alk

Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych

Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych jest jednym z zakładów  Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zakład prowadzi badania w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim koncentruje się na zastosowaniach metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w różnych zjawiskach gospodarczych. 

W zakładzie tworzone są dla studentów programy dydaktyczne w zakresie matematyki, statystyki i ekonometrii dla różnych kierunkach studiów, takich jak: 

- Ekonomia 

- Finanse i Rachunkowość 

- Zarządzanie 

- Psychologia w Zarządzaniu 

- Administracja 

Oferujemy następujące kursy: 

- Matematyka 

- Metody ilościowe 

- Matematyka finansowa 

- Ekonometria 

- Statystyka opisowa 

- Statystyka matematyczna 

- Statystyka ekonomiczna 

- Metody statystyczne 

- Statystyka z demografią  

Prawie wszystkie kursy składają się z wykładów, ćwiczeń, dyskusji i pracowni komputerowych, zarówno dla studentów studiów licencjackich jak i magisterskich. 

Kursy kładą szczególny nacisk na aplikacje z różnych dziedzin życia. 

Prowadzone są w języku polskim i angielskim. 

Nadzorujemy również studentów indywidualnie, jeśli jest taka potrzeba. 

Wiele z oferowanych kursów odbywa się również w ramach Szkoły Letniej. 

Wszystkie kursy są przygotowane głównie do pracy w przemyśle i wyposażają studentów w różne umiejętności zastosowań metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w biznesie, ekonomii, zarządzaniu i innych naukach społecznych.