alk

Zakład Prawa Pracy

Zakład Prawa Pracy jest jednostką organizacyjną Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dyscyplin prawa w zakresie, w jakim dotyczą one szeroko pojętych stosunków zatrudnienia. Zespół Zakładu Prawa Pracy prowadzi badania naukowe w szczególności w obszarze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony przed nierównym traktowaniem i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.  

Zakład prowadzi również szeroko zakrojoną i zróżnicowaną działalność dydaktyczną w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, ochrony przed nierównym traktowaniem, polityki społecznej, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w zatrudnieniu. 

Pracownicy Zakładu Prawa Pracy aktywnie wykonują zawody prawnicze i służą swoją wiedzą i doświadczeniem wspólnocie akademickiej.