alk

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego zajmuje się działalnością dydaktyczno-naukową w zakresie prawnych aspektów finansów publicznych. W chwili obecnej pracownicy Zakładu prowadzą badania dot. następujących zagadnień:

- zasady proporcjonalności w prawie podatkowym (prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki),

- szacowania podstawy opodatkowania (dr Rafał Pasternak).

Działalność organizacyjna Zakładu obejmuje natomiast organizację licznych konferencji i seminariów naukowych, m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego „Legislacja Podatkowa ” organizowanej wraz z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Forum Prawa Podatkowego -  cyklu comiesięcznych spotkań praktyków i teoretyków prawa podatkowego dot. aktualnych problemów podatkowych.

Pracownicy Zakładu wspierają również działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego działającego przy Kolegium Prawa ALK oraz współuczestniczą w działaniach Centrum Badań nad VAT.

 

Kierownik Zakładu