adekwatnych do potrzeb rynku, na podstawie których zostanie stworzony model, który wykorzystując najnowszą technologię ma wyszukiwać w Internecie dane o przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych, skupiając się przede wszystkim na tych najbardziej innowacyjnych.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedsiębiorcy, osoby tworzące rozwiązania technologiczne, naukowcy korzystający z pomocy jednostek badawczych w realizacji swoich projektów.

W czasie trwania panelu zaproszeni eksperci poproszeni zostaną o zaopiniowanie wskaźników modelu, który ma pozwolić na łączenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi wskazując pola działalności tych organizacji. Ważne dla poprawnej budowy modelu są doświadczenia osób prowadzących działalność innowacyjną.

Za udział w panelu przewidziana jest wypłata honorarium.

Proponowany termin panelu – 26 czerwca, godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: siedziba Akademii Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: aslawska@kozminski.edu.pl lub telefoniczny: (022) 519 21 25

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość”