alk

Zakład Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego

Zakład Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego zajmuje się wszechstronnymi studiami nad prawem handlowym oraz prawem ryku kapitałowego. 

W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Zakładu znajduje się szeroko rozumiane prawo prywatne (prawo cywilne materialne), a także zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek handlowych (osobowych oraz kapitałowych), problematyka fuzji i przejęć oraz prawa upadłościowego. W zakresie prawa rynku kapitałowego przedmiotem badań jest prawo giełdowe, prawo bankowe oraz prawo walut cyfrowych. 

Pracownicy Zakładu prowadzą wykład kursowy oraz ćwiczenia z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego, a także zajęcia fakultatywne oraz seminaria dyplomowe dla studentów kierunku „Prawo”.  

Kierownik Zakładu