alk
Zakład Zarządzania Jakością
alk
prof. ALK dr hab. Jan Myszewski