alk
Zakład Strategii
Krzysztof Obłój
prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Kadra
Krzysztof Obłój
prof. dr hab. Krzysztof Obłój