alk
Zakład Nauk Politycznych
Prorektor Przybysz
prof. dr hab. Kazimierz Przybysz