Horyzont 2020  

HORYZONT 2020 - Realizowane projekty 

TiGRE - Trust in Governance and Regulation in Europe (01.01.2020-30.06.2023)

 

Profesor Dominika Latusek-Jurczak wraz z zespołem realizuje jako partner projekt TiGRE - Trust in Governance and Regulation in Europe, finansowany z programu Horyzont 2020 w ramach filaru Societal Challenges - Governance for the future.

Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet w Lozannie, analizować będzie zaufanie wśród podmiotów systemów regulacyjnych, takich jak organy regulacyjne, organy polityczne, administracyjne i sądownicze, sektory regulowane, dostawcy usług i konsumenci.  W założeniu projekt TiGRE wytyczać ma w ten sposób nowe kierunki badań w ramach tradycji badań relacji zaufania między obywatelami a  władzą publiczną.
Wartość dofinansowania na realizację projektu dla całego konsorcjum wynosi prawie 3 mln EUR.

 

Opis projektu

TiGRE provides an encompassing and coherent analytical framework for the study of trust relationships in governance. It studies trust among actors of regulatory regimes, such as regulators, political, administrative and judicial bodies, the regulated industries, service providers and their interest organisations, consumers and other societal interests, as well as citizens at large. TiGRE opens thereby new research directions within the tradition of studies of trust relationships between citizens and public authorities. TiGRE’s aim is to reveal the role of trust and distrust in European regulatory governance and the ways trust can be maintained, enhanced, repaired and nurtured via administrative practices and reforms. It takes a multilevel governance approach, which includes the EU level as well as the national and regional ones. Trust – both as a pre-condition and a consequence of well-functioning regulatory regimes – is a key factor to be considered in order to capture how these regimes are able to produce effective and legitimate governance. The in-depth investigation of the complex interplay between trust configurations and regulation in different regulatory  regimes (finance, food safety, communication and data protection) across levels of governance and in several countries requires the joint effort of experts with wideranging experience. TiGRE is run by a tightly integrated multidisciplinary consortium of top-level scholars, who bring together a very broad range of theoretical, substantial, and methodological skills. A cutting-edge mixed-method approach is applied to provide a comprehensive understanding of such multi-faceted trust-related processes. To bridge research with policy and practice, TiGRE provides criteria, indicators and early warning mechanisms for detecting decreasing trust, and scenarios on consequences thereof. They will be validated through interaction with stakeholders and compared with evidence from outside the EU.

 
Consortium members:

1 UNIVERSITE DE LAUSANNE
2 UNIVERSITEIT ANTWERPEN
3 INSTITUT BARCELONA D ESTUDIS INTERNACIONALS, FUNDACIO PRIVADA
4 THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
5 GERMAN UNIVERSITY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
6 AARHUS UNIVERSITET
7 UNIVERSITETET I OSLO
8 UNIVERSITEIT UTRECHT
9 KOZMINSKI UNIVERSITY
10 SCIPROM SARL
 

To learn more about our involvement in this research please contact Prof. Dominika Latusek-Jurczak: latusek@kozminski.edu.pl

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870722.

 

 

O programie HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to realizowany w latach 2014-2020 nowy program finansowania badan i innowacji w Europie. Program stanowi kontynuację VII Programu Ramowego Komisji Europejskiej, jednak zasady, struktura oraz sposób zarządzania projektami badawczymi w ramach programu uległy istotnym zmianom. 

Informacje zgromadzone w tej sekcji mają na celu przybliżyć program Horyzont 2020 i zachęcić do przygotowywania projektów naukowo-badawczych, które spełniać będą kryteria i wymagania techniczne Komisji Europejskiej. Mają one charakter informacyjno-instruktażowy i służyć mogą na każdym etapie przygotowywania wniosku projektowego - od pomysłu do złożenia wniosku aż po zarządzanie w projekcie.

Zamieszczone w tej sekcji prezentacje stanowią bazę wiedzy zgromadzoną przez pracowników BODN na konferencjach i seminariach i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego kadry naukowo-akademickiej i administracyjnej ALK, w związku z czym prosimy o niekopiowanie zamieszczonych treści i nieudostępnianie ich osobom trzecim spoza ALK. 

Zapraszamy do lektury i kontaktu!