alk

Zakład Zarządzania Projektami

Zakład Zarządzania Projektami utworzono w 2017 roku w odpowiedzi na rosnące znaczenie dziedziny zarządzania projektami w ALK. 

W ramach zakładu prowadzimy wiele kursów: zarządzanie projektami na wielu poziomach, strategiczne zarządzanie projektami, systemy decyzyjne, specjalistyczne kursy z zarządzania projektami. Dr Patrycja Sznajder jest kierownikiem specjalności „zarządzanie projektami” na studiach magisterskich w języku polskim i angielskim.

Współpracujemy z biznesem aby dostarczać aktualną wiedzę w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców. Stale poszerzamy nasze kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach i projektach doradczych.

Kierownik Zakładu