Horyzont 2020  

O programie  

Horyzont 2020 to realizowany w latach 2014-2020 nowy program finansowania badan i innowacji w Europie. Program stanowi kontynuację VII Programu Ramowego Komisji Europejskiej, jednak zasady, struktura oraz sposób zarządzania projektami badawczymi w ramach programu uległy istotnym zmianom. 

Informacje zgromadzone w tej sekcji mają na celu przybliżyć program Horyzont 2020 i zachęcić do przygotowywania projektów naukowo-badawczych, które spełniać będą kryteria i wymagania techniczne Komisji Europejskiej. Mają one charakter informacyjno-instruktażowy i służyć mogą na każdym etapie przygotowywania wniosku projektowego - od pomysłu do złożenia wniosku aż po zarządzanie w projekcie.

Zamieszczone w tej sekcji prezentacje stanowią bazę wiedzy zgromadzoną przez pracowników BODN na konferencjach i seminariach i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego kadry naukowo-akademickiej i administracyjnej ALK, w związku z czym prosimy o niekopiowanie zamieszczonych treści i nieudostępnianie ich osobom trzecim spoza ALK. 

Zapraszamy do lektury i kontaktu!