Transformacje 

REDAKCJA:


  • Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Lech W. Zacher
Akademia Leona Koźmińskiego, e-mail: lzacher@kozminski.edu.pl

  • Zastępcy redaktora naczelnego:

prof. Dora Marinova
Sustainable Policy Institute, Curtin University, Australia, e-mail: d.marinova@curtin.edu.au

prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Uniwersytet Śląski w Katowicach, e-mail: tmiczka@interia.pl

  • Sekretarz redakcji:

dr Małgorzata Skórzewska-Amberg
Akademia Leona Koźmińskiego, e-mail: mskorzewska@kozminski.edu.pl

  • Członkowie redakcji i konsultanci:

dr Alina Betlej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Mirosław Geise, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (także redaktor statystyczny)
prof. Gavin Rae, Akademia Leona Koźmińskiego (także redaktor językowy - język angielski)
prof. Sudha Rai, University of Rajasthan, Jaipur, India
dr Magdalena Rzadkowolska, Uniwersytet Łódzki
prof. Sangeeta Sharma, University of Rajasthan, Jaipur, India
prof. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
prof. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach (także redaktor językowy - język polski)

MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA:


dr Clement Bezold, Institute for Alternative Futures, USA
prof. Witold T. Bielecki, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Czesław Cempel, Politechnika Poznańska
prof. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Joseph F. Coates, Futurist in Residence, Washington, D.C.,USA
dr Vary T. Coates, The Kanawha Institute for the Study of the Future, USA
prof. Meinolf Dierkes, Science Center (WZB), Berlin
prof. Nikolai Genov, Freie Universität, Berlin
prof. Günter Getzinger, Alpen-Adria Universität, Klagenfurt
prof. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński
prof. Janusz Golinowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
prof. Larisa A. Gromova, Herzen State Pedagogical University, Rosja
prof. Armin Grunwald, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, Karlsruhe
prof. Andrzej Herman, Szkoła Główna Handlowa
prof. Witold Kieżun, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
prof. Andrzej K. Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia
prof. Rudolf zur Lippe, Oldenburg Universität, Oldenburg
prof. Andrzej Lubbe, Akademia Leona Koźmińskiego
dr Michael Maccoby, The Maccoby Group PC, USA
prof. Ali A. Mazrui, State University of New York, USA
prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
prof. Witold Morawski, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
prof. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. Karol I. Pelc, Michigan Technological University, USA
prof. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. Alan R. Porter, Giorgia Institute of Technology, Atlanta, USA
prof. Bazyli Poskrobko, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
prof. Harry Rothman, University of Manchester, Manchester
płk prof. Piotr Sienkiewicz, Akademia Obrony Narodowej
prof. Marek S. Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. Agnieszka Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński
prof. Czesław Szmidt, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
prof. Andrew S. Targowski, Western Michigan University, USA
prof. Albert H. Teich, American Association for the Advancement of Science, USA
prof. Andrzej A. Wierzbicki, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
prof. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa