alk
Zakład Prawa Konstytucyjnego

Zakład Prawa Konstytucyjnego prowadzi badania w zakresie dotyczącym stanowienia i stosowania prawa konstytucyjnego w Polsce  oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (m.in. Włoch, Węgier, Republiki Czeskiej). Zakład prowadzi również badania w obszarze prawa konstytucyjnego porównawczego, w zakresie dotyczącym podstawowym instytucji ustrojowych demokratycznego pastwa prawa i sądowego stosowania prawa przez sądy najwyższe oraz sądy konstytucyjne. Przedmiotem badań Zakładu jest również problematyka wielopoziomowego konstytucjonalizmu europejskiego. Stałym przedmiotem badań są: sądownictwo konstytucyjne, sądowe stosowanie konstytucyjnych praw podstawowych, zamiana konstytucji,  polskie prawo parlamentarne, wpływ prawa europejskiego na polskie prawo konstytucyjne. Członkowie Zakładu badają prawo na płaszczyźnie logiczno-językowej oraz aksjologicznej, stosując przede wszystkim metodę dogmatyczną, analizę argumentacyjną oraz klasyczną metodę komparatystyczną.

Kierownik Zakładu
prof Jan Wawrzyniak ALK
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Sekretarz
Ziółkowski Michał
dr Michał Ziółkowski
Kadra
alk
prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz
Kowalski M., dr hab.
prof. ALK dr hab. Michał Kowalski
alk
prof. dr hab. Andrzej Wróbel