alk
Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego zajmuje się działalnością dydaktyczno-naukową w zakresie prawnych aspektów finansów publicznych. W chwili obecnej pracownicy Zakładu prowadzą badania dot. następujących zagadnień:

- zasady proporcjonalności w prawie podatkowym (prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki),

- personalizacji opodatkowania dochodu (prof. ALK dr. hab. Robert Zieliński),

- szacowania podstawy opodatkowania (dr Rafał Pasternak).

Działalność organizacyjna Zakładu obejmuje natomiast organizację licznych konferencji i seminariów naukowych, m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego „Legislacja Podatkowa ” organizowanej wraz z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Forum Prawa Podatkowego -  cyklu comiesięcznych spotkań praktyków i teoretyków prawa podatkowego dot. aktualnych problemów podatkowych.

Pracownicy Zakładu wspierają również działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego działającego przy Kolegium Prawa ALK oraz współuczestniczą w działaniach Centrum Badań nad VAT.

 

Kierownik Zakładu
prof. Artur Mudrecki
prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki
Sekretarz
dr Rafal Pasternak 2021 ALK
dr Rafał Pasternak
Kadra
prof robert zielinski kwadrat 2021
prof. ALK dr hab. Robert Zieliński