alk

Zakład Postępowania Cywilnego

Działalność dydaktyczna pracowników obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, konwersatoryjne i seminaryjne z zakresu postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego. 

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie koncentrują się na zagadnieniach prawnoporównawczych analiz instytucji prawa sądowego,  teorii procesu cywilnego,   działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych, zastosowaniu technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym,  formalizmu procesowego czy   efektywności postępowania cywilnego.