alk
Zakład Postępowania Cywilnego

Działalność dydaktyczna pracowników obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, konwersatoryjne i seminaryjne z zakresu postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego. 

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie koncentrują się na zagadnieniach prawnoporównawczych analiz instytucji prawa sądowego,  teorii procesu cywilnego,   działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych, zastosowaniu technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym,  formalizmu procesowego czy   efektywności postępowania cywilnego. 

Kierownik Zakładu
Studzińska J., dr hab
prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Sekretarz
Studzińska J., dr hab
prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Kadra
alk
prof. Tadeusz Wiśniewski