Transformacje 

KONTAKT:


e-mail: transformacje@kozminski.edu.pl

strona www: www.transformacje.kozminski.edu.pl

 

Wydawca:

 

Fundacja Edukacyjna "Transformacje"

Akademia Leona Kożmińskiego
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych

Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

UWAGA: teksty prosimy przesyłać na adres: transformacje@kozminski.edu.pl