alk
Zakład Strategii
Obłój K., prof.
prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Kadra
Obłój K., prof.
prof. dr hab. Krzysztof Obłój